Usługa - Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server - studia podyplomowe - edycja 4

Logo Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

4.7/5 z 35 ocen

Tytuł Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server - studia podyplomowe - edycja 4

Numer usługi 2020/12/20/8700/885486

Dostawca usług Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia zdalna w czasie rzeczywistym

Status usługi opublikowana

PLN

6 600,00 zł netto za osobę

6 600,00 zł brutto za osobę

48,89 zł netto za osobogodzinę

48,89 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 4 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia podyplomowe są skierowane do pracowników działów IT, administratorów serwerów, pracowników wsparcia technicznego oraz wszystkich osób wiążących swoją karierę z administracją systemami operacyjnymi.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 14
Liczba godzin usługi: 135
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: reguluje art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Czas realizacji

Studia podyplomowe trwają 2 semestry (135 godzin lekcyjnych), w okresie od 06.03.2021 do 29.01.2022. Podczas studiów można uzyskać 31 punktów ECTS. Egzamin końcowy jest przeprowadzany na komputerze w postaci testu (pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru).

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Poniżej są przedstawione godziny zajęć i przerw.

Numer godziny lekcyjnej Od Do Przerwa
1 09:00 09:45 0 min
2 09:45 10:30 5 min
3 10:35 11:20 0 min
4 11:20 12:05 5 min
5 12:10 12:55 0 min
6 12:55 13:40 5 min
7 13:45 14:30  


Program studiów

SEMESTR I

1. Szkolenie Microsoft 20741 - Zarządzanie siecią w Windows Server 2016 (40 godzin lekcyjnych, 9 punktów ECTS)

 • Planowanie i wdrażanie sieci IPv4.
 • Wdrażanie DHCP.
 • Implementacja IPv6.
 • Wdrażanie DNS.
 • Implementacja i zarządzanie adresami IP (IPAM).
 • Planowanie dostępu zdalnego.
 • Wdrażanie DirectAccess.
 • Implementacja wirtualnych sieci prywatnych (VPNs).
 • Implementacja sieci w oddziałach przedsiębiorstwa.
 • Konfiguracja zaawansowanych funkcji sieciowych.
 • Implementacja programowo zdefiniowanej sieci (Software Defined Networking).

2. Szkolenie Microsoft 20742 - Zarządzanie tożsamością w Windows Server 2016 (40 godzin lekcyjnych, 9 punktów ECTS)

 • Instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny.
 • Zarządzanie obiektami w AD DS przy użyciu narzędzi graficznych i Windows PowerShell.
 • Wdrażanie AD DS w środowiskach złożonych.
 • Wdrażanie lokacji AD DS oraz konfiguracja i zarządzanie replikacją.
 • Wdrażanie i zarządzanie obiektami zasad grupy (GPO).
 • Zarządzanie ustawieniami użytkownika za pomocą zasad grupy.
 • Zabezpieczanie AD DS i kont użytkowników.
 • Implementacja i wdrażanie hierarchii  Urzędu Certyfikacji (CA) za pomocą AD CS.
 • Wdrażanie i zarządzanie certyfikatami.
 • Implementacja i wdrażanie AD FS.
 • Implementacja i administrowanie Active Directory Rights Management Services (AD RMS).
 • Implementacja synchronizacji pomiędzy AD DS a Azure AD.
 • Monitorowanie, rozwiązywanie problemów i zapewnienie ciągłości działania usług AD DS.

SEMESTR II

1. Warsztaty laboratoryjne - Budowanie laboratorium maszyn wirtualnych (14 godzin lekcyjnych, 3 punkty ECTS)

 • Architektura laboratoriów maszyn wirtualnych
 • Konfiguracja i zarządzanie zasobami CPU i RAM
 • Konfiguracja i zarządzanie komunikacją maszyn wirtualnych
 • Konfiguracja i zarządzanie pamięcią masową
 • Zarządzanie usługą katalogową Active Directory
 • Zarządzanie usługami: DNS, DHCP, DFS i inne

2. Szkolenie Microsoft WS-011 - Administracja Windows Server 2019 (40 godzin lekcyjnych, 9 punktów ECTS)

 • Omówienie administracji Windows Server
 • Usługi tożsamości w systemie Windows Server
 • Usługi infrastruktury sieciowej w systemie Windows Server
 • Serwery plików i zarządzanie pamięcią masową w systemie Windows Server
 • Wirtualizacja i kontenery Hyper-V w systemie Windows Server
 • Wysoka dostępność w Windows Server
 • Odzyskiwanie po awarii w systemie Windows Server
 • Bezpieczeństwo serwera Windows
 • RDS w Windows Server
 • Dostęp zdalny i usługi sieciowe w Windows Server
 • Monitorowanie serwera i wydajności w Windows Server
 • Aktualizacja i migracja w Windows Server

