Usługa - Prawo jazdy kat. D z B - "Kierunek Kariera Zawodowa" - Kraków

Logo Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

4.5/5 z 1954 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. D z B - "Kierunek Kariera Zawodowa" - Kraków

Numer usługi 2020/12/01/17840/867674

Dostawca usług Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 700,00 zł netto za osobę

4 700,00 zł brutto za osobę

47,00 zł netto za osobogodzinę

47,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową sanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca autobusu.

Usługa adresowana również dla uczestników projektu  dla posiadaczy bonów rozwojowych dostępnych w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 27-01-2021
Liczba godzin usługi: 100
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych (po 45 minut)

Zajęcia praktyczne na placu manewrowym i w ruchu drogowym - 80 godzin ( po 45 minut każda)

ZASADY I PRZEPISY SŁUŻĄCE BEZPIECZNEMU PORUSZANIU SIĘ POJAZDEM PO DRODZE PUBLICZNEJ - 13 godzin

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z RUCHEM DROGOWYM. - 4 godziny

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH - 1 godzina

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWCY I POSIADACZA POJAZDU - 2 godziny

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. D - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
27-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. D - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
28-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. D - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
29-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik szkolenia pozna zasady, przepisy ruch drogowego wymagane przy prowadzeniu autobusu. Będzie potrafił kierować autobusem zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Pozna dokumenty wymagane przez kierowcę w związku z prowadzeniem autobusu. Będzie przygotowany pod względem teoretycznym i praktycznym do podejścia do egzaminu państwowego w WORD.

Efekty uczenia się

OPIS UMIEJĘTNOŚCI /KOMPETENCJI ORAZ KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO WYUKONYWANIA PRACY NA STANOWISKU KIEROWCY autobusu :

Wiedza – osoba szkolona pozna i rozumie między innymi :

 zasady i przepisy BHP, przepisy ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy podczas wykonywania usług przewozowych;  dokumenty do wykonania transportu (licencje, wymagane zezwolenia na przejazd, uprawnienia kierowcy do wykonania przewozu osób);  dokumenty dotyczące przewozu osób.  zlecenia przewozowe;  dokumenty pojazdu i kierowcy, zapisy z urządzeń rejestrujących, w tym dane z tachografu;  wymagania dotyczące przewozu osób;  oznaczenia na mapach i atlasach samochodowych;  urządzenia do poboru opłat drogowych;  wyposażenie techniczne autobusu;  zasady udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych; zasady ewidencji i rozliczenia czasu pracy.

Umiejętności – między innymi  osoba szkolona wykonuje proste zadania związane z kierowaniem autobusu  zgodnie z zasadami i przepisami w szczególności potrafi:

 przestrzegać zasad i przepisów BHP, przepisów ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii podczas kierowania autobusem;  udzielać pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych;  dobierać, zabezpieczać i przekazywać do kontroli odpowiednim organom dokumenty obowiązkowe wymagane podczas kierowania autobusem;  kierować  zgodnie z przepisami ruchu drogowego w kraju i za granicą oraz normami socjalnymi dotyczącymi prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców;  stosować techniki kierowania pojazdem  odpowiednie do panujących warunków drogowych ;  przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi autokaru;  stosować dostępne sposoby i metody zabezpieczania pojazdu; -   dobierać miejsce postoju zgodnie z zasadami bezpieczeństwa uruchamiać odpowiednie procedury w           przypadku stwierdzenia kradzieży lub włamania do pojazdu ;  stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu;

 sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe;  obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami;  stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych;  stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;  nadzorować dopuszczalną ilość osób w pojeździe  dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi;  zabezpieczać lub sprawdzać zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem się w czasie jazdy;

 stosować zasady właściwej eksploatacji autokaru;  sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe;  obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami;  stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych;  stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;  wypełniać kartę drogową;

 przestrzegać norm socjalnych dotyczących prowadzenia pojazdu i odpoczynków kierowców oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy;

Kompetencjie społeczne:

-   ponosi odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych, - dostosowuje zachowanie do okoliczności, prowadząc autokar

- pracuje samodzielnie albo w zespole kierowców oraz podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach, - potrafi oceniać swoje działania wykonywane w ramach współpracy zespołowej oraz przyjmować odpowiedzialność za ich skutki podczas wykonywania zadań przewozowych

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 47,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 47,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Centralna 60, 31-586 Kraków, woj. małopolskie

Zarówno zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (plac) odbywają się w Rejonowym Ośrodku Szkolenia Kierowców LOK w Krakowie ul. Centralna 60

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Janusz Sala

Janusz Sala

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z jazdy w warunkach drogowych

wykonuje czynności związane ze szkoleniem
Średnie – kurs pedagogiczny
Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z jazdy w warunkach drogowych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Łukasz Romanek

Łukasz Romanek

email: sekretariat.centralna@lok.edu.pl

tel: (+48) 510 088 942

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Ukończone 24 lata, posiadanie prawa jazdy kat. B

Ważne badania lekarskie 

profil kandydata na kierowcę (PKK)

Informacje dodatkowe

Przysąpienie do egzaminu musi nastąpić w przeciągu 35 dni od dnia zakończenia szkolenia.

Pozostali instruktorzy mogący brać udział w szkoleniu: Adam Klisiewicz, Marek Szylar, 

Ciasteczka>