Usługa - Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym, wszystkie

Logo Ośrodek Doskonalenia Zawodowego norbert-adr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.9/5 z 5214 ocen

Tytuł Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym, wszystkie

Numer usługi 2020/11/21/13611/857445

Dostawca usług Ośrodek Doskonalenia Zawodowego norbert-adr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Bełchatów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 800,00 zł netto za osobę

1 800,00 zł brutto za osobę

50,00 zł netto za osobogodzinę

50,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docoleowa tworzą uczestnicy kursu, którzy:

- ukończyli 18 lat

- ukończyli szkołę podstawową

 - posiadają aktualne badania lekarskie

- wypełnienie testu początkowego - ETAP I nabycie kompetencji

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 26-11-2020
Liczba godzin usługi: 36
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Potwierdzenie nr NC-60104-102/19 z dnia 09.04.2019r. wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na podstawie prawnej §26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 583) - Zajęcia teoretyczne: ul. Przemysłowa 12a/13, 97-400 Bełchatów, Zajęcia praktyczne: ul. Przemysłowa 13; 97-400 Bełchatów;
Zakres uprawnień: Klasa trzecia w specjalnościach: koparki jednonaczyniowe do 25 ton, ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton, spycharki do 110kW, koparkoładowarki - wszystkie, przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - wszystkie, pilarki mechaniczne do ścinki drzew - wszystkie.

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program usługi:

Operator maszyn do robót ziemnych i drogowych - przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym.

Temat Treść tematu Liczba godzin
1. Dokumentacja techniczna i użytkwoanie 2
2. Ogólna budowa i obsługa przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym 4
3. Technologia robót realizowanych przecinarkami do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym 8
4. bhp 8
5. Zajęcia praktyczne 14
Ogółem 36

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentacja techniczna i użytkowania
Data realizacji zajęć
26-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Ogólna budowa i obsługa przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Data realizacji zajęć
26-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Technologia robót realizowanych przecinarkami do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym
Data realizacji zajęć
27-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
30-11-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
01-12-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Bhp
Data realizacji zajęć
10-12-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Bhp
Data realizacji zajęć
11-12-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
19-12-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa ma na celu zdobycie wiedzy ogólnej budowy i zasad pracy przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym oraz występujących w nich układów. Uczestnik podczas realizacji usługi nabędzie umiejętności prawidłowego użytkowania. Uczestnik nabędzie kompetencje do realizacji składowych zadań zawodowych podczas realizacji usługi Operator maszyn do robót ziemnych i drogowych - przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się po zakończonym szkoleniu operator maszyn do robót ziemnych i drogowych - przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym.

Absolwent osięgnie następującą wiedzę:

 • wykazuje merytoryczną zawartośc Instrukcji Obsługi i Użytkowania (DTR)
 • Omawia cele i zasady prowadzenia Książki Maszyny budowlanej.
 • Omawia cele i zasady sporządzania Raportu dziennego pracy maszyny.
 • wymienia główne czynniki mające wpływ na zużycie maszyny, w tym wpływ obsług technicznych na jej żywotność
 • opisuje podstawowe rodzaje płynów eksploatacyjnych stosowanych w przecinarkach do nawierzchni dróg, ich właścicwości, oznaczenia i stosowane zamienniki.
 • opisuje zadania operatora w procesie użytkowania przecinarek do nawierzchni dróg.'
 • wykazuje wiedzę z zakresu ogólnej budowy i charakterystyki przecinarek do nawierzchni dró  o napędzie spalinwym.
 • omawia ogólną budowe drogi i rodzaje nawierzchni dróg.
 • wykazuje zasady bhp podczas pracy przecinarką do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym,
 • opisuje zasady zabezpieczenia  terenu robót.

  Absolwent osiągnie następujące umiejętności;
 • samodzielnie posługje się dostępną dokumentacją technologiczną wykonania określonego rodzaju robót.
 • Dobiera zestawy maszyn współpracujących przy naprawie nawierzchni dróg w zalezności od rodzaju naprawy, np remont czastkowy itp.
 • zabezpiecza teren robót, w tym odcinka drogi na którym są prowadzone naprawy jej powierzchni.
 • Przygotowyjw maszynę do pracy.
 • Dobiera parametry pracy przecinarki w zależności od rodzajy wykonywania robót.
 • Wykonuje obsługę codzienną przecinarki do nawierzchni dróg.
 • przygotowuje stanowiska pracy dla przecinarki do nawierzchni dróg o napedzie spaliniwym
 • Pracuje przecinarką do nawierzchni dróg o nspędzie spalinowym.
 • Pracuje przecinarką do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym.
 • sporządza dokumentację eksploatacyjną.

