Usługa - Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E - "Kierunek Kariera Zawodowa" Tarnów

Logo Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

4.5/5 z 1944 ocen

Tytuł Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E - "Kierunek Kariera Zawodowa" Tarnów

Numer usługi 2020/12/01/17840/867583

Dostawca usług Liga Obrony Kraju Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie

Miejsce usługi Tarnów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 520,00 zł netto za osobę

2 520,00 zł brutto za osobę

18,00 zł netto za osobogodzinę

18,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową sanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego.

Usługa adresowana również dla uczestników projektu  Mbon Plus

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 07-12-2020
Liczba godzin usługi: 140
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa  - 48 godz. zajęć teoretycznych

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa  - 10 godz. zajęć praktycznych.

Stosowanie przepisów - 25 godz. zajęć teoretycznych

Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska - 57 godz. zajęć teoretycznych

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
kwalifikacja wstępna - zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego oraz przygotowanie do złożenia egzaminu państwowego z prawa jazdy kat. C oraz C+E

Efekty uczenia się

OPIS UMIEJĘTNOŚCI /KOMPETENCJI ORAZ KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO WYUKONYWANIA PRACY NA STANOWISKU KIEROWCY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO :

Wiedza – osoba szkolona pozna i rozumie między innymi :

 zasady i przepisy BHP, przepisy ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii stanowiska pracy podczas wykonywania usług przewozowych;  dokumenty do wykonania transportu (licencje, wymagane zezwolenia na przejazd, uprawnienia kierowcy do wykonania przewozu rzeczy);  dokumenty dotyczące przewozu materiałów i ładunków – rzeczy.  zlecenia przewozowe;  dokumenty pojazdu i kierowcy, zapisy z urządzeń rejestrujących, w tym dane z tachografu;  wymagania dotyczące transportu rzeczy;  oznaczenia na mapach i atlasach samochodowych;  urządzenia do poboru opłat drogowych;  wyposażenie techniczne samochodu ciężarowego;  zasady udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom zdarzeń drogowych; zasady ewidencji i rozliczenia czasu pracy.

Umiejętności – między innymi  osoba szkolona wykonuje proste zadania związane z kierowaniem samochodu ciężarewego  zgodnie z zasadami i przepisami w szczególności potrafi:

 przestrzegać zasad i przepisów BHP, przepisów ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii podczas kierowania samochodem ciężarowym;  udzielać pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych;  dobierać, zabezpieczać i przekazywać do kontroli odpowiednim organom dokumenty obowiązkowe wymagane podczas kierowania samochodem ciężarowym;  kierować samochodem ciężarowym zgodnie z przepisami ruchu drogowego w kraju i za granicą oraz normami socjalnymi dotyczącymi prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców;  stosować techniki kierowania pojazdem  odpowiednie do panujących warunków drogowych i rodzaju przewożonego ładunku;  przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi samochodu cężarewego;  stosować dostępne sposoby i metody zabezpieczania pojazdu; -   dobierać miejsce postoju zgodnie z zasadami bezpieczeństwa uruchamiać odpowiednie procedury w           przypadku stwierdzenia kradzieży lub włamania do pojazdu albo kradzieży ładunku;  stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu;

 sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe;  obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami;  stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych;  stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;  nadzorować dopuszczalną ilość osób w pojeździe  dbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi;  zabezpieczać lub sprawdzać zabezpieczenie ładunku przed przemieszczeniem się w czasie jazdy;

 stosować zasady właściwej eksploatacji pojazdu ciężarowego;  sprawdzić i uzupełnić płyny eksploatacyjne w pojeździe;  obsługiwać tachograf, przechowywać dane i analizować możliwości dalszej jazdy zgodnie z przepisami;  stosować zasady korzystania z dróg bezpłatnych i płatnych;  stosować procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego;  wypełniać kartę drogową;

 przestrzegać norm socjalnych dotyczących prowadzenia pojazdu i odpoczynków kierowców oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowcy;

Kompetencjie społeczne:

-   ponosi odpowiedzialność za realizację zadań przewozowych, - dostosowuje zachowanie do okoliczności, prowadząc pojazd ciężarowy,

- pracuje samodzielnie albo w zespole kierowców oraz podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach, - potrafi oceniać swoje działania wykonywane w ramach współpracy zespołowej oraz przyjmować odpowiedzialność za ich skutki podczas wykonywania zadań przewozowych

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 520,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 520,00 zł
Koszt osobogodziny netto 18,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 18,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krzyska 17, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie

Zarówno zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (plac) odbywają się w Ośrodku Szkolenia Kierowców LOK w Tarnowie ul. Krzyska 17. Zajęcia praktyczne na kwalifikacji wstępnej odbywają się w ODTJ w Jędrzejowie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Jan Stopkowicz

Jan Stopkowicz

Instruktor - wykładowca prawo jazdy kat. A,B,C,D,C+E,
wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 37 lat
wykształcenie średnie
Instruktor nauki jazdy od 37 lat

Zdjęcie Władysław Sterczek

Władysław Sterczek

posiada uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców na kat
AM,A1,A2,A,B1,B, C1,C,D1,D,B+E,C1+E,C+E,T

wykonuje czynności związane ze szkoleniem od 33 lat.
Wykształcenie średnie zawodowe

Instruktor - wykładowca od 33 lat

Zdjęcie Aneta Setlak

Aneta Setlak

wykonuje czynności związane ze szkoleniem na kwalifikacji wstępnej oraz szkoleniu okresowym od 6 miesięcy
wykonuje czynności związane ze szkoleniem na kwalifikacji wstępnej oraz szkoleniu okresowym od 6 miesięcy
wykształcenie wyższe
wykonuje czynności związane ze szkoleniem na kwalifikacji wstępnej oraz szkoleniu okresowym od 6 miesięcy

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jan Stopkowicz

Jan Stopkowicz

email: tarnow@lok.edu.pl

tel: (+48) 510 088 946

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Posiadanie kat. C prawa jazdy oraz skończone 21 lat
Brak przeciwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do wykonywania pracy w zawodzie kierowcy kat. C.

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne na kursie kwalifikacji wstępnej  ustalane są z kursantem indywidualnie. 

Po zakończonym kursie przystąpienie do egzaminu państwowego teoretycznego.  

Przystąpienie do egzaminu musi nastąpić w przeciągu 35 dni od dnia zakończenia szkolenia.

-

Ciasteczka>