Usługa - Kontrola wewnętrzna, audyt i lustracja w PES/PS [OLSZTYN]

Logo

0/5

Tytuł Kontrola wewnętrzna, audyt i lustracja w PES/PS [OLSZTYN]

Numer usługi 2017/09/25/5412/84567

Dostawca usług

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi odwołana

PLN

450,00 zł netto za osobę

450,00 zł brutto za osobę

56,25 zł netto za osobogodzinę

56,25 zł brutto za osobogodzinę

Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do Zarządów, Komisji Rewizyjnych, Rad Nadzorczych oraz członków zwyczajnych Podmiotów Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstw Społecznych (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne itd.)

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 25-09-2017
Liczba godzin usługi: 8
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

PROGRAM SZKOLENIA[1]:

LP.

NAZWA BLOKU

SZCZEGÓŁOWA PROBLEMATYKA

1.

Rodzaje kontroli zewnętrznych oraz organy do tego uprawnione

- uregulowania prawne, stan na 2017 r.

2.

Dokumentacja wewnętrzna PES/PS podlegająca kontrolom oraz sposób ich prowadzenia

- dokumentacja pracownicza

- wewnętrzne uregulowania PES/PS

- obowiązki pracownika i pracodawcy względem wymaganej dokumentacji

3.

Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w PES/PS

- zadania, obowiązki i uprawnienia organów PES/PS

- ZUS

- Urząd Skarbowy

- PIP

- pozostałe organy, instytucje

4.

Lustracja w spółdzielniach socjalnych

- podstawowe zagadnienia lustracji

- obowiązki lustracyjne

- zakres lustracji

5.

Audyt wewnętrzny w PES/PS

- podstawowe zagadnienia audytowe

- cel prowadzenia audytu

- zakres audytu

 


[1] Autor programu – trener prowadzący szkolenie.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Rodzaje kontroli zewnętrznych oraz organy do tego uprawnione
Data realizacji zajęć
26-10-2017
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentacja wewnętrzna PES/PS podlegająca kontrolom i sposób ich prowadzenia
Data realizacji zajęć
26-10-2017
Godzina rozpoczęcia
09:30
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
26-10-2017
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentacja wewnętrzna PES/PS podlegająca kontrolom i sposób ich prowadzenia C.D.
Data realizacji zajęć
26-10-2017
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:45
Przedmiot / temat zajęć
Obiad
Data realizacji zajęć
26-10-2017
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
13:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w PES/PS
Data realizacji zajęć
26-10-2017
Godzina rozpoczęcia
13:45
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Przerwa kawowa
Data realizacji zajęć
26-10-2017
Godzina rozpoczęcia
15:45
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Lustracja w spółdzielniach socjalnych
Data realizacji zajęć
26-10-2017
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Audyt wewnętrzny w PES/PS
Data realizacji zajęć
26-10-2017
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Podsumowanie
Data realizacji zajęć
26-10-2017
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
18:15
Liczba godzin
00:15

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi prowadzenia dokumentacji wewnętrznej PES/PS, zasadności prowadzenia lustracji i audytów wewnętrznych, jak również uprawnieniami organów i instytucji zewnętrznych względem prowadzenia kontroli, m.in. ZUS, PIP, Urząd Skarbowy itp.

Efekty uczenia się

- uczestnik szkolenia uzupełni wiedzę w zakresie aktualnych zapisów prawnych dotyczących organów zewnętrznych i wewnętrznych uprawnionych do kontrolowania działalności oraz dokumentacji wewnętrznej PES/PS

- uczestnik szkolenia od strony praktycznej uzupełni wiedzę w zakresie obowiązującej w PES/PS dokumentacji i sposobu jej prowadzenia

- uczestnik szkolenia uzupełni wiedzę w zakresie lustracji/audytu wewnętrznego, ich zakresu i zasad przeprowadzenia

Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 450,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 450,00 zł
Koszt osobogodziny netto 56,25 zł
Koszt osobogodziny brutto 56,25 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Adama Mickiewicza 21/23/parter, 10-508 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie

wspieranie przedsiębiorczości, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie siłami sprzedaży, wykorzystania potencjalnych nisz i okazji rynkowych, analiza rynku i analiza ekonomiczna, lustracje spółdzielni socjalnych, dokumentacja obowiązująca w PES/PS
absolwent UWM w Olsztynie (ekonomia menadżerska) oraz Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości w Warszawie (finanse przedsiębiorstw), Lustrator Spółdzielczy przy Krajowej Radzie Spółdzielczej, wieloletni Dyrektor Handlowy oraz Kierownik Działu Sprzedaży, a od 2005 r. pełni funkcję Prezesa w Przedsiębiorstwie Społecznym, wieloletni wykładowca, trener i doradca biznesowy, koordynator i ekspert w licznych projektów unijnych i ogólnopolskich

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Giedrys

Katarzyna Giedrys

email: k.giedrys@wamacoop.pl

tel: +48 895264366

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Na nasze szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie do 80%! W tym celu skontaktuj się z Nami

 

Wiecej informacji zawartych na stronie organizatora: www.wamacoop.pl oraz w Regulaminie szkoleń

 

Informacje dodatkowe

Kontakt do organizatora:

Katarzyna Giedrys

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczosci i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

ul. Mickiewicza 21/23, parter

tel./fax 89 526-43-66, k.giedrys@wamacoop.pl

 

Opłata za szkolenie obejmuje:

Uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat ukończenia szkolenia

Ciasteczka>