Usługa - Magic Wadowice. Kurs Języka angielskiego na poziomie A2+. Kierunek Kariera. Usługa numer 857433.

Logo Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

4.6/5 z 265 ocen

Tytuł Magic Wadowice. Kurs Języka angielskiego na poziomie A2+. Kierunek Kariera. Usługa numer 857433.

Numer usługi 2020/11/21/16885/857433

Dostawca usług Aleksandra Orzeł, "Magic" Kursy Języka Angielskiego i Niemieckiego

Miejsce usługi Wadowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 960,00 zł netto za osobę

2 960,00 zł brutto za osobę

37,00 zł netto za osobogodzinę

37,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Uczestnicy projektów "Kierunek Kariera." Uczestnicy projektu "Netbon."

Kursy skierowane są do osób :

1. powyżej 25 roku życia i wykształceniem co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą)

2. powyżej 50 roku życia i dowolnym wykształceniu

3. pracujących lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniającyhc pracowników

4. zamieszkujących lub pracujących na terenie małopolski

5. osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zatrudniających do 249 pracowników

Minimalna liczba uczestników: 2
Maksymalna liczba uczestników: 2
Data zakończenia rekrutacji: 30-11-2020
Liczba godzin usługi: 80
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa składa się ze 80 godzin dydaktycznych. Realizowana jest zgodnie z załączonym harmonogramem.

W trakcie Kursu zostaną zrealizowane są rodziały 5 do 8 rozdziały tematyczno-leksykalne z programu podanego poniżej.

 Odbywa się dwa razy w tygodniu w sesjach po 90 min każda,Kurs ma  na celu umożliwienie kursantowi komunikacji w najbardziej typowych sytuacjach dnia codziennego. Cwiczone sa równolegle wszystkie sprawności językowe tj:

mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie, oraz grsmatyka. Z największym naciskiem na mówienie i praktyczne wykorzystanie języka.

UMIEJĘTNOŚCI

Kursant nabywa umiejętności przedstawiania się, podawania informacji na swój temat oraz formułowania pytań

Kursant poznaje słownictwo dotyczące rodziny
Kursant potrafi stosować czas present simple

Kursant poznaje słownictwo dotyczące części ciała i potrafi opisywać położenie przedmiotów
Kursant potrafi stosować czas present continuous

Kursant potrafi definiować podać definicję słów.

Kursant uczy się używać zdań przydawkowych who, which, that.

Kursant uczy się zwrotów przydatnych w konwersacjach na  lotnisku

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale 1

Kursant poznaje słownictwo dotyczące wakacji i spędzania wolnego czasu.

Kursant potrafi stosować czas past simple

Kursant potrafi stosować czas past continuous oraz przyimki opisujące czas i miejsce: in/on/at

Kursant poznaje słownictwo dotyczące muzyki.

Kursant uczy się zadawać pytania o podmiot zdania.

Kursant potrafi stosować spójniki przydatne przy opowiadaniu historii w czasie przeszłym: so, because, but, although

Kursant uczy się zwrotów przydatnych przy pobycie w hotelu.

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale 2.

Kursant potrafi wyrażać plany i zamierzenia dotyczące przyszłości za pomocą czasu present continuous oraz konstrukcji going to. Kursant poznaje phrasal verbs czasownika „look.”

Kursant potrafi wyrażać przewidywania dotyczące przyszłości za pomocą czasu future simple will / won’t.

Kursant poznaje inne zastosowania czasu future simple. Potrafi wyrażać obietnice, oferty i decyzje dotyczące przyszłości za pomocą konstrukcji will / won’t

Kursant potrafi stosować i odróżniać dotychczas poznane czasy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Kursant poznaje wyrażenia przyimkowe z użyciem podstawowych czasowników

Kursant uczy się zwrotów przydatnych  przy pobycie w restauracji,  w tym zamawiania posiłku, sygnalizowania problemów, składania reklamacji.

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale 3

Kursant poznaje słownictwo dotyczące ubrań, potrafi użyć czasu present perfect do opowiadania o doświadczeniach życiowych.

