Usługa - STUDIA PODYPLOMOWE Blockchain: Biznes, Prawo, Technologia edycja 3

Logo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

4.5/5 z 110 ocen

Tytuł STUDIA PODYPLOMOWE Blockchain: Biznes, Prawo, Technologia edycja 3

Numer usługi 2021/01/08/15499/898105

Dostawca usług Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

7 999,00 zł netto

7 999,00 zł brutto

44,44 zł netto za godzinę

44,44 zł brutto za godzinę

Zapisz się
Zapisanych 7 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Studia są skierowane do:

 • osób decyzyjnych, menedżerów każdego szczebla, a także specjalistów (prawników, programistów, księgowych, audytorów, biegłych rewidentów itp.),
 • przedstawicieli zawodów wspierających biznes: prawników, księgowych, audytorów, kontrolerów finansowych, biegłych rewidentów  
 • przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji z różnych sektorów gospodarki i branż, zaangażowanych w projekty wykorzystujące blockchain (DLT)
 • przedstawicieli akceleratorów, inkubatorów, funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów prywatnych,
 • przedstawicieli instytucji nadzorujących i kontrolujących oraz regulatorów rynków,
 • przedstawicieli władz i urzędów publicznych, samorządów, instytucji finansowych,
 • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sądów, prokuratury, policji),
 • wszyscy chcący zdobyć szeroką wiedzę na temat blockchaina (DLT)
Minimalna liczba uczestników: 25
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 12-04-2021
Liczba godzin usługi: 180
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Forma realizacji usługi:

Program realizowany jest zdalnie w czasie rzeczywistym w formie wykładów, zajęć o charakterze warsztatowym, rozmów na żywo, pracy w grupach oraz czatu. Opierając się na koncepcji nauki przez doświadczenie, studia kładą duży nacisk na aktywne formy zajęć

warsztaty, ćwiczenia oraz projekty grupowe. Taka forma zajęć nie tylko ułatwia nabycie określonych umiejętności menedżerskich i przywódczych, ale również sprzyja wymianie doświadczeń.

Aspekty praktyczne wdrożeń i doświadczenie w rozwoju projektów blockchainowych prezentują przedstawiciele kilkunastu przedsięwzięć: inwestorów (sponsorów) projektów, firm technologicznych wdrażających rozwiązania blockchainowe oraz startupów.

Od III edycji studiów wprowadzamy także 2 grupowe projekty (po jednym na semestr) oparte na rzeczywistych przypadkach, moderowane przez praktyków lub instytucje (mecenasów), i prezentowane na mini-konferencjach, co jeszcze bardziej przybliża Słuchaczy do rzeczywistości gospodarczej ekosystemu blockchaina.

Program (numeracja bloków):

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

 1. Inauguracja – 2h
 2. Wprowadzenie i geneza technologii blockchain – 8h (1 ECTS *)

OBSZAR TECHNICZNY

 1. Kryptografia – 8h (1 ECTS)
 2. Aspekty technologiczne – teoria – 20h (3 ECTS)
 3. Aspekty technologiczne – warsztaty – 12h (1,5 ECTS)

OBSZAR BIZNESOWY

 1. Modele, zastosowania, rynki – 30h (4 ECTS)
 2. Praktyka wdrożeń projektów blockchainowych – 25h (3,5 ECTS)
 3. Doświadczenia biznesowe – 40h (6 ECTS)

OBSZAR PRAWNO-REGULACYJNY

 1. Prawo i regulacje polskie i międzynarodowe – 30h (4 ECTS)

POZOSTAŁE CZĘŚCI

 1. Seminarium – 5h (1 ECTS)
 2. Egzaminy – 6h (2 ECTS)
 3. Obrony – 4h (1 ECTS)
 4. Prezentacje projektów – 16h (3 ECTS)

Czas trwania: 2 semestry

Dni zajęć:

