Usługa - Prawo jazdy kat. C+E - Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa - Kraków

Logo Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

4.5/5 z 1954 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. C+E - Kierunek Kariera, Kierunek Kariera Zawodowa - Kraków

Numer usługi 2020/12/01/17840/867667

Dostawca usług Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 385,00 zł netto za osobę

2 385,00 zł brutto za osobę

45,00 zł netto za osobogodzinę

45,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową sanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego.

Usługa adresowana również dla uczestników projektu "Kierunek Kariera" Kierunek Kariera Zawodowa oraz dla posiadaczy Mbon Plus dostępnych w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 27-01-2021
Liczba godzin usługi: 53
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych (po 45 minut) - przypomnienie materiału dla chętnych

Zajęcia praktyczne na placu manewrowym i w ruchu drogowym - 33 godziny (godzina 45 minut)  

Program -Prawo jazdy kat.C+E

Przepisy ruchu drogowego – 13 godzin teoretycznych

Wiadomości ogólne. Podstawowe pojęcia. 
Przepisy ogólne o ruchu pojazdów.  Przepisy szczegółowe o ruchu pojazdów.  Znaki i sygnały na drogach Ogólne warunki używania pojazdu. Kierowca pojazdu. Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy i posiadacza pojazdu

Technika kierowania pojazdem - 3 godziny  teoretyczne

Przygotowanie do jazdy. Uruchamianie silnika. Ruszanie i zatrzymanie. Kręcenie kierownicą – skręty manewrowe. Jazda do tyłu. Ogólne zasady jazdy do tyłu. Jazda do tyłu na wprost. Skręty podczas jazdy do tyłu. Jazda slalomem. Cofanie. Zawracanie. Parkowanie. Jazda w ruchu miejskim. Hamowanie. Zmniejszenie prędkości jazdy. Zatrzymanie pojazdu. Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi. Ruszanie na wzniesieniu z pomocą hamulca zasadniczego. Technika zmiany podczas jazdy różnymi prędkościami. Zmiana biegów w górę i w dół. Charakterystyki samochodów. Zwiększanie przyczepności przednich kół w momencie rozpoczynania skrętu. Dociążanie przodu. Pokonywanie łuków i zakrętów. Tory przejazdu przez zakręty. Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu. Jazda w górach. Zachowanie się na drogach ekspresowych i autostradach. Włączanie się do ruchu (pas rozbiegowy). Zachowanie się w czasie wyprzedzania. Opuszczenie drogi ekspresowe lub autostrady (pas do zjazdu). Holowanie pojazdu. Jazda z przyczepą  Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych (ulewa, śnieżyca, mgła). Poślizg – przyczyny – sposoby zapobiegania. Podsumowanie materiału

Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej. 3 godziny  teoretyczne

Budowa pojazdu – wiadomości ogólne. Silniki i układy napędowe. Układ kierowniczy. Układ hamulcowy. Ogumienie. Amortyzatory i stabilizatory. Wyposażenie elektryczne. Czynności obsługowe.

Zachowanie na miejscu wypadku i pomoc przedlekarska 1 godzina teoretyczna

Wypadkowość i ratownictwo drogowe. Zasady postępowania na miejscu wypadku

Nauka jazdy na prawo jazdy kat. C+E – 33 godziny zajęć praktycznych (godzina lekcyjna 45 minut)

Przygotowanie do jazdy; Manewry na placu manewrowym; Jazda w ruchu drogowym

Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny – 2 godziny

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C+E - zajęcia teoretyczne (przypomnienie materiału)
Data realizacji zajęć
27-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C+E - zajęcia teoretyczne (przypomnienie materiału)
Data realizacji zajęć
28-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Prawo jazdy kat. C+E - zajęcia teoretyczne (przypomnienie materiału)
Data realizacji zajęć
29-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik szkolenia pozna zasady, przepisy ruch drogowego wymagane przy prowadzeniu samochodu samochodu ciężarowego z przyczepą. Będzie potrafił kierować samochodem ciężarowym zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Pozna dokumenty wymagane przez kierowcę w związku z prowadzeniem samochodu ciężarowego. Będzie przygotowany pod względem teoretycznym i praktycznym do podejścia do egzaminu państwowego w WORD.

