Usługa - Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne

Logo Karol Sitarz Fizjoactiv

4.6/5 z 595 ocen

Tytuł Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne

Numer usługi 2021/01/05/15046/894988

Dostawca usług Karol Sitarz Fizjoactiv

Miejsce usługi Lublin

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

1 300,00 zł netto za osobę

1 300,00 zł brutto za osobę

43,33 zł netto za osobogodzinę

43,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 4 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs skierowany jest fizjoterapeutów, lekarzy oraz studentów.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 24
Data zakończenia rekrutacji: 22-10-2021
Liczba godzin usługi: 30
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągnięcie celu:

Szkolenie adresowane jest do fizjoterapeutów,  lekarzy i studentów posiadających podstawowe doświadczenie pracy w swoim zawodzie. Uczestnik powinien znać podstawy anatomii.

Czas trwania kursu: 30 godzin dydaktycznych.

Program kursu

 • Ogólne wiadomości o skoliozach, objawy i przyczyny predysponujące do powstawania skoliozy.
 • Patomechanika skolioz, określanie wartości kątowej skrzywienia, Test Rissera.
 • Układ mięśniowy i więzadłowy kręgosłupa. Charakterystyczne zaburzenia występujące u osoby ze skoliozą.mechanizm skośno-skrętnego ustawienia powierzchni stawowych w odcinku Th, rotacje kręgu, torsja kręgu, garb żebrowy i garb piersiowy,
 •  Asymetryczne ustawienie łopatek, wał lędźwiowy, miednica skręcona, skośna, zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej, środek ciężkości ciała, obciążenia kończyn dolnych podczas stania
 • Diagnostyka osoby ze skoliozą, badanie ogólne i szczegółowe. Testy diagnostyczne.
 •  Postępowanie fizjoterapeutyczne u osób z postawą skoliotyczną i u osób zjednołukowym,niskostopniowymwygięciem kręgosłupa.Pozycje hiperkorekcyjne.
 •  Asymetryczne ćwiczenia wydłużające i skracające u osób z jednołukowym, wygięciem kręgosłupa.
 • Połączenie asymetrycznych ćwiczeń wzmacniających i wydłużających u osób z jednołukowym, wygięciem kręgosłupa.
 •  Techniki mięśniowo-powięziowe, masaż wydłużający, masaż funkcyjny u osób ze skoliozą.
 •  Asymetryczne ćwiczenia rozciągające przykurczone mięśnie i grupy mięśniowo-powięzioweu osób ze skoliozą.
 •  Postępowanie fizjoterapeutyczne u osoby ze skoliozą dwułukową, ćwiczenia u osoby ze skoliozą w odcinku szyjnym.
 •  Praca ze stopą, mobilizacje kręgosłupau osoby ze skoliozą.
 •  Praca w grupach do prezentacji zleconego przypadku osoby ze skoliozą
 •  Prezentacje grupowe zleconego przypadku osoby ze skoliozą.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Ogólne wiadomości o skoliozach, objawy i przyczyny predysponujące do powstawania skoliozy. Charakterystyka zaburzeń. 3 h dyd 30 min
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:45
Liczba godzin
02:45
Przedmiot / temat zajęć
Asymetryczne ustawienie łopatek, wał lędźwiowy, miednica skręcona, skośna, zmniejszenie fizjologicznej kifozy piersiowej, środek ciężkości ciała, obciążenia kończyn dolnych podczas stania.2 h dyd
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka osoby ze skoliozą, badanie ogólne i szczegółowe. Testy diagnostyczne.2 h dyd 30 min
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Postępowanie fizjoterapeutyczne u osób z postawą skoliotyczną i u osób zjednołukowym,niskostopniowymwygięciem kręgosłupa.Pozycje hiperkorekcyjne.2 h dyd 15 min
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
16:15
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Asymetryczne ćwiczenia wydłużające i skracające u osób z jednołukowym, wygięciem kręgosłupa i ich połączenie 6 h dyd 15 min
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Techniki mięśniowo-powięziowe, masaż wydłużający, masaż funkcyjny u osób ze skoliozą. Asymetryczne ćwiczenia rozciągająceprzykurczone mięśnie i grupy mięśniowo-powięziowe.5 h dyd
Data realizacji zajęć
06-11-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Postępowanie fizjoterapeutyczne u osoby ze skoliozą dwułukową, ćwiczenia u osoby ze skoliozą w odcinku szyjnym.Praca ze stopą, mobilizacje kręgosłupau osoby ze skoliozą.Praca w grupach. 8 h dyd
Data realizacji zajęć
07-11-2021
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat mechanizmów powstawania skoliozy i biomechaniki skoliozy.Celem jest zdobycie umiejętności jak diagnozować zaburzenia funkcjonalne i zaproponować postępowanie fizjoterapeutyczne u osób z postawą skoliotyczną i skoliozą. Celem jest nabycie umiejetnosci zaproponowaćnia pacjentowi ćwiczeń, jakie osoba może wykonywać sama lub z drugą osobą w domu.

