Usługa - KWALIFIKACJA WSTEPNA PRZYSPIESZONA- PRZEWOZ RZECZY LUTY

Logo OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "DANUTA" Danuta Kardaś

4.9/5 z 984 ocen

Tytuł KWALIFIKACJA WSTEPNA PRZYSPIESZONA- PRZEWOZ RZECZY LUTY

Numer usługi 2020/11/22/11964/857541

Dostawca usług OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "DANUTA" Danuta Kardaś

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 500,00 zł netto za osobę

2 500,00 zł brutto za osobę

17,86 zł netto za osobogodzinę

17,86 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kandydat na kierowcę kat. C z uprawnieniami na przewóz rzeczy

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 01-02-2021
Liczba godzin usługi: 140
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Lp.

Tematy zajęć edukacyjnych

Wymiar godzin zajęć edukacyjnych

1

Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania 

15

2

Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom

15

3

Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad

15

4

Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy

15

5

Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów

7

6

Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym

10

7

Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych

5

8

Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowania w sytuacjach krytycznych

10

9

Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika

5

10

Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

18

11

Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych

10

12

Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów

10

13

Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku

5

Razem

140

Prowadzący: Danuta Kardaś, Andrzej Szczygieł, Stanisław Święcicki, Tadeusz Bruchal, Jarosław Maszkowski, Przemysław Rogan, Bogdan Markowski 

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przygotowuje do samodzielnego przewozu rzeczy pojazdem ciężarowym.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu zagadnień związanych z wykonywaniem transportu drogowego rzeczy i wykonywaniem pracy kierowcy zawodowego. Ukończenie kursu z kwalifikacji umożliwi kursantowi przystąpienie do egzaminu państwowego zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przed Wojewodę Dolnośląskiego.       

Efektem uslugi będzie uzykanie prawa jazdy z kodem 95 oraz:

Wiedzy- zna zakres przepisów prawa o ruchu drogowym w tym zasad organizacji ruchu,zakres warunków technicznych jakim powinny odpowiadać pojazdy oraz bezpiecznego użytkowania pojazdów.

Umiejętności - posiada umiejętności bezpiecznego poruszania się pojazdami objętymi zakresem szkolenia,

Kompetencje- do kierowania pojazdem kat. C

                                                                                

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 500,00 zł
Koszt osobogodziny netto 17,86 zł
Koszt osobogodziny brutto 17,86 zł

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aneta Urbanowicz

Aneta Urbanowicz

email: anetakardas@interia.pl

tel: (+48) 517 520 386

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Badania lekarskie i psychologiczne uprawniające do przeowzu rzeczy

Informacje dodatkowe

Część praktyczna będzie się odbywała w ruchu drogowym, poza obszarem zabudowanym oraz zajęcia na symulatorze mobilnym lub ODTJ  do jazdy w warunkach specjalnych.  Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie od 22.02.2021r. do 26.02.2021r. Szczegółowe dni i godziny dostępne będą u osoby nadzorującej usługę po stronie podmiotu świadczącego usługi rozwojowe.

Część teoretyczna będzie się odbywała ul. Gazowa 16/1a, 50-513 Wrocław.

Podręcznik

Ciasteczka>