Usługa - Jak przygotować organizację do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Logo LexDigital Sp. z o.o.

4.7/5 z 11 ocen

Tytuł Jak przygotować organizację do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Numer usługi 2020/10/20/37454/820059

Dostawca usług LexDigital Sp. z o.o.

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

500,00 zł netto za osobę

615,00 zł brutto za osobę

83,33 zł netto za osobogodzinę

102,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:
 • Inspektorzy ochrony danych
 • osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymanie systemu ochrony danych osobowych
 • wszystkie osoby, które uczestniczą w przetwarzaniu danych osobowych i chcą poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 30-06-2021
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Usługa zawiera usystematyzowany program szkoleniowy, podzielony na bloki tematyczne, w których zostaną omówione wszystkie kluczowe zagadnienia związane z kontrolą procesów przetwarzania danych osobowych i ich zgodnością z przepisami prawa. Szkolenie składa się z następujących bloków tematycznych:

 • podstawy prawne kontroli przetwarzania i ochrony danych i zmiany wynikające z reformy ochrony danych,
 • podmioty sprawujące kontrolę i sposoby prowadzenia kontroli,
 • rodzaje kontroli sprawowane przez organ nadzorczy (UODO),
 • przebieg kontroli,
 • uprawnienia i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych,
 • dokumentacja przebiegu kontroli,
 • odpowiedzialność za utrudnienia lub uniemożliwienie kontroli,
 • postępowanie kontrolne a postępowanie w sprawie naruszenia ochrony danych,
 • uprawnienia naprawcze organu nadzorczego,
 • administracyjne kary pieniężne.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie przygotowań do kontroli prowadzonej przez organ nadzorczy tj. UODO. Uczestnik usługi zdobędzie wiedzę na temat podstaw kontroli przetwarzania danych w tym pozna schemat przebiegu kontroli oraz uprawnienia jakie przysługują kontrolującym i kontrolowanym. Posiądzie wiedzę w zakresie nakładania administracyjnych kar pieniężnych oraz wydawania ostrzeżeń, upomnień oraz nakazów.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia:

 • definiuje podstawowe wymagania związane z ochroną danych osobowych i jej kontrolą
 • definiuje uprawnienia przysługujące kontrolującym i kontrolowanym
 • wie jak wygląda kontrola UODO, zna jej schemat i potrafi się do niej w odpowiedni sposób przygotować
 • identyfikuje różnice pomiędzy postępowaniem kontrolnym a postępowaniem w sprawie naruszenia ochrony danych
 • definiuje uprawnienia naprawcze organu nadzorczego
 • ocenia zgodność systemu ochrony danych z wymaganiami
 • organizuje kontrole wewnętrzne, w celu weryfikacji zgodności przetwarzania danych w organizacji z wymaganiami prawnymi
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 500,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 615,00 zł
Koszt osobogodziny netto 83,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 102,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Grodziska 1, 60-363 Poznań, woj. wielkopolskie

Usługa odbywa się w formie zdalnej

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariola Więckowska

Mariola Więckowska

Ekspert z zakresu ochrony danych osobowych i nowych technologii, w LexDigital, odpowiada m.in. za rozwój autorskiego oprogramowania. Członek Zarządu SABI, członek IAPP, ISSA oraz grup roboczych w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka IT, bezpieczeństwa informacji w Polsce i belgijskiego Vrije Universiteit Brussel. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych, nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Członek rady programowej ABI Expert i autorka wielu publikacji ochrony danych, w tym Vademecum IOD.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paweł Ellerik

Paweł Ellerik

email: pawel.ellerik@lexdigital.pl

tel: (+48) 500 214 942

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Usługa odbyywa się w formie zdalnej - do wzięcia udziału niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci internet

Ciasteczka>