Usługa - Audyt efektywności energetycznej

Logo Fundacja Poszanowania Energii

4.8/5 z 61 ocen

Tytuł Audyt efektywności energetycznej

Numer usługi 2021/01/05/10192/895366

Dostawca usług Fundacja Poszanowania Energii

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 200,00 zł netto za osobę

1 476,00 zł brutto za osobę

60,00 zł netto za osobogodzinę

73,80 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Osoby zainteresowane wykonywaniem audytów efektywności energetycznej zgodnych z Ustawą z dnia 20 maja 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 831)

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 11-02-2021
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Wprowadzenie (wprowadzenie do mechanizmów sporządzania audytów efektywności energetycznej)

Wykład - Regulacje prawne, przepisy i procedury

Warsztaty  - Przykład Audytu efektywności energetycznej

Wykład -  Podstawy wymiany ciepła i fizyki budynków

Warsztaty zgodne z zakresem Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r.

Izolacja instalacji przemysłowych

Warsztaty zgodne z zakresem Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r.

Modernizacja lub wymiana:

- lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła

Ograniczanie strat:

- w sieciach ciepłowniczych

Warsztaty zgodne z zakresem Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r.

Przebudowa lub remont budynku:

- docieplenie ścian, stropów, podłóg, stropodachów oraz likwidacja mostków cieplnych

- modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz urządzenia zacieniające

- modernizacja c.o. i c.w.u.

- modernizacja wentylacji i klimatyzacji

Wykład - Systemy zarządzania energią w budynkach, instalacja urządzeń pomiarowo kontrolnych

Warsztaty zgodne z zakresem Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r.

Odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych w zakresie:

- układy odzyskiwania ciepła

- freecooling

Wykład - Podstawy fizyczne efektywności energetycznej maszyn i urządzeń elektroenergetycznych

Warsztaty zgodne z zakresem Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r.

Modernizacja lub wymiana:

- oświetlenia

- urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych, telekomunikacyjnych, informatycznych

Ograniczanie strat:

- pobór energii biernej oraz transformacji

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie do mechanizmów sporządzania audytów efektywności energetycznej, Regulacje prawne, przepisy i procedury, Przykład Audytu efektywności energetycznej
Data realizacji zajęć
15-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy wymiany ciepła i fizyki budynków - Izolacja instalacji przemysłowych
Data realizacji zajęć
16-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Przebudowa lub remont budynku, Systemy zarządzania energią
Data realizacji zajęć
17-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych - przykłady
Data realizacji zajęć
18-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy fizyczne efektywności energetycznej maszyn i urządzeń elektroenergetycznych
Data realizacji zajęć
19-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi szkoleniowej jest zwiększenie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnych z Ustawą z dnia 20 maja 2016r. (Dz. U. 2016 poz. 831). W ramach usługi uczestnicy nabędą również kompetencje w zakresie: wykonywania audytów efektywności energetycznej zgodnych z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017 poz. 1912)

Efekty uczenia się

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia nabędą określone efekty:

Wiedza:

- wymagania prawne dotyczące sporządzania audytów efektywności energetycznej

- podstawy fizyki budynków, wymiany ciepła i elektrotechniki pozwalające na szacowanie oszczędności energetycznych

Umiejętności:

- zdefiniowania granicy bilansowej przedsięwzięcia modernizacyjnego

- obliczenia oszczędności energetycznych przy wykonaniu modernizacji

- opracowania raportu/audytu efektywności energetycznej

- procedowania procesu obsługi świadectw efektywności energetycznej

- samokształcenia się w szczególności w zakresie śledzenia zmian przepisów i interpretacji przepisów oraz pracy grupowej przy wykonywaniu interdyscyplinarnych zadań.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 200,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 476,00 zł
Koszt osobogodziny netto 60,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 73,80 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, woj. mazowieckie

Szkolenie on-line na platformie Google Meet.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marek Amrozy

Marek Amrozy

audyty efektywności energetycznej przedsięwzięć modernizacyjnych
Ekspert Narodowej Agencji Poszanowania Energii, kierownik działu Efektywności Energetycznej. Doświadczony audytor energetyczny, autor lub współautor ponad 500 audytów energetycznych budynków, sieci ciepłowniczych, źródeł ciepła (w tym odnawialnych) oraz obiektów przemysłowych. Autor kilkudziesięciu koncepcji przedprojektowych odnawialnych źródeł energii. Koordynator weryfikacji kilkuset inwestycji zrealizowanych w przedsiębiorstwach w zakresie efektywności energetycznej. Konsultant doradzający przedsiębiorstwom w zakresie poprawy efektywności energetycznej w ramach projektów finansowanych przez PARP, Central Europe Programme, Intelligent Energy Europe, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank. Członek Komitetu Technicznego 211 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
Wykładowca w Fundacji Poszanowania Energii, uczestnik wielu konferencji, debat i warsztatów na temat efektywności energetycznej

