Usługa - IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna

Logo Comarch SA

4.5/5 z 181 ocen

Tytuł IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna

Numer usługi 2020/11/15/7733/850361

Dostawca usług Comarch SA

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

8 790,24 zł netto za osobę

10 812,00 zł brutto za osobę

41,46 zł netto za osobogodzinę

51,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć wiedze z zakresu analizy danych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

Usługa równiez adresowana dla uczestników projektu Kierunek Kariera Zawodowa.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 14
Data zakończenia rekrutacji: 05-03-2021
Liczba godzin usługi: 212
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Celem usługi jest podniesienie kwalifikacji uczestników kursu w zakresie analiy danych. Sposób realizacji usługi ( za pomoca ćwiczeń warsztatowych, konsultacji ze specjalistami, samodzielnych projektów pod nadzorem opiekunów kursu i innych form interaktywnych przekazywanych wiedzy i umiejetności) pozwalaja na skuteczne osiagnięcie zamierzonego celu. 

Przez cały okres trwania kursu uczestnicy przygotowuja projekt, który oprócz ankiety ( sprawdzajacej wiedze zdobyta w trakcie kursu) jest praktycznym sprawdzeniem nabycia odpowiednich kompetencji i umiejetnosci. 

Kurs rozpoczyna się testem wstępnym i kończy testem, w ten sposób prowadzony jest pomiar przyrostu wiedzy (walidacja efektów uczestnia się przed i po). Test jest niezależny od egzaminu w Person VUE

Szkolenie Analiza Danych dla Analityków to intensywny, zaawansowany kurs analityczny przeznaczony dla osób, które posiadają wiedzę z zakresu zastosowania arkusza kalkulacyjnego oraz podstaw statystyki i relacyjnych baz danych, a zamierzają pracować w zawodzie analityka danych. Szkolenie kompleksowo przygotowuje do zawodu analityka danych bazując na zróżnicowanym pakiecie narzędzi analitycznych, co umożliwia w prosty sposób dostosowanie swojej wiedzy do wymogów przedsiębiorstwa. Szkolenie jest również przeznaczone dla osób pracujących w zawodzie analityka danych na poziomie poczatkującym, chcących podnieść swoje kwalifikacje do stopnia zaawansowanego. Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe

Szkolenie zdalne prowadzone w czasie rzeczywistymi i transmitowane za pomocą kanału internetowego z wykorzystaniem systemu ZOOM lub Webex, który umożliwia komunikację głosową oraz wideo z Uczestnikami przebywających w dowolnym miejscu ze sprawnie działającym stałym łączem internetowym. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje przed szkoleniem link dostarczony w wiadomości mailowej z informacjami dotyczącymi szkolenia zdalnego. Link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu jest ważny do momentu zakończenia szkolenia.Szkolenie może być nagrywane /rejestrowane w celu kontroli/audytu zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Szkoleniowych Organizatora.Szkolenie zakończone jest testem wiedzy z zakresu tematycznego omawianego na szkoleniu

Wymagania techniczne:

 • Komputer stały sostep do Internetu (Szybkość pobierania/przesyłania: minimalna 2 Mb/s / 128 kb/s; zalecana 4 Mb/s / 512 kb/s
 • przeglądarka internetowa – zalecane: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
 • słuchawki lub dobrej jakości głośniki
 • mikrofon
 • Zalecane
 • dodatkowy monitor
 • kamera ( w przypadku komputerów stacjonarnych)
 • spokojne miejsce, odizolowane od zewnętrznych czynników rozpraszających
 • podstawowa znajomość języka angielskiego (do sprawnego poruszania się po platformie zdalnej)

Moduł A: Organizacja i przebieg procesu analizy danych (2 godz.)Metodyka CRISP-DM (2 godziny)

Moduł B: Pozyskiwanie danych. Przekształcanie danych. Tworzenie modeli analitycznych (78 godz.)

Formy magazynowania danych – wady, zalety, korzyści, potencjalne problemy (2 godz.)

Microsoft Excel – praca ze zbiorami danych (8 godz.)

Relacyjne bazy danych – wykorzystanie języka SQL – Microsoft SQL Server (30 godz.)

Wprowadzenie i przygotowanie środowiska pracy

Projektowanie i budowa relacyjnych baz danych

SQL – język dostępu do danych

Podstawy administracji bazą danych SQL Server

Tworzenie wielowymiarowych modeli analitycznych (16 godz.)

Zasady modelowania wielowymiarowego

Tworzenie modeli tabelarycznych (Excel, Power BI)

Kalkulacje w modelu tabelarycznym

Rozszerzenia modelu tabelarycznego dostępne w Analysis Services

Wdrożenie modelu tabelarycznego

Bezpieczeństwo danych

Wykorzystanie Power Query do ładowania i transformacji danych (8 godz.)