 • Sobota: ok 10h zajęć w godz. 9.00 - 18:00 (**)
 • Niedziela: ok 6h zajęć w godz. 9.00 - 16:00

Razem zajęć dydaktycznych: 180h (25 ECTS)

Razem z egzaminami, obronami i prezentacjami – 206h (31 ECTS)

*) wymiar ECTS obliczony zgodnie z nowymi zaleceniami

**) godziny przybliżone, możliwe modyfikacje na prośbę Słuchaczy; godzina akademicka to 45 min

Warunki zdobycia świadectwa ukończenia studiów

 • przygotowanie i udana obrona pracy końcowej
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminów cząstkowych
 • przygotowanie i pozytywna ocena projektów grupowych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Inauguracja (2h); Blok 1 - Wprowadzenie i geneza technologii blockchain (8h)
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 2 - Kryptografia (8h)
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 3 - T: Temat: Blockchain - podstawy protokołu (8h); T: Blockchain - szczegółowe zagadnienia techniczne (2h)
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacje mecenasów projektów (2h); Blok 3 - T: Inteligentne kontrakty – Ethereum (4h); Blok 4 - T: Ethereum w praktyce (3h)
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 3 - T: Inteligentne kontrakty - inne systemy (2h), Blok 4 - T: Blockchain i wirtualne waluty w praktyce (3h); T: Blockchain na Azure w praktyce (3h); Blok 7 - Prezentacja praktyka (3h) (*)
Data realizacji zajęć
12-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 3 - T: Inteligentne kontrakty - Hyperledger (4h); Blok 4 - T: Hyperledger w praktyce (3h)
Data realizacji zajęć
13-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 5 - T: Poszukiwanie zastosowań (3h); T: Zastosowania: pieniądz i płatności (5h); EGZAMIN: Część Techniczna (2h)
Data realizacji zajęć
03-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 5 - T: Zastosowania: rozproszone finanse (DeFi) (3h); T: Zastosowania: trwały nośnik(2h); Blok 7 - Prezentacja praktyka (2h)
Data realizacji zajęć
04-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 5 - T: Historia biznesowa blockchaina (3h); T: Rynki i inwestowanie w blockchain i kryptowaktywa (6h)
Data realizacji zajęć
18-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 5 - T: Zastosowania: DAO (1h); T: Zastosowania: tokenizacja (2h); T: Zastosowania: cyfrowa tożsamość (3h); T: Mining - teoria i praktyka (2h)
Data realizacji zajęć
19-09-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 6 - T: Architektura biznesowa ekosystemu blockchaina (4h); Blok 7 - Prezentacja praktyka (4h); Seminarium (2h)
Data realizacji zajęć
09-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 6 - T: Zarządzanie strategiczne a blockchain (5h); T: Specyfika zarządzania projektem blockchainowym (2h)
Data realizacji zajęć
10-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacje prac grupowych (Pitch Session) Słuchaczy #1 (6h); Blok 7 - Prezentacja praktyka (2h)
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 6 - T: Finansowanie projektów blockchainowych (4h); Blok 7 - Prezentacja praktyka (2h)
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 6 - T: Księgowość, rachunkowość, wycena kryptowaktywów (5h); Blok 7 - Prezentacja praktyka (4h)
Data realizacji zajęć
13-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 6 - T: Podatki (5h)
Data realizacji zajęć
14-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
EGZAMIN: Część Biznesowa (2h); Blok 8 - T: Prawo cywilne, handlowe, rynków kapitałowych (2h); T: Prawo bankowe, ubezpieczeniowe, usług płatniczych (4h); Blok 7 - Prezentacja praktyka (2h)
Data realizacji zajęć
04-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 8 - Dokumenty elektroniczne, podpis elektronicznym, identyfikacja (4h); Blok 7 - Prezentacja praktyka (2h)
Data realizacji zajęć
05-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 8 - AML, KYC, RODO (6h); Blok 7 - Prezentacja praktyka (4h)
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 8 - Prawo karne i ściganie przestępstw (6h)
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 8 - Prawo blockchain w praktyce (8h)
Data realizacji zajęć
19-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 7 - Prezentacja praktyka (7h)
Data realizacji zajęć
20-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prezentacje prac grupowych (Pitch Session) Słuchaczy #2 (8h)
Data realizacji zajęć
12-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
09:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 7 - Prezentacja praktyka (2h); EGZAMIN: Część Prawna (2h); Seminarium (3h)
Data realizacji zajęć
13-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Blok 7 - Prezentacja praktyka (6h)
Data realizacji zajęć
27-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Obrony prac końcowych (4h)
Data realizacji zajęć
27-03-2022
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów jest zapoznanie Słuchaczy z biznesowymi i funkcjonalnymi aspektami koncepcji blockchaina: ideą, istotą, założeniami, modelami, potencjałem i ograniczeniami, zastosowaniami w różnych branżach oraz z zasadami funkcjonowania ekosystemu i rynków kryptoaktywów, jak również zaznajomienie Słuchaczy z mechanizmami ich generowania, nabywania i prowadzenia rozliczeń finansowych.

