Usługa - Kurs prawa jazdy kat. A standard od 01.12.2020 dla uczestników projektu Mbon Plus - MARR w OSK JANTAR Kraków.

Logo JANTAR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW DOMINIKA KRAWIEC

4.6/5 z 337 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. A standard od 01.12.2020 dla uczestników projektu Mbon Plus - MARR w OSK JANTAR Kraków.

Numer usługi 2020/11/21/19788/857391

Dostawca usług JANTAR OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW DOMINIKA KRAWIEC

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 356,00 zł netto za osobę

2 356,00 zł brutto za osobę

38,00 zł netto za osobogodzinę

38,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs kierowany jest do osób:

 • które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii A,
 • posiadają minimalny wiek 24 lata
 • lub 3 m-c przed 24 tym rokiem życia,
 • lub min. 2 lata prawo jazdy kat. A2,
 • Kursy kierowane do uczestników Projektu Mbon Plus 
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 30-11-2020
Liczba godzin usługi: 62
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art.28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami oraz Zaświadczenie 13/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 kwietnia 2014 roku o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców pod nr 03671261
Zakres uprawnień: Kursy kategorii B, A, A2, A1, AM

Ramowy program usługi

Pokaż program

Na standardowy kurs prawa jazdy kat.A składa się :

- 26 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych
- 4 godziny dydaktyczne zajęć z pierwszej pomocy przedlekarskiej

- 28 godziny dydaktyczne zajęć praktycznych
- 2 godziny dydaktyczne egzaminu teoretycznego
- 2 godziny dydaktyczne egzaminu praktycznego

W zajęciach teoretycznych realizowane są tematy z podziałem na liczbę godzin:
1. Przepisy ruchu drogowego
2. Technika kierowania pojazdem
3. Budowa pojazdu 
4. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 
 

Zajęcia praktyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2016 roku są podzielone na dwie części:
1. Zajęcia na placu manewrowym
2. Zajęcia w ruchu drogowym
Terminy zajęć szkolenia praktycznego ustalane są indywidualnie z każdym uczestnikiem.

Na ten kurs trzeba zamówić 62 bony.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
01-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
02-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
03-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
08-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:45
Przedmiot / temat zajęć
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Data realizacji zajęć
09-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
09-12-2020
Godzina rozpoczęcia
20:00
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
10-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:45
Liczba godzin
03:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Podczas trwania kursu uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalających na podejście do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat.A.
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motocyklem oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. A. Podczas trwania kursu uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu: przygotowania i obsługi motocykla do jazdy, budowy i eksploatacji motocykla, przepisów ruchu drogowego.

Efekty uczenia się

Po zakończnym kursie uczestnik szkolenia jest profesjonalne przygotowany do egzaminu państwowego z teorii i praktyki,

uzyskuje wiedzę w zakresu:

 • zasad ruchu drogowego,
 • zasad bezpiecznego poruszania sie po drogach,
 • prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym,
 • udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem,
 • czynności kontrolno - obsługowych pojazdu,
 • zasad bezpiecznego wykonywania manewrów,
 • techniki jazdy w trudnych warunkach,
 • zasad bezpiecznego prowadzenia motocykla,
 • budowy motocykla,
 • eksploatacja motocykla,
 • rodzajów motocykla,
 • właściwego dobory stroju motocyklisty oraz motocykla.

  Uzyskuje umiętności między innymi:
 • przygotowania się do jazdy,
 • sprawdzenia stanu technicznego podstawowoych elelmentów motocykla odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy,
 • bezpiecznego prowadzenia motocykla zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
 • wykonywania manewrów na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym,
 • podejmowania działań w zakresie udzielania przellekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych
 • eksploatacji motocykla,
 • obsługi systemów wspomagajacych kierowcę w bezpiecznym prowadzeniu pojazdu

  Uzyskuje kompetencje społeczne:
 • z przepisów regulujacych bepieczeństwo
 • zwiększenie bezpieczeństwa jazdy i wykonywanych manewrów oraz zmniejszenie zużycia paliwa poprzez:
  - odpwiednią eksplatację pojazdu
  - właściwą technikę jazdy
  - obsługę systemów wspomagajacych motocyklistę w bezpiecznym prowadzeniu pojazdu
  - właściwy dobór mocykla i stroju
 • wiedza na temat budowy i działania poszczególnych układów motocykla pozwali na rozwiązywanie problemów w trakcie jego eksploatacji

Po zakończeniu kursu i zdanych egzaminach państwowych uczestnik kursu otrzymuje Prawo jazdy kat. A,
które uprawnia do kierowania motocyklem, także z bocznym wózkiem lub z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
Posiadając prawo jazdy kat. A, automatycznie zdobywa się też uprawnienia na mniejsze motocykle kat. AM, A1 i A2