3. Egzamin końcowy (1 godzina lekcyjna, 1 punkt ECTS)

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft 20741
Data realizacji zajęć
06-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft 20741
Data realizacji zajęć
07-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft 20741
Data realizacji zajęć
27-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft 20741
Data realizacji zajęć
28-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft 20741
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft 20741
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft 20742
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft 20742
Data realizacji zajęć
25-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft 20742
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft 20742
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft 20742
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft 20742
Data realizacji zajęć
23-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty laboratoryjne
Data realizacji zajęć
23-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty laboratoryjne
Data realizacji zajęć
24-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft WS-011
Data realizacji zajęć
20-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft WS-011
Data realizacji zajęć
21-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft WS-011
Data realizacji zajęć
18-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft WS-011
Data realizacji zajęć
19-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft WS-011
Data realizacji zajęć
15-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Szkolenie Microsoft WS-011
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:55
Liczba godzin
03:55
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin końcowy
Data realizacji zajęć
16-01-2022
Godzina rozpoczęcia
12:55
Godzina zakończenia
13:40
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem studiów podyplomowych jest nabycie wiedzy i umiejętności, w zakresie administracji Microsoft Windows Server 2016/2019, w oparciu o zakres teoretyczny i praktyczny autoryzowanych szkoleń Microsoft Windows Server: 20741, 20742, WS-011 oraz autorskich warsztatów laboratoryjnych.

Efekty uczenia się

Zakładany cel edukacyjny (efekt uczenia się) w zakresie wiedzy i umiejętności będzie dotyczył: zarządzania serwerem DHCP, DNS, IPAM oraz technologiami zdalnego dostępu w Windows Server 2016; wdrażania i zarządzania usługami AD DS, GPO, AD CS, AD FS, AD RMS w Windows Server 2016; zarządzania Windows Server 2019 w zakresie narzędzi administracyjnych, wirtualnych maszyn, systemów wysokiej dostępności, rozwiązań odtwarzania awaryjnego, usług pulpitu zdalnego, systemów zdalnego dostępu. Zakładany cel edukacyjny (efekt uczenia się) w zakresie kompetencji społecznych będzie dotyczył skutecznej komunikacji oraz wykonywania i organizacji pracy.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru)

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 48,89 zł
Koszt osobogodziny brutto 48,89 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Maciej Roszkowski

Maciej Roszkowski

Wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych, trener Microsoft i instruktor VMware IT Academy.

Wykształcenie: doktorat nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.
Doświadczenie: 19-letnie doświadczenie jako informatyk i administrator systemów IT. Więcej informacji na stronie https://www.linkedin.com/in/roszmak/

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Maciej Roszkowski

Maciej Roszkowski

email: mroszkowski@wi.zut.edu.pl

tel: (+48) 732 999 333

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje 3 oficjalne podręczniki Microsoft w języku angielskim. 

Warunki uczestnictwa

Szczegółowe informację na temat studiów podyplomowych są dostępne na stronie https://maciejroszkowski.pl

Kontakt do kierownika studiów podyplomowych
Maciej Roszkowski, tel. +48 732 999 333, mroszkowski@wi.zut.edu.pl

Przyjęcie na studia podyplomowe jest uzależnione od kolejności złożenia kompletu dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Wymagania stawiane kandydatom:
1. Ukończone studia (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie).
2. Umiejętność korzystania z anglojęzycznych materiałów.
3. Doświadczenie w pracy i konfiguracji usług Windows Server 2008/2012, Windows 8/10.
4. Podstawowa znajomość: sprzętu serwerowego, technologii i architektury sieciowej, wirtualizacji Hyper-V, usług katalogowych Active Directory, Windows PowerShell.

Informacje dodatkowe

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje 3 oficjalne podręczniki Microsoft w języku angielskim. Podręczniki są dostępne w wersji cyfrowej do autoryzowanych szkoleń Microsoft Windows Server: 20741, 20742, WS-011. Podczas zajęć praktycznych uczestnik wykonuje scenariusze zadań, pracując samodzielnie na skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych Hyper-V. W zajęciach praktycznych wykorzystywane jest środowisko maszyn wirtualnych na dyskach SSD NVMe i środowisko zdalne maszyn wirtualnych (dostępne przez 180 dni, z dowolnego miejsca). Zajęcia są prowadzone w języku polskim.

W dniu 29.01.2022 r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku.

Warunki techniczne

Pokaż warunki techniczne

Warunki techniczne

Podczas zajęć praktycznych uczestnik wykonuje scenariusze zadań, pracując samodzielnie na skonfigurowanym środowisku laboratoryjnym maszyn wirtualnych Hyper-V. 

Wykorzystywana platforma/komunikator: Office 365/Microsoft Teams

Minimalne wymagania sprzętowe: komputer z systemem Windows 7/8/10/11, procesor 1,6GHz, RAM 4GB, ekran o rozdzielczości 1280x768.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego: przepustowość 1.5Mbps

Niezbędne oprogramowanie: przeglądarka internetowa Google Chrome i aplikacja Microsoft Teams

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line: dla każdego dnia szkoleniowego (spotkania) jest generowany oddzielny link. Link jest ważny zgodnie z czasem trwania przedstawionym w harmonogramie (ważność rozpoczyna się i kończy danego dnia o określonej godzinie zgodnie z harmonogramem).

Ciasteczka>