Kursant potrafi opowiedzieć o obowiązkach i problemach domowych. Poznaje użycie Present Perfect do opisu osiągniętego efektu lub rezultatu. Poznaje przysłówki just, already, and yet.

Kursant potrafi porównywać cechy przedmiotów i ludzi stosując stopień wyższy przymiotnika.

Kursant poznaje  słownictwo dotyczące opisu miejsc.

Kursant potrafi opowiedzieć o miejscach stosując stopień najwyższy przymiotników.

Kursant uczy się zwrotów przydatnych przy pytaniu o drogę.

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale 4

Kursant zna słownictwo dotyczące uroczystości i przyjęć.

Poznaje konstrukcje czasownikowe oraz przypadki użycia bezokoliczników.

Kursant potrafi rozmawiać o upodobaniach. Kursant uczy się zasad użycia konstrukcji czasownikowych w formie  gerund.

Kursant potrafi opisać obowiązek (lub jego brak) lub zakaz za pomocą czasowników modalnych must/ mustn’t oraz konstrukcji have to.

Kursant zna słownictwo dotyczące sportu, potrafi opisywać ruch oraz sposób przemieszczania się za pomocą złożeń czasownikowo-przyimkowych.

Kursant uczy się zwrotów  przydatnych przy robieniu zakupów.

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale  5

Kursant potrafi stosować zdania warunkowe typu 1.

Kursant poznaje słownictwo dotyczące zwierząt
Kursant potrafi stosować zdania warunkowe typu 2

Kursant poznaje użycie czasowników may oraz might do  wyrażania spekulacji, lub wahania.

Kursant uczy się użycia czasowników modealnych  should and shouldn’t do  udzielania rad, i wskazówek.

Kursant poznaje zwroty i wyrażenia z czasownikem get.

Kursant poznaje zwroty  przydatne przy wizycie w aptece.

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale 6

Kursant potrafi opisywać strach i fobie. Poznaje użycie czasu Present Perfect do opisu stanów . Poznaje użycie przyimków since oraz for.

Kursant poznaje słownictwo pozwalające opisać ważne wydarzenia w życiu człowieka. Kursant poznaje zależności użycia czasów past simple oraz present perfect.

Kursant potrafi opowiedzieć o nawykach z przeszłości z wykorzystaniem konstrukcji „used to.”

Kursant poznaje słownictwo związane z przedmiotami szkolnymi.

Kursant potrafi opowiedzieć o wynalazkach stosując stronę bierną w czasie teraźniejszym present simple oraz w czasie przeszłym past simple.

Kursant uczy się zwrotów  przydatnych przy wykupywaniu biletu na rejs statkiem.

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale 7

Kursant potrafi opowiedzieć o sposobach spędzania weekendu.

Kursant uczy się użycia zaimków anything, something, nothing, etc,… Kursant poznaje różnicę znaczenia przymitników z końcówką –ed and –ing.

Kursant potrafi opowiedzieć o swoim stylu życia, zdrowiu i diecie. Kursant uczy się użycia quantifiers : too, not enough, few,a few, a little, little, much, many, etc,….

Kursant poznaje  i uczy się stosować podstawowe phrasal verbs.

Kursant potrafi opisać podobieństwo lub jego brak. Kursant poznaje użycie wyrażeń so, i neither z czasownikami posiłkowymi.

Kursant uczy się zwrotów przydatnych przy  wykonywaniu rozmowy telefonicznej.

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale 8

Kursant uczy się opowiadać historię z przeszłości stosując czas past perfect. Kursant uczy się przysłówków użytecznych przy opowiadaniu historii.

Kursant potrafi relacjonować wypowiedzi innych osób z użyciem mowy zależnej oraz następstwa czasowego.