Zdjęcie Tomasz Kułakowski

Tomasz Kułakowski

Absolwent studiów inżynierskich i magisterskich na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich w kierunku efektywności energetycznej budynków. Specjalizuje się w audytach energetycznych przedsiębiorstw oraz analizach opłacalności OZE. Przeprowadził kilkadziesiąt badań szczelności budynków, w tym budynków pasywnych, NF15 i NF40 oraz posiada w tym zakresie certyfikat Polskiego Instytutu Budynków Pasywnych. W Narodowej Agencji Poszanowania Energii pracuje jako specjalista ds. analiz energetycznych jednocześnie będąc czynnym współpracownikiem Fundacji Poszanowania Energii oraz członkiem Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Zdjęcie Joanna Rucińska

Joanna Rucińska

Adiunkt na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, starszy specjalista w Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Pracę zawodową rozpoczęła po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, gdzie również ukończyła studia doktoranckie i uzyskała tytuł doktora nauk technicznych. Jest także absolwentem studiów podyplomowych „Zrównoważone systemy zaopatrzenia w energię i świadectwa energetyczne budynków” prowadzonych na Politechnice Warszawskiej. Zajmuje się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków oraz systemami technicznymi i źródłami energii. Posiadane wykształcenie jak i dodatkowe kursy są gruntowną podstawą do wykonywania symulacji i analiz energetycznych budynków oraz ich systemów, analiz emisji zanieczyszczeń do środowiska, analiz ekonomicznych oraz koncepcji modernizacji. W swojej pracy zajmuje się także zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach, ich wpływem na środowisko a także oceną projektów budowlanych pod względem zastosowanych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.

Zdjęcie Olaf Dybiński

Olaf Dybiński

audyty efektywności energetycznej przedsięwzięć modernizacyjnych
Specjalista ds. analiz energetycznych w Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Doświadczony audytor energetyczny, autor i współautor wielu opracowań analiz energetycznych budynków w zakresie oceny budynków BREEAM, zajmujący się w szczególności opracowywaniem modeli budynków do dynamicznych symulacji energetycznych i optymalizacją energetyczną budynków nowoprojektowanych i modernizowanych. Współautor koncepcji przedprojektowych innowacyjnych źródeł energii dla nowoczesnych biurowców. Współautor wielu audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej budynków i zakładów przemysłowych. Weryfikator audytów w programach Green Initiative i Polseff2. Członek stowarzyszenia IBPSA oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Doktorant na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej specjalizujący się w tematyce magazynowania energii. Autor kilkunastu testów szczelności budynków jednorodzinnych.
Absolwent Wydziału Mechaniki Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.
Wykładowca w Fundacji Poszanowania Energii, uczestnik wielu konferencji, debat i warsztatów na temat efektywności energetycznej

Zdjęcie Paweł Kędzierski

Paweł Kędzierski

Starszy wykładowca na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ukończył Wydział Inżynierii Środowiska na PW oraz Wydział Zarządzania na UW, współpracuje z Narodową Agencją Poszanowania Energii, Fundacją Poszanowania Energii oraz Polskim Centrum Akredytacji. Zajmuje się racjonalizacją użytkowania energii w budynkach, źródłach ciepła i sieciach ciepłowniczych, auditingiem energetycznym oraz akredytacją i nadzorem laboratoriów badawczych. Prowadzi zajęcia z wymiany ciepła, ogrzewnictwa, procesów projektowych w ciepłownictwie, ogrzewnictwie i wentylacji oraz szkolenia z zakresu oceny energetycznej budynków. Rekomendowany audytor Zrzeszenia Audytorów Energetycznych w zakresie audytów w trybie Ustawy Termomodernizacyjnej.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Małgorzata Popiołek

Małgorzata Popiołek

email: biuro@fpe.org.pl

tel: (+48) 604 336 703

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Szkolenie on-line na platformie Google Meet.

Minimalna liczba uczestników dla usługi szkoleniowej: 10

Płatność po potwierdzeniu rejestracji na usługę.

Więcej informacji na stronie: https://fpe.org.pl/szkolenia/

Skrypt, prezentacje oraz pliki z przykładowym audytem efektywności energetycznej

Ciasteczka>