Usługa - Kurs indywidualny- JĘZYK ANGIELSKI z elementami słownictwa charakterystycznego dla branży fizjoterapeutycznej, poziom B1

Logo Bukal Corporate Training and Translations Szymon Bukal

0/5

Tytuł Kurs indywidualny- JĘZYK ANGIELSKI z elementami słownictwa charakterystycznego dla branży fizjoterapeutycznej, poziom B1

Numer usługi 2020/10/19/32733/819016

Dostawca usług Bukal Corporate Training and Translations Szymon Bukal

Miejsce usługi Ruda Śląska

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 000,00 zł brutto za osobę

133,33 zł netto za osobogodzinę

133,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Nasze szkolenie kierujemy do osób dorosłych, w szczególności pracowników związanych z branżą chemiczną, pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 31-12-2020
Liczba godzin usługi: 15
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Cele kształcenia:

 • Rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie pisania, czytania, słuchania oraz mówienia
 • Polepszenie poprawności gramatycznej
 • Przyswojenie słownictwa związanego z rynkiem pracy, przedsiębiorczością oraz edukacją
 • Przyswojenie słownictwa związanego z branżą fizjoterapeutyczną

Wszystkie cele będą realizowane poprzez analizę studium przypadku, ćwiczenia konwersacyjne, zadania gramatyczne, rozumienie tekstu ze słuchu oraz czytanie ze zrozumieniem.

Treści językowe:

 • Physiotherapy and its main branches
 • Instructing a patient
 • The musculoskeletal system
 • Systems of the body
 • The nervous system
 • Muscles
 • How does the spine work?
 • Kinesitherapy
 • Manual therapy
 • Physical therapy and massage
 • Osteoporosis
 • First Aid
 • Fractures
 • Knee injuries
 • Rheumatoid
 • Arthirtis
 • Scoliosis

Treści gramatyczne:

 • czasy przeszłe, teraźniejsze oraz przyszłe
 • bezokolicznik i forma ciągła czasownika
 • okresy warunkowe
 • zdania względne
 • strona czynna i bierna
 • pytania pośrednie
 • czasowniki złożone (phrasal verbs)
 • mowa zależna i niezależna

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem jest rozwijanie u kursantów znajomości gramatyki oraz słownictwa w szczególności związanego z branżą fizjoterapeutyczną, a także doskonalenie umiejętności słuchania, czytania, pisania oraz mówienia. Pragniemy, aby po ukończeniu kursu każdy uczestnik potrafił płynnie komunikować się w języku angielskim. Nowo zdobyte umiejętności umożliwią również dalszy rozwój zawodowy pracownika, ponieważ będzie on rozumiał opisy chorób oraz nowoczesne sposoby rehabilitacji publikowane w języku angielskim.

Efekty uczenia się

Pragniemy rozwijać umiejętności naszych kursantów związane ze słuchaniem, czytaniem, mówieniem oraz pisaniem w języku angielskim. Po ukończonym kursie uczestnik potrafi:

 • Poprawnie stosować poznane formy gramatyczne
 • Zrozumieć i odpowiadać na pytania organizacji, pracy, informacji osobowych
 • Pprzeprowadzić wywiad z pacjentem w języku angielskim
 • Zredagować krótkie teksty użytkowe, np. zaproszenie, e-mail, skargę, reklamację, ofertę
 • Zrozumiec opisy nowoczesnych metod rehabilitacji.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 133,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 133,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Karola Goduli 36, 41-712 Ruda Śląska, woj. śląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mikołaj Bukal

Mikołaj Bukal

Nauczanie języka angielskiego
- prowadzenie kursów językowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
- prowadzenie kursów językowych finansowanych z KFS
- prowadzenie kursów języka angielskiego w biznesie finansowanych z KFS

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Lorek

Katarzyna Lorek

email: biurobukal@gmail.com

tel: (+48) 786 218 687

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Materiały dydaktyczne zostaną wybrane przez lektora i będą dostosowane do poziomu umiejętności słuchaczy.

Ciasteczka>