Podczas trwania kursu uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalających na podejście do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat.A.
Celem szkolenia jest przygotowanie  teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motocyklem oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. A. . Podczas trwania kursu uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu: przygotowania i obsługi motocykla do jazdy, budowy i eksploatacji motocykla, przepisów ruchu drogowego,  bezpieczeństwa motocyklisty, odpowiedzialności kierowcy, wiedzę dot. prawidłowego reagowania w przypadku awarii oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. W trakcie  kursu uczestnik kursu nabędzie umiejętności: prowadzenia motocykla w ruchu drogowym oraz podczas różnego rodzaju manewrów, opanuje czynności kontrolno - obsługowe motocykla, umiejętność prawidłowego udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Ukończenie szkolenie przyczyni się do podniesienia kompetencji społecznych w zakresie: kultury jazdy, prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach związanych z prowadzeniem motocykla, zdolność kształtowania  własnego rozwoju, osiągnięcie wyznaczonego celu poprzez zakończony kurs, który daje możliwość podejścia do egzaminów państwowych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 356,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 356,00 zł
Koszt osobogodziny netto 38,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 38,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Basztowa 17, 31-143 Kraków, woj. małopolskie

Biuro Ośrodka Szkolenia Kierowców JANTAR znajduje się przy ul. Basztowej 17 w Krakowie. Tu załatwiamy wszelkie formalności związane z kursem. Tu przeprowadzany jest sprawdzian kompetencji. Wykłady teoretyczne odbywają się na sali wykładowej przy ul. Basztowej 17 w Krakowie. Sala wyposażona jest w tablicę multimedialną, plansze tematyczne i inne pomoce dydaktyczne. Na sali znajduje się expres do kawy, można wypić herbatę czy wodę mineralną. W gorące letnie dni sala schładzana jest automatyczną klimatyzacją. Przy nowoczesnych biurkach siedzimy na wygodnych, miękkich krzesłach. Dobre nagłośnienie sali. Nowoczesne oświetlenie. Zajęcia zgodnie z harmonogramem. Szkolenie praktyczne rozpoczynamy na placu manewrowym przy ul. Łowińskiego 2. Dalsze szkolenie praktyczne w ruchu miejskim na terenie Krakowa. Ośrodek Szkolenia Kierowców JANTAR nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Tomasz Paw

Tomasz Paw

Instruktor kat. A i B. Świetny motocyklista. Komunikatywny i lubiany przez kursantów.

Zdjęcie Bartłomiej Jasnos

Bartłomiej Jasnos

Instruktor kat. A, A2, A1. Miłośnik motoryzacji

Zdjęcie Ratownik Medyczny

Ratownik Medyczny

Prowadzenie wykładów z pomocy przedlekarskiej.

Zdjęcie Zbigniew Wróbel

Zbigniew Wróbel

Instruktor jazdy kategorii A, B, C. Prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursach kategorii A i B od 2006 roku. Technik ekonomista Prywatnie jeździ motocyklem od 17 roku życia.

Zdjęcie Janusz Wierzbicki

Janusz Wierzbicki

Instruktor nauki jazdy kat.A i B
Jego wieloletnią pasją jest motoryzacja

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Dominika Krawiec

Dominika Krawiec

email: szkola@osk-jantar.com

tel: (+48) 723 109 104

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

1. Ukończone 24 lat lub 23 lat i 9 miesięcy;
2. Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę;
Każdy kandydat na kierowcę aby rozpocząć kurs na prawo jazdy musi odwiedzić Wydział Komunikacji w swoim Starostwie zgodnie z miejscem zameldowania w celu założenia (PKK) Profilu Kandydata na Kierowcę z nadaniem numeru.
Aby wyrobić PKK należy zabrać:
- dowód osobisty,
- jedno zdjęcie (kolorowe o wym. 3,5x4,5),
- wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (wnioski dostępne w Starostwie),
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami od lekarza z uprawnieniami do badań dla kierowców.
Badania lekarskie można zrobić w naszym ośrodku na Basztowej 17 w każdą środę od godz.16:30 do 17:00 (terminy badań podawane są na naszej stronie internetowej).
Koszt badań to 200 zł – cena ustawowa (płatne gotówką).
3. Egzamin państwowy teoretyczny w MORD po zakończonym kursie.


Egzamin teoretyczny – 30 zł
Egzamin praktyczny – 180 zł

Informacje dodatkowe

Ośrodek Szkolenia Kierowców JANTAR ma podpisaną umowę z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego w Krakowie na świadczenie usług Mbon Plus

Instruktorzy prowadzący szkolenie praktyczne: Zbigniew Wróbel, Tomasz Paw, Janusz Wierzbicki, Bartłomiej Jasnos

Część praktyczna jest ustalana indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się w okresie między zakończeniem teorii a datą zakończenia usługi. Szczegółowe dni i godziny części praktycznej kursu dostępne będą po stronie nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.

Na ten kurs trzeba zamówić 62 bony.

W razie pytań skontaktuj się z biurem OSK JANTAR z Dominiką Krawiec pod numerem tel. 723 109 104

W cenie kursu podręcznik kursanta kat. A wraz z  testami egzaminacyjnymi lub aplikacja na telefon z teorią i testami.

Ciasteczka>