Efekty uczenia się

WIEDZA

Po zrealizowaniu Studiów Słuchacz zna i rozumie:

 1. genezę powstania technologii blockchain, jego potencjał i ograniczenia oraz jego ekosystem
 2. istotę technologii blockchain i inteligentnych kontraktów, mechanizmy działania, modele, potencjał i ograniczenia
 3. możliwe rozwiązania problemów technologii blockchain
 4. podstawy kryptografii
 5. gdzie można wykorzystać blockchain - zarówno teoretycznie, jak i dzięki prezentacjom praktyków
 6. specyfikę funkcjonowania nowych rynków - walut cyfrowych (w tym kryptowalut), kryptoaktywów (stokenizowana gospodarka) czy rozproszonych usług (w tym rozprodzonych usług finansowych, DeFi)
 7. specyfikę organizacji i zarządzania projektem blockchainowym
 8. modelowanie problemów oraz modele decyzyjne
 9. najważniejsze funkcjonujące projekty kryptowalutowe i blockchainowe oraz potrafi opisać ich cechy, funkcję i dostarczaną wartość
 10. prawne aspekty blockchain oraz regulacji w Polsce i na świecie
 11. metody finansowego kwalifikowania (księgowania) kryptowaktywów i wyceny oraz wyzwania podatkowe z nimi związane
 12. doświadczenia wielu praktyków z obszaru projektów blockchainowych

UMIEJĘTNOŚCI

Po zrealizowaniu Studiów Słuchacz potrafi:

 1. realizować podstawowe czynności związane z obsługą usług wykorzystujących blockchain, kryptoaktywa, inteligentne kontrakty
 2. prowadzić analizę biznesową (fundamentalną) projektów blockchainowych
 3. przeprowadzić procedurę finansowania projektu biznesowego wykorzystując blockchain (od strony organizacyjnej i technicznej)
 4. projektować, modelować i wdrażać projekty oparte na technologii blockchain
 5. prowadzić dyskusję dotyczącą potencjału i ograniczeń technologii
 6. zareagować po wykryciu przestępstwa wykorzystującego kryptoaktywa
 7. księgować przychody i koszty projektów wykorzytującego technologię blockchain, rozliczać dochody, wyceniać kryptoaktywa i obliczać należny podatek
 8. poszukiwać zastosowań i oceniać zasadność stosowania technologii w danych okolicznościach i procesach
 9. projektować model ekonomiczny (architekturę biznesową) systemu blockchainowego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Po zrealizowaniu programu Studiów Słuchacz gotów jest do:

 1. nawiązywania współpracy z innymi osobami w zakresie kompetencji, których nie posiada
 2. obiektywnego myślenia o potencjalne i ograniczeniach technologii blockchain
 3. inicjowania i inspirowania działań na rzecz rozpowszechniania wiedzy o technologii blockchain.