Kursant utrwala wiedzę zdobytą w rozdziale 9

Warunki:

Należy zgłosić chęć udziału w kursie języka angielskiego na poziomie A2 do sekretariau szkoły pod numerem: 33 873 20 85

Uczestnicy "Kierunku Kariera. Zgłosić do projektu w Centrum Planowania Kariery  w Krakowie

Instrukcja:

  1. Platforma wykorzystywana do prowadzenia zajęć to ClickMeeting.pl
  2. Wejdź na stronę clickmeeting.com/pl , następnie wejdź w zakładkę: „DOŁĄCZ DO WEBINARU ”-widoczna u prawym górnym rogu strony.
  3. Wpisz 9 cyfrowy PIN, ważny przez cały okres kursu, który otrzymałeś i zatwierdź.
  4. Zalecany sprzęt to laptop lub komputer stacjonarny (specyfikacja w punkcie 9) wyposażony w słuchawki z mikrofonem z połączeniem Internetowym min prędkość 512kbps
  5. Umów się na połączenie testowe w godzinach pracy sekretariatu od 13:00-19:00.
  6. Informujemy, iż zajęcia uczestników projektów Unijnych finansowanych ze środków Unijnych, są nagrywane na potrzeby sporządzenia dokumentacji przeprowadzenia zajęć oraz kontroli.
  7. Wymagania sprzętowe: Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
  8. Ponieważ ClickMeeting jest platformą opartą na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.

Informacje dodatkowe:

Zachęcamy do wzięcia udziału w kursie wszystkie osoby pragnące zapewnić sobie minimum samodzielności przy pobycie zagranicą.

"Podpisano umowę z WUP w Krakowie na realizację usługi w ramach projektu "Kierunek Kariera z wykorzystaniem bonów szkoleniowych."

Podpisano umowę z MARR w Krakowie na realizację usługi w ramach projektu "Małopolskie Bony Rozwojowe," z wykorzystaniem bonów szkoleniowych.

Podręcznik oraz ćwiczenia do zakupu na terenie szkoły we własnym zakresie. 

Autorskie materiały dodatkowe zostaną zapewnione

Próbne testy zostaną zapewnione przez centrum egzaminacyjne.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
08-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
15-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
22-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
29-10-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
05-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
19-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
26-11-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
03-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
10-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
17-12-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
14-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
21-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
28-01-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
04-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
11-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
18-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
25-02-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
04-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
11-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
18-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
25-03-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
01-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
08-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
22-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
29-04-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
06-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
13-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
20-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
27-05-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
03-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
10-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
24-06-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
01-07-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
08-07-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
15-07-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
29-07-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
16-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
23-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
j.angielski
Data realizacji zajęć
30-09-2022
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych na poziomie A2. Celem kursu jest podniesienie i rozwinięcie podstawowych umiejętności językowych umożliwiających komunikację w codziennych czynnościach życiowych w tym zrobienie zakupów, rejestracja w hotelu, wizyta u lekarza, złożenie zamówienia itd i możliwość podtrzymania konwersacji w typowych czynnościach dnia codziennego.

Efekty uczenia się

Informacje na temat osiągniętych efektów uczenia się przez Uczestnika kursu:

Umiejętności kursanta na poziomie  A2+/B1

  1. Mówienie:

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Brać udział w zwykłej , typowej rozmowie wymagającej prostej bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy. Potrafi radzić sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumie wystarczająco dużo by samodzielnie podtrzymać rozmowę.

Potrafi posłużyć się ciągiem wyrażeń by opisać rodzinę, co się dzieje w danej chwili, podać definicję słowa, opowiedzieć historię, mówić na temat muzyki, zdjęć, planów i zamierzeń, przewidywać, składać obietnice, odrzucać oferty, składać zamówienia w restauracji, opisywać odzież, wykonane zadania, porównywać rzeczy i zjawiska, opisywać miejsca, wyjaśniać drogę, opisywać ulubione rozrywki, mówić o celu i przyczynie, opowiadać o zakazach nakazach, o sporcie, o zakupach, stawiać warunki oraz snuć przypuszczenia, o zwierzętach,  wyrażać przypuszczenie i niepewność, udzielać rad, opowiadać o życiu codziennym i procesach w nim zachodzących, zrobić zakupy w aptece, o lękach i fobiach, o wydarzeniach w życiu, o szkole i przyzwyczajeniach, o wynalazkach, o atrakcjach turystycznych, o wolnym czasie, o diecie oraz zwyczajach żywieniowych, przytakiwać oraz nie zgadzać się z czyjąś opinią, rozmawiać przez telefon, przytaczać czyjeś wypowiedzi.