Wprowadzenie do Power Query

Źródła danych

Przekształcenia danych

Zaawansowane funkcje Power Query

Tworzenie procesów ładowania i transformacji danych z wykorzystaniem SQL Server Integration Services (16 godz.)

Wprowadzenie

Tworzenie pakietu Integration Services

Definiowanie przepływu danych - Data Flow

Najczęściej używane transformacje

Wzbogacanie pakietów Integration Services

Moduł C: Wizualizacja danych, raportowanie, udostępnianie analiz (60 godz.)

Analiza danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel (16 godz.)

Narzędzia analizy

Kontrola danych

Prognozowanie na podstawie danych

Praca z tabelami i wykresami przestawnymi

Wybór rodzaju wizualizacji

Inne narzędzia prezentacji danych

Pulpit menedżerski

Publikacja danych

Analiza i wizualizacja danych z wykorzystaniem Power BI (16 godz.)

Wprowadzenie

Wizualizacja danych

Tworzenie interaktywnej prezentacji danych

Publikacja i udostępnianie raportów

Język R w analizie danych (24 godz.)

Wprowadzenie

Podstawowy języka R, typy danych

Pobieranie i przekształcanie danych

Wizualizacja danych

Publikacja danych

Analiza i wizualizacja danych w Tableau (8 godz.)

Wprowadzenie

Pobieranie danych

Tworzenie prostych wizualizacji

Wykorzystanie wymiaru czasu

Wizualizacja danych przy pomocy wykresów

Tworzenie kalkulacji

Interaktywność

Współdzielenie prac

Raportowanie z wykorzystaniem SQL Server Reporting Services (16 godz.)

Wprowadzenie

Definiowanie źródła danych raportu

Budowa raportu

Właściwości i formatowanie raportu

Opcje interaktywne w raportach

Zarządzanie raportami

Moduł D: Analiza zaawansowana – uczenie maszynowe (18 godz.)

Podstawy uczenia maszynowego (4 godz.)

Tworzenie i wykorzystanie modeli uczenia maszynowego w języku R (10 godz.)

Funkcje uczenia maszynowego w Power BI (4 godz.)

Moduł E: Konsultacje z doradcą HR (4 godz.)

Konsultacje z doradcą HR (4 godz.)

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
I dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
13-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
II dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
14-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
III dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
20-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
IV dzień szkolenia ( 4 h lekcyjne 10 min przerwy) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
21-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:10
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
V dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
27-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
VI dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
28-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
VII dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
03-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
VIII dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
04-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
IX dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
X dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
XI dzień szkolenia (4h lekcyjne+ przerwy) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
XII dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
XIII dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
XIV dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
25-04-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
XV dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
XVII dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
XVIII dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
XIX dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
XX dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
23-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
XXI dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
29-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
XXII dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
30-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
XXIII dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
05-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
XXIV dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
06-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
XXV dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
12-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
XXVI dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
13-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
XVI dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
09-07-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
XXVII dzień szkolenia (8h lekcyjnych + min. 2 przerwy 15-minutowe i 1 przerwa 30-minutowa) IT Camp - Analiza danych dla analityków (również Kierunek Kariera Zawodowa) - forma zdalna
Data realizacji zajęć
11-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
04:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Intensywny, zaawansowany kurs analityczny dla osób posiadających wiedzę z zakresu zastosowania arkusza kalkulacyjnego oraz podstaw statystyki i relacyjnych baz danych, zamierzających pracować w zawodzie analityka danych. Przygotowuje do zawodu bazując na zróżnicowanym pakiecie narzędzi analitycznych, co umożliwia w prosty sposób dostosowanie swojej wiedzy do wymogów przedsiębiorstwa, przeznaczone dla osób pracujących poziomie początkującym, chcących podnieść kwalifikacje do stopnia zaaw.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

 • Zastosować metodyki analizy danych.
 • Przygotować dane do analizy za pomocą różnych narzędzi (Excel, Power BI, SQL Server).
 • Wykorzystać język R podczas przygotowania danych do analizy.
 • Wykonać analizę za pomocą narzędzi Excel, PowerPivot, PowerBI, Analysis Services.
 • Wykonać wizualizację danych za pomocą Excel, Tableau, PowerPivot, Power BI i SQL Server (Reporting Services).
 • Zastosować język R w analizie danych.
 • Zaprojektować i wdrożyć procesy analityczne w przedsiębiorstwie.
 • Przeprowadzić ewaluację uzyskanych wyników analizy.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą realizowali trzy projekty praktyczne:

Projekt realizowany w trakcie trwania modułu B.