  Narzędzia weryfikacji efektów kształcenia:

 4. obecność na zajęciach
 5. aktywność na zajęciach
 6. 3 egzaminy cząstkowe obejmujące swoim zakresem 3 obszary tematyczne
 7. 2 projekty grupowe (1 na semestr)
 8. praca końcowa
 9. obrona pracy końcowej
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 7 999,00 zł
Koszt usługi brutto 7 999,00 zł
Koszt godziny netto 44,44 zł
Koszt godziny brutto 44,44 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Witold Srokosz

Witold Srokosz

• obszar specjalizacji: prawo bankowe, prawo rynku finansowego
• doświadczenie zawodowe: radca prawny; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; doradza przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność w zakresie nowych technologii, w tym w zakresie technologii blockchain ; specjalista w projekcie B+R wdrażającym blockchain; członek Rady Programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego.”; kierownik projektu badawczego pt. "Elektroniczne środki płatnicze bez emitenta";
• doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, na studiach podyplomowych konferencjach
• wykształcenie: doktor habilitowany nauk prawnych

Zdjęcie Grzegorz Sobiecki

Grzegorz Sobiecki

• obszar specjalizacji: blockchain, teoria pieniądza, systemy wymiany, ekonomia, finanse
• doświadczenie zawodowe: udział w projektach eksperckich (ekspertyzy), ocenach projektów konkursowych (NCBIR, PARP), kierownik prac B+R projektu wdrażającego blockchain; doświadczenie w analizie ekonomiczno-finansowej, autor publikacji dot. blockchaina i prelegent na konferencjach, biegły ad hoc; członek strumienia "Blockchain / DLT i cyfrowe waluty",
• doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych, programach MBA, oraz dydaktyk na uczelni.
• wykształcenie: stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii

Zdjęcie Anton Bubiel

Anton Bubiel

• obszar specjalizacji: finanse, audyt, nieruchomości
• doświadczenie zawodowe: doktorat w zakresie kryptowalut; członek strumienia "Blockchain / DLT i cyfrowe waluty", Blockchain Economy Expert w projekcie BloodChain realizowanym przez spółkę Blodon; mentor w Polskim Akceleratorze Technologii Blockchain, Internal Control Manager w spółce SDI media. CEO & współzałożyciel spółki Rentier Analytics; Head Of Operations w SonarHome; risk Management Consultant
• doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: wykładowca na studiach podyplomowych, programach MBA, szkoleniach
• wykształcenie: stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Janina Goś

Janina Goś

email: janina.gos@sgh.waw.pl

tel: (+48) 792 635 056

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunki formalne:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • złożenie kompletu dokumentów wymaganych przez SGH
 • wniesienie opłaty za studia

Warunki techniczne:

Co do zasady, zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są stacjonarnie. Z uwagi na warunki epidemiologiczne i związane z nimi regulacje władz uczelni, zajęcia planowane są jako prowadzone w formie zdalnej z elementami współpracy offline.

Zajęcia realizowane są przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams. Dostęp do MS Teams oraz całej platformy Microsoft 360 zapewnia SGH.

Minimalne wymagania sprzętowe:

 • komputer (PC/Mac) lub urządzenie mobilne (tablet/smartfon; szczegółowe wymagania sprzętowe: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app)
 • kamera wideo, mikrofon i urządzenie wyjściowe audio
 • Internet: minimalna prędko pobierania 8 Mb/s, prędkość wysyłania 512 kb/s

Informacje dodatkowe

Uczestnik otrzymuje:

 • książki dotyczące omawianej problematyki na zajęciach (w wersji papierowej lub elektronicznej),
 • materiały wykładowe, studia przypadków w wersji elektronicznej.

Usługa będzie rejestrowana w celu kontroli/audytu.

Ciasteczka>