Usługa - Bezpieczeństwo systemów IT , obsługa ecommerc za pomocą platfromy cyfrowej. Zabezpieczenie działania sieci komputerowej i jej bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie. Zabezpieczenia przed cyberatakiem.

Logo Fundacja Edukacja Plus

5/5 z 135 ocen

Tytuł Bezpieczeństwo systemów IT , obsługa ecommerc za pomocą platfromy cyfrowej. Zabezpieczenie działania sieci komputerowej i jej bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie. Zabezpieczenia przed cyberatakiem.

Numer usługi 2020/11/29/56165/865044

Dostawca usług Fundacja Edukacja Plus

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

4 000,00 zł netto za osobę

4 000,00 zł brutto za osobę

100,00 zł netto za osobogodzinę

100,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Pracownicy różnych działów firmy obsługujący systemy komputerowe w sieci komputerowej.

Minimalna liczba uczestników: 3
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 10-01-2022
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Cyberbezpieczeństwo, a płatności i wiarygodność systemu ecommerc
Rodzaje płatności elektronicznych
Cyberbezpieczeństwo płatności elektronicznych - jak je zabezpieczyć?
Cyberbezpieczeństwo, a atak hakera - jak się zabezpieczyć.
Atak hakera, a konsekwencje dla przedsiębiorstwa
Cyberbezpieczeństwo. Jak hakerzy atakują systemy ecommerc ?
Phishing
DDoS
Spoofing
Cyberbezpieczeństwo, a negocjacje z hakerem.
Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo systemu ecommerc.
Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo platfromy cyfrowej.
Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo pakietów office przed cyberatakiem.
Zabezpieczenia przed cyberatakiem.
Silne hasła
Ochrona danych
Aktualizacja oprogramowania komputerowego.
Aktualizacja systemów komputerowych róznych producentów. Podłączanie urządzeń peryferyjnych do sieci komuterowej.
Warunki przechowywania i transportu sprzętu komputerowego.
Publiczne sieci Wi-Fi
Prywatna  sieci Wi-Fi
Słabe punkty w sieci Ethernet.
Przegląd sieci Ethernet.
Edukacja i szkolenie nowych pracowników.
Audyty bezpieczeństwa sieci kompuerowej.
Audyty bezpieczeństwa stanowisk komputerowych.
Podsumowanie

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Nabycie: wiedzy w zakresie zasad bezpiecznego funkcjonowania firmy w Internecie, istniejących zagrożeń oraz sposób przeciwdziałania. Nabycie umiejętności w zakresie konfiguracji sprzętu i aplikacji, posługiwania się systemami ecommerc zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Nabycie umiejętności prowadzenia audytów bezpieczeństwa, kompetencji personalnych i społecznych w zakresie świadomości dalszego rozwoju, organizacji czasu pracy, przewidywania skutków działań oraz przestrzegania zasad etyki.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się polegające na:

  • Nabyciu wiedzy w zakresie: zasad bezpiecznego funkcjonowania firmy w Internecie, istniejących zagrożeń oraz sposób przeciwdziałania
  • Nabyciu umiejętności w zakresie: konfiguracji sprzętu i aplikacji, posługiwania się systemami ecommerc zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, prowadzenia audytów bezpieczeństwa
  • Nabyciu umiejętności w zakresie: obsługi ecommerc za pomocą platfromy cyfrowej.
  • Nabycie wiedzy z zakresu użytkowania sieci komputerowych w przedsiębiorstwie i ich bezpieczeństwo.
  • Nabycie wiedzy z zakresu zabezpieczenia sieci komputerowych przed cyberatakiem.
  • Nabycie wiedzy z zakresu zabezpieczenia komputerów przed cyberatakiem.
  • Nabycie wiedzy z zakresu zabezpieczenia pakietów office przed cyberatakiem.
  • Rozwinięciu swoich kompetencji personalnych i społecznych w zakresie: świadomości dalszego rozwoju i samokształcenia się, organizacji czasu pracy i umiejętności współpracy w zespole, przewidywania skutków podejmowanych działań i odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz przestrzegania zasad etyki.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Test wiedzy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 100,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 100,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Poznań, woj. wielkopolskie

Miejsce wykonania usługi ustalane indywidualnie. Zajęcia mogą się odbywać u przedsiębiorcy.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Korytowska

Aleksandra Korytowska

email: biuro@edukacjaplus.eu

tel: (+48) 576 301 777

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkleniowe.

Informacje dodatkowe

Certyfikat uczestnictwa.

Ciasteczka>