Efekty uczenia się

OPIS UMIEJĘTNOŚCI /KOMPETENCJI ORAZ KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO WYUKONYWANIA PRACY NA STANOWISKU KIEROWCY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO :

Wiedza – osoba szkolona pozna i rozumie między innymi :

 zasady i przepisy BHP, przepisy ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy podczas wykonywania usług przewozowych;  dokumenty do wykonania transportu (licencje, wymagane zezwolenia na przejazd, uprawnienia kierowcy do wykonania przewozu rzeczy);  dokumenty dotyczące przewozu materiałów i ładunków – rzeczy.  zlecenia przewozowe;  dokumenty pojazdu i kierowcy, zapisy z urządzeń rejestrujących, w tym dane z tachografu;  wymagania dotyczące transportu rzeczy;  oznaczenia na mapach i atlasach samochodowych;  urządzenia do poboru opłat drogowych;  wyposażenie techniczne samochodu ciężarowego;  zasady udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych; zasady ewidencji i rozliczenia czasu pracy.

Umiejętności – między innymi  osoba szkolona wykonuje proste zadania związane z kierowaniem samochodu ciężarewego  zgodnie z zasadami i przepisami w szczególności potrafi:

 przestrzegać zasad i przepisów BHP, przepisów ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii podczas kierowania samochodem ciężarowym;  udzielać pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych;  dobierać, zabezpieczać i przekazywać do kontroli odpowiednim organom dokumenty obowiązkowe wymagane podczas kierowania samochodem ciężarowym;  kierować samochodem ciężarowym zgodnie z przepisami ruchu drogowego w kraju i za granicą oraz normami socjalnymi dotyczącymi prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców;  stosować techniki kierowania pojazdem  odpowiednie do panujących warunków drogowych i rodzaju przewożonego ładunku;  przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi samochodu cężarewego;  stosować dostępne sposoby i metody zabezpieczania pojazdu; -   dobierać miejsce postoju zgodnie z zasadami bezpieczeństwa uruchamiać odpowiednie procedury w           przypadku stwierdzenia kradzieży lub włamania do pojazdu albo kradzieży ładunku;  stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu;

 sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe;  obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami;  stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych;  stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;  nadzorować dopuszczalną ilość osób w pojeździe  dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi;  zabezpieczać lub sprawdzać zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem się w czasie jazdy;

 stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu ciężarowego;  sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe;  obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami;  stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych;  stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;  wypełniać kartę drogową;

 przestrzegać norm socjalnych dotyczących prowadzenia pojazdu i odpoczynków kierowców oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy;

Kompetencjie społeczne:

-   ponosi odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych, - dostosowuje zachowanie do okoliczności, prowadząc pojazd ciężarowy,

- pracuje samodzielnie albo w zespole kierowców oraz podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach, - potrafi oceniać swoje działania wykonywane w ramach współpracy zespołowej oraz przyjmować odpowiedzialność za ich skutki podczas wykonywania zadań przewozowych

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 385,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 385,00 zł
Koszt osobogodziny netto 45,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 45,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Centralna 60, 31-586 Kraków, woj. małopolskie

Zajęcia praktyczne (plac) odbywają się w Rejonowym Ośrodku Szkolenia Kierowców LOK w Krakowie ul. Centralna 60

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Janusz Sala

Janusz Sala

Instruktor - wykładowca A,B,C,D, B+E,C+E, D+E

wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 30 lat
wykształcenie wyższe
Instruktor nauki jazdy od 30 lat

Zdjęcie Jerzy Kowalski

Jerzy Kowalski

Instruktor - wykładowca A,B,C,D, B+E,C+E, D+E

wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 30 lat
wykształcenie wyższe
Instruktor nauki jazdy od 30 lat

Zdjęcie Adam Klisiewicz

Adam Klisiewicz

Kurs instruktora nauki jazdy kat. B, C, B+E, C+E
wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 8 lat.
Wykształcenie wyższe –/Wyższa Szkoła Samochodowa w Pile. Kierunek Samochodowy

Instruktor - wykładowca od 8 lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Łukasz Romanek

Łukasz Romanek

email: sekretariat.centralna@lok.edu.pl

tel: (+48) 510 088 942

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Posiadanie prawa jazdy kat. C oraz ukończone 21 lat

Ważne badania lekarskie

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Informacje dodatkowe

Zajęcia teoretyczne są przypomnieniem materiału, nie ma egzaminu teoretycznego.

Pozostali instruktorzy: Jan Flinta, Adam Klisiewicz

Ciasteczka>