Celem projektu jest przygotowanie kompletnego modelu analitycznego obejmującego zdefiniowany obszar merytoryczny. Realizacja projektu będzie wymagała:

 • Pozyskania danych z różnorodnych źródeł (bazy danych, dane publiczne w Internecie, pliki płaskie, arkusze Excel).
 • Utworzenia zautomatyzowanych procedur pobierania i przekształcania danych.
 • Zaprojektowania i realizacji tabelarycznego modelu analitycznego.
 • Zdefiniowania w ramach modelu szeregu kalkulacji pozwalających na analizę w różnych perspektywach czasowych.

Projekt realizowany w trakcie trwania modułu C.

Celem projektu jest przygotowanie wizualizacji danych na modelu utworzonym w ramach pierwszego projektu. Realizacja projektu będzie wymagała:

 • Doboru odpowiednich do celów wizualizacji danych.
 • Utworzenia raportów prezentujących analizę danych oraz wnioski z niej płynące.
 • Utworzenie interaktywnej prezentacji opowiadającej historię zapisaną w modelu (storytelling).

Do realizacji projektu uczestnik będzie mógł wykorzystać Power BI lub SQL Server Reporting Services.

Projekt końcowy.

Jest to projekt podsumowujący wiedzę nabytą w trakcie kursu. Punktem wyjścia będzie zestaw pytań, na które, przy pomocy utworzonego modelu oraz analizy wspartej uczeniem maszynowym, będzie musiał odpowiedzieć uczestnik kursu. Realizacja projektu będzie wymagała:

 • Pozyskania danych adekwatnych do wymagań projektu.
 • Utworzenia modelu analitycznego wraz z zautomatyzowanymi procedurami pobierania i transformacji danych.
 • Przeprowadzenia eksploracyjnej analizy danych.
 • Wykorzystania algorytmów uczenia maszynowego do budowy modelu, który będzie mógł być użyty w predykcji danych.
 • Utworzenia raportów prezentujących wypracowane wnioski.
 • Zaprezentowania całości efektów projektu.

Do realizacji projektu uczestnik będzie mógł wykorzystać dowolny zestaw narzędzi poznanych w trakcie trwania kursu.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które posiadają wiedzę z zakresu zastosowania arkusza kalkulacyjnego oraz podstaw statystyki i relacyjnych baz danych, a zamierzają pracować w zawodzie analityka danych. Szkolenie kompleksowo przygotowuje do zawodu analityka danych bazując na zróżnicowanym pakiecie narzędzi analitycznych, co umożliwia w prosty sposób dostosowanie swojej wiedzy do wymogów przedsiębiorstwa. Szkolenie jest również przeznaczone dla osób pracujących w zawodzie analityka danych na poziomie początkującym. Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Exam DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI, Egzamin realizowany w Pearson VUE międzynarodowym Centrum w dziedzinie testów komputerowych. Egzamin nie jest dodatkowym kosztem. Termin egzaminu ustalany jest z uczestnikiem szkolenia. Dodatkowo, każdy uczestnik otrzyma cert. Comarch (wystawca)

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Exam DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Paearson VUE
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 8 790,24 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 10 812,00 zł
Koszt osobogodziny netto 41,46 zł
Koszt osobogodziny brutto 51,00 zł
w tym koszt walidacji netto 0,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 0,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 0,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Aleja Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków, woj. małopolskie

Kampus Comarch, budynek SSE VII

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Laboratorium komputerowe
 • bezpłatny parking, dogodna lokalizacja

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Grzegorz Stolecki

Grzegorz Stolecki

Ekspert w dziedzinie analityki biznesowej z 20-letnim doświadczeniem. Pracował jako architekt, developer i trener. Obecnie zajmuje się projektowaniem specjalistycznych rozwiązań analityczno-raportowych dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Pracuje również nad aplikacjami controllingowymi służącymi do planowania finansowego oraz budżetowania. Prowadzi szkolenia w Centrum Szkoleniowym Comarch. Jest jednym z liderów Polskiej Grupy Użytkowników SQL Server (PLSSUG). Aktywny prelegent i uczestnik spotkań oraz konferencji.
wyższe

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Szymon Kędroń

Szymon Kędroń

email: szymon.kedron@comarch.pl

tel: (+48) 66 0464 279

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

W trakcie szkolenia uczestnicy będą realizowali trzy projekty praktyczne.

Do realizacji projektu uczestnik będzie mógł wykorzystać dowolny zestaw narzędzi poznanych w trakcie trwania kursu.

Od uczestników naszego intensywnego szkolenia z analizy danych wymagana jest znajomość:

 • Microsoft Excel w stopniu przynajmniej dobrym;
 • podstaw teoretycznych statystyki;
 • podstaw relacyjnych baz danych (nie jest wymagana znajomość konkretnego języka dostępu do bazy danych ani konkretnej platformy bazodanowej);

Warunkiem projektu KKZ jest egzamin: Exam DA-100: Analyzing Data with Microsoft Power BI

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług  z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych  w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa”. 

Egzamin wymagany - dla uczestników z Kierunek Kariera Zawodowa. 

Ciasteczka>