Usługa - Kurs prawa jazdy kat. B rozszerzony od 01.12.2020 dla uczestników projektu Kierunek Kariera w OSK JANTAR Kraków (SZKOLENIE TEORETYCZNE ZDALNE W CZASIE RZECZYWISTYM)

Logo JANTAR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW DOMINIKA KRAWIEC

4.6/5 z 337 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. B rozszerzony od 01.12.2020 dla uczestników projektu Kierunek Kariera w OSK JANTAR Kraków (SZKOLENIE TEORETYCZNE ZDALNE W CZASIE RZECZYWISTYM)

Numer usługi 2020/11/21/19788/857397

Dostawca usług JANTAR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW DOMINIKA KRAWIEC

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Kurs dedykowany osobom:

 • chcącym uzyskać Prawo jazdy Kat B

 • które ukonczyły wymagany wiek 18 lat

 • lub są  3 miesiące przed ukonczeniem 18 roku życia)

 • uzyskały orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do rozpoczecia szkolenia.

 • uzyskały w Urzędzie, wydziale komuniacji - profil kandydata na kierowcę kat. B - PKK

 • Usługa również adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 30-11-2020
Liczba godzin usługi: 90
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art.28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami oraz Zaświadczenie 13/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2014 roku o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców pod nr 03671261
Zakres uprawnień: Kursy kategorii B, A, A2, A1, AM

Ramowy program usługi

Pokaż program

Na podstawowy kurs prawa jazdy kat. B składa się :
- 36 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych
- 4 godziny dydaktyczne zajęć z pierwszej pomocy przedlekarskiej

- 45 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych
- 2 godziny dydaktyczne egzaminu teoretycznego
- 3 godziny dydaktyczne egzaminu praktycznego

W zajęciach teoretycznych realizowane są tematy:
1. Przepisy ruchu drogowego
2. Technika kierowania pojazdem, jazda w trudnych warunkach
3. Budowa pojazdu
4. Szczegółoew omówienie znaków i sygnałów drogowych
5. Przecinanie się kierunków ruchu
6. Zachowanie się na przejazdach kolejowych i tramwajowych
7. Kontrola drogowa i postępowanie mandatowe
8. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz jak zachować się podczas kolizji czy      wypadku drogowego
9. Przewóz osób i rzeczy oraz mocowanie i oznakowanie ładunków
10. eco-driving - ekonomiczna jazda
11. Omówienie krakowskich skrzyżowań oraz tras egzaminacyjnych
12. Omówienie zasad, zadań i kryteriów egzaminacyjnych

Zajęcia praktyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2016 roku są podzielone na dwie części:
1. Zajęcia na placu manewrowym
2. Zajęcia w ruchu drogowym
Terminy zajęć szkolenia praktycznego ustalane są indywidualnie z każdym uczestnikiem.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik kursu:
- podchodzi do egzaminu wewnętrznego (po zdanym egzaminie robimy aktualizację PKK)
- przekazuje PIN do rozliczenia usługi
- wypełnia ankietę oceniającą szkolenie
- w ciągu 7 dni ustala termin egzaminu państwowego
- po ustaleniu terminu przekazuje informację do OSK Jantar - data, godzina i miejsce egzaminu.

W cenę wlicza się kurs za 180 bonów.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
01-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
02-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
03-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
08-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Data realizacji zajęć
09-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
09-12-2020
Godzina rozpoczęcia
20:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
teoria
Data realizacji zajęć
10-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
22:00
Liczba godzin
05:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

W trakcie trwania usługi uczestnik nauczy się prowadzenia samochodu w ruchu drogowym i podczas manewrów na placu manewrowym. Uczestnik opanuje również czynności kontrolno obsługowe pojazdu, będzie miał wiedzę jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami poruszać się po drogach pojazdami samochodowymi.Poruszone zostaną, także zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem kursu jest przygotowanie kursanta do egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Efekty uczenia się

Uczestnik:

 • zdobył wiedzę i umiejętności niezbędne do poruszania się pojazdem z kat. B w ruchu drogowym w sposób niezagrażający bezpieczeństwu

 • przyswoił zasady kulturalnego zachowania się na drodze wobec innych użytkowników ruchu