Efekty uczenia się

Uczestnik posiada wiedzę na temat:

- mechanizmów powstawania skoliozy

- biomechaniki skoliozy

Uczestnik posiada umiejętności:

- potrafi diagnozować zaburzenia funkcjonalne i zaproponować postępowanie fizjoterapeutyczne u osób z postawą skoliotyczną i skoliozą.

- praktycznego wykonywania pozycji hiperkorekcyjnych, rozciągania przykurczonych grup mięśniowo-powięziowych, mobilizacji, derotacji kręgosłupa, asymetrycznego i funkcjonalnego wzmacniania osłabionych mięśni

- potrafi odtworzyć nowe korekcyjne wzorce postawy w różnych pozycjach oraz je stabilizuje

- potrafi zaproponować pacjentowi ćwiczenia jakie osoba może wykonywać sama lub z drugą osobą  w domu

Uczestnik posiada kompetencje społeczne:

- potrafi pracować z osobą z postawą skoliotyczną i z osobą ze skoliozą

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 300,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 300,00 zł
Koszt osobogodziny netto 43,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 43,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bursaki 17, 20-150 Lublin, woj. lubelskie

Pomieszczenia, w których odbędą się zajęcia mieszczą się przy ul. Bursaki 17 w Lublinie w budynku Ośrodka Szkoleniowego Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Pomieszczenie wyposażone jest w projektor multimedialny, stoły i sprzęt rehabilitacyjny, krzesła. Uczestnicy będą mieli do swojej dyspozycji szatnię na pozostawienie odzieży wierzchniej

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Do dyspozycji uczestników pozostaje szatnia oraz darmowy parking z przodu i z tyłu budynku.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Kwiatkowski

Piotr Kwiatkowski

Fizjoterapeuta, specjalista II stopnia z rehabilitacji ruchowej, rehabilitacja w wadach postawy, ortopedii.
Do 2007 pracowałem w Specjalistycznym Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie
Od 1993 pracuję w prywatnym gabinecie
Od 2005 roku zatrudniony jestem w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF w Warszawie, uzyskał I i II stopień specjalizacji z rehabilitacji ruchowej. Obronił tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Autor licznych publikacji naukowych. Swój dar przekazywania wiedzy wykorzystuje w pracy, jako wykładowca Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Od 2009 roku prowadzi szkolenia dla fizjoterapeutów z zakresu rehabilitacji wad postawy, masażu funkcyjnego oraz rozciągania.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Karol Sitarz

Karol Sitarz

email: ksfizjoactiv@gmail.com

tel: (+48) 501 078 971

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Przed zapisem na kurs prosimy o kontakt z organizatorem w celu sprawdzenia dostępności wolnych miejsc.

W celu dokonania zgłoszenia na kurs należy pobrać ze strony organizatora formularz zgłoszeniowy i wypełniony przesłać na adres mailowy wraz z dokumentem potwierdzającym wykształcenie i informacją o formie płatności

Informacje dodatkowe

Przed zapisem na kurs prosimy o kontakt z organizatorem w celu sprawdzenia dostępności wolnych miejsc.

W celu dokonania zgłoszenia na kurs należy pobrać ze strony organizatora formularz zgłoszeniowy i wypełniony przesłać na adres mailowy wraz z dokumentem potwierdzającym wykształcenie i informacją o formie płatności.

Liczba godzin kursu podana jest w godzinach dydaktycznych. Za godzinę dydaktyczna uznano 45 min.

Każdy z uczestników otrzyma długopis oraz skrypt z treściami realizowanymi podczas kursu.

Ciasteczka>