Usługa - Szkolenie Scrum Product Owner przygotowujące do egzaminu PSPO I - forma zdalna

Logo H-consulting Wojciech Hołowacz

4.5/5 z 2770 ocen

Tytuł Szkolenie Scrum Product Owner przygotowujące do egzaminu PSPO I - forma zdalna

Numer usługi 2021/01/04/6982/893160

Dostawca usług H-consulting Wojciech Hołowacz

Miejsce usługi Namysłów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 500,00 zł netto za osobę

3 500,00 zł brutto za osobę

205,88 zł netto za osobogodzinę

205,88 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:
 • Product Owner
 • Product Manager
 • Analityk Biznesowy
 • Analityk Systemowy
 • Agile Coach
 • Project Manager pracujący z zespołami zwinnymi
 • Klienci pracujący w sposób zwinny (Agile)
 • Dostawcy pracujący w sposób zwinny (Agile)
 • Osoby zainteresowane zwinnym rozwojem produktu

Szkolenie ukierunkowane jest na pracowników branży IT.

Egzamin Professional Scrum Product Owner I jest zdawany w języku angielskim więc do jego zdania niezbędna jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 29-04-2021
Liczba godzin usługi: 17
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program
 • Wprowadzenie
  • Podejście tradycyjne i zwinne
  • Filozofia Agile
 • Podstawy Scrum:
  • Filary Scrum
  • Wartości Scrum
  • Role w Scrum: Scrum Master, Product Owner, Development Team
  • Zdarzenia w Scrum: Backlog Refinement, Sprint Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective, Daily Scrum
  • Artefakty w Scrum: Product Backlog, Sprint Backlog, Increment
 • Rola i kompetencje Product Owner
 • Product Owner „toolbox”:
  • Wizja produktu/ projektu
  • Product Backlog - techniki i narzędzia pracy
  • Definiowanie ról - persony
  • Definiowanie wymagań – user story
  • Techniki priorytetyzacji wymagań
  • Definiowanie jakości – kryteria akceptacji i Definitione of done
 • Przygotowanie do egzaminu – testy próbne
 • Egzamin PSPO I

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze

 • Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa: bezpłatna aplikacja Zoom
 • Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika: komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS, głośniki oraz mikrofon. Dodatkowo do zdania egzaminu niezbędna jest kamera. Przeglądarka Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsza wersja programu Chrome lub najnowsza wersja przeglądarki Firefox, Safari.
 • Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: dowolne łącze internetowe
 • Okres ważności: uczestnicy otrzymają link do aplikacji po zapisaniu się na szkolenie; link będzie ważny do końca szkolenia.
 • Usługa jest monitorowana.

Trener poprowadzi szkolenie z użyciem prezentacji, flipcharta i innych technik szkoleniowych. Uczestnicy mogą pracować także w mniejszych grupach w osobnych "pokojach". Podczas szkolenia wykorzystywane będą mikrofony.

Godzinowy harmonogram usługi ma charakter orientacyjny - trener, w zależności od potrzeb uczestników, może zmienić długość poszczególnych modułów (przy zachowaniu łącznego wymiaru 16 godz.). Podczas szkolenia, w zależności od potrzeb uczestników, będą robione krótkie przerwy. Trener ustali z uczestnikami konkretne godziny przerw.


Każdy z uczestników otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych składający się z slajdów szkoleniowych, testów próbnych, ćwiczeń i odpowiedzi do testów.

Materiały będą przekazywane kurierem w wersji drukowanej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie (podejście tradycyjne i zwinne), Podstawy Scrum (filary, wartości, role, zdarzenia i artefakty w Scrum). Zajęcia w formie zdalnej: ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Role i kompetencje Product Owner'a. Zajęcia w formie zdalnej: ćwiczenia, chat i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
06-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Product Owner toolbox: Wizja produktu/ projektu, Product Backlog - techniki i narzędzia pracy, Definiowanie ról - persony. Usługa w formie zdalnej: ćwiczenia, chat i współdzielenie ekranu.
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Product Owner Toolbox (Techniki priorytetyzacji wymagań, Definiowanie jakości: kryteria akceptacji itd.). Przygotowanie do egzaminu. Zajęcia w formie zdalnej: ćwiczenia, chat i współdzielenia ekranu.
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin PSPO I
Data realizacji zajęć
31-05-2021
Godzina rozpoczęcia
22:00
Godzina zakończenia
23:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia Scrum Product Owner jest zwiększenie kompetencji uczestników (a po zdanym egzaminie również kwalifikacji) niezbędnych do pełnienia roli Product Owner'a (właściciela produktu). Usługa przygotowuje do pełnienia roli Product Owner'a w organizacji w oparciu o podejście zwinne organizacji Scrum.org.