 • stosuje się do poznanych przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych

 • nabył umiejętności dopasowania prawidłowej techniki jazdy do warunków pogodowych

 • nauczył się zasad przewozu osób i ładunków

 • nauczył się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach wypadków
   

 • zna obsługę kontrolno-pomiarową pojazdu (płyny, światła, ciśnienie powietrza w oponach)

 • został przygotowany do egzaminów państwowych na prawo jazdy - potwierdzone pozytywnym wynikiem z egzaminów wewnętrznych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Basztowa 17, 31-143 Kraków, woj. małopolskie

Wykłady teoretyczne odbywają się zdalnie w czasie rzeczywistym. Uczestnik szkolenia pozostaje w domu. Powinien mieć komputer, laptop czy tablet z dostępem do internetu. Od OSK Jantar otrzymuje na e-maila dostęp przez który łączy się z wykładowcą. Zajęcia zgodnie z harmonogramem. Spotkania na jazdy rozpoczynają się z ul. Żółkiewskiego 13 w pobliżu ronda Grzegórzeckiego. Szkolenie praktyczne realizowane jest na placu manewrowym przy ul. Łowińskiego 2 oraz na terenie miasta i okolic oraz na trasach egzaminacyjnych. Ośrodek Szkolenia Kierowców JANTAR nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Andrzej Van Selow

Andrzej Van Selow

Instruktor kat. B

Zdjęcie Piotr Kłembukowski

Piotr Kłembukowski

Instruktor kat. B

Zdjęcie Zbigniew Wróbel

Zbigniew Wróbel

Instruktor jazdy kategorii A, B, C. Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach kategorii A i B od 2006 roku. Technik ekonomista Prywatnie jeździ motocyklem od 17 roku życia.

Zdjęcie Kazimierz Mostek

Kazimierz Mostek

Instruktor oraz wykładowca kat. B

Zdjęcie Łukasz Tuleja

Łukasz Tuleja

Instruktor kat. B

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dominika Krawiec

Dominika Krawiec

email: szkola@osk-jantar.com

tel: (+48) 723 109 104

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

1.Ukończone 18 lat lub 17 lat i 9 miesięcy za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę;
Każdy kandydat na kierowcę aby rozpocząć kurs na prawo jazdy musi odwiedzić Wydział Komunikacji w swoim Starostwie zgodnie z miejscem zameldowania w celu założenia (PKK) Profilu Kandydata na Kierowcę z nadaniem numeru.
Aby wyrobić PKK należy zabrać:
- dowód osobisty,
- jedno zdjęcie (kolorowe o wym. 3,5x4,5),
- wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (wnioski dostępne w Starostwie),
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami od lekarza z uprawnieniami do badań dla kierowców.
Badania lekarskie można zrobić w naszym ośrodku na Basztowej 17 w każdą środę od godz.16:30 do 17:00 (terminy badań podawane są na naszej stronie internetowej).
Koszt badań to 200 zł – cena ustawowa (płatne gotówką).
3. Podejście do egzaminu państwowego teoretycznego w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego po zakończeniu kursu.
    Egz. państwowy teoretyczny 30 zł, 

Informacje dodatkowe

Ośrodek Szkolenia Kierowców JANTAR ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy (WUP) w Krakowie na świadczenie usług Kierunek Kariera.

Instruktorzy prowadzący szkolenie praktyczne: Zbigniew Wróbel, Kazimierz Mostek, Łukasz Tuleja, Andrzej Van Selow, Piotr Kłembukowski, Małgorzata Wiśniewska, Robert Garncarz, Krzysztof Ptak, Artur Wilczyński, Eryk Majchrzycki, Bartłomiej Jasnos.

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem i odbędzie się w okresie od zakończenia teorii do dnia zakończenia usługi. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą po stronie nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

W cenę wlicza się kurs za 180 bonów.

W razie pytań skontaktuj się z biurem OSK JANTAR z Dominiką  Krawiec  pod numerem tel. 723 109 104

W cenie kursu podręcznik kursanta kat. B wraz z testami egzaminacyjnymi lub aplikacja na telefon z teorią i testami.

Ciasteczka>