Usługa - Budowanie lojalności i utrzymanie Klienta

Logo Trustwise Sp. z o. o.

4.9/5 z 430 ocen

Tytuł Budowanie lojalności i utrzymanie Klienta

Numer usługi 2020/11/05/41507/840381

Dostawca usług Trustwise Sp. z o. o.

Miejsce usługi Nakło Śląskie

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 690,00 zł netto za osobę

5 768,70 zł brutto za osobę

390,83 zł netto za osobogodzinę

480,73 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, które mają bezpośredni kontakt z klientem i bezpośredni lub pośredni wpływ na sprzedaż swoich usług. Mogą to być zarówno właściciele firm jak i ich pracownicy (w szczególności handlowcy). Nie jest wymagane wcześniejsze, typowe doświadczenie sprzedażowe uczestników.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 11-01-2021
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich osób, które mają bezpośredni kontakt z klientem i bezpośredni lub pośredni wpływ na sprzedaż swoich usług. Mogą to być zarówno właściciele firm jak i ich pracownicy (w szczególności handlowcy). Nie jest wymagane wcześniejsze, typowe doświadczenie sprzedażowe uczestników.

Szkolenie zapewnia poziom biegłości pozwalający z powodzeniem osiągnąć zakładane cele szkolenia, jednakże istotne jest, aby uczestnik po szkoleniu w praktyce zastosował poznane narzędzia i nabyte umiejętności, aby mieć szansę wykształcenia pozytywnych nawyków. 

Dla maksymalnych efektów szkolenia zostało one przewidziane w formie indywidualnej.

Warunkiem osiągnięcia zakładanych celów szkolenia jest aktywny udział uczestnika w poniższych modułach szkoleniowych. 

Plan szkolenia:

 1. Istota lojalności i budowania lojalności z klientami.
 2. Różnice pomiędzy koncepcjami sprzedaży tradycyjnej i relacyjnej -wybrane aspekty.
 3. Strategia zorientowana na klienta.
 4. Czynniki neutralne oraz mające wpływ na lojalność.
 5. Zarządzanie klientami. 
 6. Pracownicy a lojalność klienta.
 7. Sposoby budowania lojalności klientów.
 8. Rola działań promocyjnych oraz stosowanie reguły „Extra mile” w budowaniu lojalności klienta.
 9. Działania z zakresu budowania trwałych relacji realizowane przez badane przedsiębiorstwo (przykładowe Case Study).
 10. Narzędzia kreowania lojalności (CRM) – przykłady .
 11. Programy lojalnościowe
 12. Zbiór najlepszych praktyk związanych z utrzymaniem klienta

W czasie szkolenia, w ramach potrzeb uczestników, odbędą się 2-3 krótkie przerwy na odświeżenie się i ewentualny mały posiłek. 

Szkolenie poprowadzi jeden z wskazanych trenerów.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Istota lojalności i budowania lojalności z klientami.
Data realizacji zajęć
27-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Różnice pomiędzy koncepcjami sprzedaży tradycyjnej i relacyjnej -wybrane aspekty.
Data realizacji zajęć
27-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Strategia zorientowana na klienta.
Data realizacji zajęć
27-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Czynniki neutralne oraz mające wpływ na lojalność.
Data realizacji zajęć
27-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie klientami. 
Data realizacji zajęć
27-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Pracownicy a lojalność klienta.
Data realizacji zajęć
27-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Sposoby budowania lojalności klientów.
Data realizacji zajęć
28-01-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Rola działań promocyjnych oraz stosowanie reguły „Extra mile” w budowaniu lojalności klienta.
Data realizacji zajęć
28-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Działania z zakresu budowania trwałych relacji realizowane przez badane przedsiębiorstwo (przykładowe Case Study).
Data realizacji zajęć
28-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Narzędzia kreowania lojalności (CRM) – przykłady .
Data realizacji zajęć
28-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Programy lojalnościowe
Data realizacji zajęć
28-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Zbiór najlepszych praktyk związanych z utrzymaniem klienta
Data realizacji zajęć
28-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego i świadomego realizowania procesów sprzedażowych z klientami, w tym w szczególności budowania większej lojalności klientów, planowania ukierunkowanych działań promocyjnych, stosowania sprzedaży relacyjnej a tym samym zwiększenia retencji klientów.

Efekty uczenia się

W efekcie szkolenia uczestnik:

Na poziomie wiedzy:

- Definiuje czynniki wpływające na lojalność klienta

- Charakteryzuje sposoby na długoterminowe związanie klienta z firmą

- Rozróżnia najlepsze praktyki rynkowe w obszarze utrzymania klienta oraz do rozszerzania współpracy z klientem

Na poziomie umiejętności:

- Pozytywnie wpływa na czynniki budujące lojalność klienta

- Stosuje w praktyce poznane sposoby na długoterminowe związanie klienta z firmą

- Sprawnie wykorzystuje najlepsze praktyki rynkowe w obszarze utrzymania klienta oraz do rozszerzania współpracy z klientem

Na poziomie kompetencji społecznych:

- Wykorzystuje w sposób etyczny nabyte w czasie szkolenia kompetencje do utrzymania klientów oraz samodzielnie rozwija i doskonali nabyte umiejętności

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 690,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 768,70 zł
Koszt osobogodziny netto 390,83 zł
Koszt osobogodziny brutto 480,73 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Parkowa 1, 42-620 Nakło Śląskie, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mateusz Olejnik

Mateusz Olejnik

Zarządzanie, zarządzanie strategiczne, efektywność osobista i zespołowa, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, optymalizacja działania, Lean Management, sprzedaż i marketing.
Ponad 10-cio letnie doświadczenie zawodowe w obszarze strategicznego doradztwa biznesowego, sprzedaży i marketingu, zarządzania projektami, projektów optymalizacyjnych i Lean Management. Doświadczony w wielu branżach takich jak produkcja, finanse i bankowość, usługi, handel tradycyjny i nowoczesny, FMCG, branża IT i nowych technologii, administracja publiczna. Certyfikowany menedżer projektów.
Wyższe
Ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla firm w obszarze zarządzania, zarządzania projektami, optymalizacji pracy i procesów, marketingu i sprzedaży. Ponad 10000 godzin warsztatów.

Zdjęcie Michał Malec

Michał Malec

Trener, konsultant z ponad 13-letnim doświadczeniem w realizacji projektów szkoleniowych i konsultingowych. Zawodowo związany z obszarem marketingu i sprzedaży. Prowadzi kampanie reklamowe i marketingowe w sieci dla firm i instytucji różnej wielkości. Specjalizuje się w tematyce marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, user experience, social media.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jakub Walczak

Jakub Walczak

email: jakub.walczak@trustwise.com.pl

tel: (+48) 223 987 945

Ciasteczka>