Efekty uczenia się

Osoba, która ukończyła niniejsze szkolenie zdobyła kompetencje potrzebne do wydajnej pracy w charakterze właściciela produktu (ang. Product Owner'a):

 • rozróżnia i charakteryzuje praktyki, narzędzia, umiejętności i postawy wpływające na skuteczną pracę Scrum Product Ownera,
 • stosuje zasady i wartości Scruma, które pomagają podejmować decyzję Scrum Product Owner'ów, 
 • uzasadnia w jaki sposób rola Servant-Leadera zwiększa skuteczność bycia Scrum Product Owner'em,
 • rozróżnia i stosuje techniki i narzędzia dotyczące współpracy z resztą organizacji w ramach wsparcia Scrum Product Owner'a,
 • prawidłowo ocenia zasoby indywidualny i organizacyjny potrzebny do realizacji zadań,
 • ocenia znaczenie delegowania uprawnień dla procesu,
 • stosuje zasady efektywnej komunikacji w projektach mieszanych,
 • rozróżnia i stosuje różne sposoby i kanały przekazywania informacji,
 • stosuje programy mogące służyć efektywnej komunikacji,
 • stosuje techniki i narzędzia wspierające Zespół Developerski w organizacji,
 • definiuje i stosuje wartości i zasady Scruma w podejmowaniu decyzji,
 • ocenia i kontroluje czas niezbędny do wykonania określonego zadania,
 • ocenia i kontroluje złożoność i stopień trudności zadań,
 • przydziela role w zespołach projektowych,
 • jasno, klarownie i zrozumiale przekazuje informacje,
 • ocenia sens wypowiedzi rozmówcy, potrafi ją przeanalizować i podsumować a w razie niejasności dopytać,
 • organizuje pracę w wirtualnym zespole,
 • promuje w swojej organizacji wartości Scrum
 • uzasadnia wartość ciągłego uczenia się i rozwoju kompetencji
 • tworzy środowisko sprzyjające pracy Zespołu Deweloperskiego
 • stosuje zachęty pracowników do podejmowania inicjatyw
 • uzasadnia swoją postawę wobec delegowania uprawnień,
 • definiuje i kontroluje odpowiedzialność za przekazywane informacje i ich odbiór,
 • stosuje zasady profesjonalizmu w kontaktach interpersonalnych.

Uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje/nabytą wiedzę.

Nabycie kompetencji: walidacja na podstawie pre i post testów.


Sposób walidacji kwalifikacji: egzamin certyfikujący PSPO I.

Szkolenie przygotowuje do podejścia do egzaminu Professional Scrum Product Owner I. Po szkoleniu uczestnik otrzymuje voucher umożliwiający podejście do egzaminu na stronie Scrum.org (koszt egzaminu PSPO I zawarty jest w cenie usługi). Każdy uczestnik zapisuje się po szkoleniu indywidualnie na egzamin wybierając jego termin, do 31.05.2021.

Szczegóły egzaminu - data oraz godzina będą dostępne u realizatora szkolenia.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Certyfikat PSPO jest rozpoznawalnym na świecie certyfikatem wydawanym przez Scrum.org.

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Proces walidacji realizowany jest rozdzielnie od procesu kształcenia. Egzamin i walidacja realizowana jest przez organizację Scrum.org (platforma Scrum.org).

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Scrum.org
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Scrum.org
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 205,88 zł
Koszt osobogodziny brutto 205,88 zł
w tym koszt walidacji netto 800,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 800,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 1,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 1,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mikołaja Reja 2, 46-100 Namysłów, woj. opolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Kate Hobler

Kate Hobler

Wybrane kompetencje:
- Dostarczanie wartości biznesowej
- Zarządzanie zmianą, w tym zmiana kultury organizacyjnej
- Zarządzanie produktem
- Rozwój zwinnych zespołów
- Rozwój indywidualnych osób w zespole
- Coaching biznesowy kadry zarządzającej
- Scrum i Nexus
- Praca z klientami i interesariuszami zespołów.

Wybrane punkty doświadczenia:
- 11 lat doświadczenia jako lean manager, coach i konsultant Agile
- 10 lat doświadczenia jako trener scrum'owy – ponad 12 000 przeszkolonych osób, ponad 10 000 godzin szkoleń scrum'owych.
- Dogłębne doświadczenie we wszystkich rolach Scrumowych – członka zespołu deweloperskiego (programista Javy), Scrum Mastera (m.in. Sabre Airline Solutions, Nokia Siemens Networks) oraz Product Ownera (Brass Willow)

Certyfikaty:
- Professional Agile Leadership I
- Professional Scrum Developer I
- Professional Scrum Master I
- Professional Scrum Master II
- Professional Scrum Master III
- Professional Scrum Product Owner I
- Professional Scrum Product Owner II
- Professional Scrum Product Owner III
- Scaled Professional Scrum
- Professional Scrum Trainer (z licencjami na PSF, PSM, PSPO, PSPO-A i SPS)

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dariusz Burawski

Dariusz Burawski

email: biuro@h-consulting.pl

tel: (+48) 572 446 834

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Usługa jest zwolniona z VATu jeśli uczestnik otrzyma co najmniej 70% dofinansowania. Podstawia: art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013r. poz. 1722).

Ciasteczka>