  Absolwent osiągnie następujące kompetencji
 • Kieruje sie zasadami etyki zawodowej; prawidłowo identyfikuje i roztrzyga dylematy związane z pracą zawodową.
 • Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych
 • wykazuje odpowiedzialnść za ocenę zagrożeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania przecinarekdo nawierzchni dróg.
 • Posiada umiejętnośc przekazywania posiadanej wiedzy, potrafi organizować i nadzorować proces posługiwania ię przecinarkami do nawierzchni dróg.

  W/w Efekty uczenia się stanowia Etap II - Wzorzec - nabycia kompetencji, które osiągną uczestnicy po zrealizowaniu szkolenia.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 50,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 50,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Przemysłowa 12A/13, 97-400 Bełchatów, woj. łódzkie

ul. Przemysłowa 12A/13, 97-400 Bełchatów

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariusz Renkiewicz

Mariusz Renkiewicz

I. Obszar specjalizacji
Szkolenia zawodowe na kursach zawodowych w zakresie operatora maszyn do robót ziemnych i drogowych, czyli koparko ładowarki, ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton – klasa trzecia, ładowarki jednonaczyniowe wszystkie – klasa pierwsza, koparki jednonaczyniowe do 25 ton – klasa trzecia, koparki jednonaczyniowe wszystkie – klasa pierwsza.oraz urządzeń transportu bliskiego, w tym wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, podestów ruchomych przejezdnych, suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.
II. Doświadczenie zawodowe
1. Kosmetyczne Wyroby Bawełniane 1999 – 2014, z-ca Brygadzisty, kierownika zmiany, obsługa maszyn włókienniczych, machanik maszyn, mechanik DUR.
2. ODZ norbert-adr sp. z o. o. 2014 – nadal, wykładowca /instruktor na kursach zawodowych w zakresie operatora maszyn do robót ziemnych i drogowych, oraz urządzeń transportu bliskiego. Prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych na kursach dla operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowych podnośnikowych.
3. ODZ KAMAR Mariusz Renkiewicz – 2015 – nadal, własna działalność gospodarcza w zakresie kursów Rusztowania budowlano – montażowe metalowe, montaż - demontaż

Zdjęcie Przemysław Marynowski

Przemysław Marynowski

I. Obszar specjalizacji
Szkolenia zawodowe na kursach zawodowych w zakresie operatora maszyn do robót ziemnych i drogowych, czyli koparko ładowarki, ładowarki jednonaczyniowe do 20 ton – klasa trzecia, ładowarki jednonaczyniowe wszystkie – klasa pierwsza, koparki jednonaczyniowe do 25 ton – klasa trzecia, koparki jednonaczyniowe wszystkie – klasa pierwsza.oraz urządzeń transportu bliskiego, w tym wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, podestów ruchomych przejezdnych, suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.
II. Doświadczenie zawodowe
1. PTS BETRANS – stanowisko: kierowca ciągnika, 2010 – 2012
2. P.H.U. Grzegorz Niewczas, stanowisko: operator koparki i ładowarki, kierowca, 2014-2019
3. PTS BETRANS – nadal – stanowisko: operator koparki, ładowarki, 2020 - nadal
IV. Wykształcenie
1. Zawodowe
2. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
3. Zaświadczenie kwalifikacyjne, kategoria II WJO do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych (z bezpieczną wymianą butli gazowej) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
4. Zaświadczenie kwalifikacyjne, kategoria II Ż – żurawie przenośne, samojezdne
5. Książka maszyn roboczych w zakresie następujących uprawnień:
 Koparki jednonaczyniowe do 0,8 m3- klasa trzecia – Nr uprawnień 14102-0820
 Koparki jednonaczyniowe – LIEB

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Kamila Renkiewicz

Kamila Renkiewicz

email: biuro@norbert-adr.pl

tel: (+48) 603 639 366

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- ukończyli 18 lat

- ukończyli szkołę podstawową

 - posiadają aktualne badania lekarskie

Ciasteczka>