2.Czytanie

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Przeczytać oraz zrozumieć krótkie teksty użytkowe takie jak: krótkie maile, blogi, kartę dań, kwestionariusze, quizy,  proste artykuły, fakty oraz bardzo opowiadania. Kursant rozumie ogólny sens danego tekstu. Potrafi znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących, życia codziennego.

3.Słuchanie

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Zrozumieć polecenia lektora prowadzącego kurs oraz zrozumieć ogólny sens słuchanego materiału jak również jest w stanie wychwycić ze słuchu poszczególne informacje takie jak: kiedy, gdzie, o której godzinie, z kim, za ile, co i kto itp. Potrafi zrozumieć wyrażenia najczęściej używane słowa , związane ze sprawami ważnymi, w tym związane ze sprawami dotyczącymi jego osoby, rodziny, zakupów, miejsca zamieszkania i regionu. Potrafi wykonać zadanie typu prawda czy fałsz , podać uzasadnienie dlaczego dane informacja jest nieprawdziwa. Potrafi wychwycić brakujące elementy zdań ze słuchanego materiału.

4.Pisanie

Po zakończeniu kursu uczestnik umie:

Napisać proste teksty używając słownictwa oraz struktur gramatycznych z którymi uczestnik zapoznał się na kursie na przykład: proste teksty o sobie, proste maile, proste opowiadania, krótkie notatki, listy formalne i nieformalne, list prywatny z podziękowaniem lub zapytaniem, e-mail nieformalny,

Wiedza

1.Uczestnik posiada kompetencje komunikacyjne w podanym zakresie tematycznym na poziomie A2:

Rodzina, przymiotniki do opisu ludzi oraz miejsc, części ciała, czas wolny i wakacje, pogoda, przyimki miejsca, czasu oraz ruchu, czasowniki opisujące czynności życiowe, odzież, zwierzęta, wyrażenia z czasownikiem get, phrasal verbs,

2.Uczestnik ma opanowany zasób leksykalno-gramatyczny w podanym zakresie tematycznym na poziomie A2:

Czasy present simple, present continuous, past simple, past continuous, past perfect, future simple, going to, present perfect,  zdania  przydawkowe who, which, that , spójniki so, because, although, but, stopniowanie przymiotników, wyrażenia służące do porównywania, użycie konstrukcji czasownikowych z gerund and infinitive, użycie have to , czasowników modealnych must, mustn’t, should, shouldn’t, may, might, użycie pierwszego i drugiego okresu warunkowego, użycie wyrażenia used to, użycie strony biernej w czasie present simple i past simple, użycie mowy zależnej, użycie something, anything , nothing, phrasal verbs,  enough, too, a few, little, a little, so, neither,.

3.Uczestnik ma opanowane zwroty i sformułowania w podanym zakresie tematycznym na poziomie A2

Kompetencje Społeczne:

Uczestnik potrafi współpracować efektywnie w grupie, potrafi nawiązać prostą interakcję językową z innymi osobami posługującymi się językiem angielskim,  jest pozytywnie zmotywowany do dalszego poszerzania wiedzy z języka angielskiego. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

PTE, TOEIC bridge, Jetset level 2

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Pearson/ ETS Global
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Magic Centrum Egzaminacyjne.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 960,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 960,00 zł
Koszt osobogodziny netto 37,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 37,00 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Jana III Sobieskiego 2, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie

Centrum miasta. Nad piekarnią "u Ficka." Pomarańczowa kamienica. Pierwsze i drugie piętro.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

j.angielski
15 lat
magisterskie
15 lat

Zdjęcie Katarzyna Bednarczyk

Katarzyna Bednarczyk

nauczyciel
15 lat nauczyciel
wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.
15 lat nauczyciel

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Aleksandra Orzeł

Aleksandra Orzeł

email: biuro@poczta.fm

tel: (+48) 608 833 220

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Podpisanie umowy na świadczenie usług w ramach projektu NET bon.

Ciasteczka>