Usługa - Kurs indywidualny - JĘZYK ANGIELSKI w biznesie - poziom A2

Logo Bukal Corporate Training and Translations Szymon Bukal

0/5

Tytuł Kurs indywidualny - JĘZYK ANGIELSKI w biznesie - poziom A2

Numer usługi 2020/10/19/32733/818952

Dostawca usług Bukal Corporate Training and Translations Szymon Bukal

Miejsce usługi Ruda Śląska

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 000,00 zł netto za osobę

2 000,00 zł brutto za osobę

133,33 zł netto za osobogodzinę

133,33 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Nasze szkolenie kierujemy do osób dorosłych, w szczególności pracowników związanych z działalnością usługową, pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 31-12-2020
Liczba godzin usługi: 15
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Cele kształcenia:

 • Rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie słuchania oraz mówienia
 • Polepszenie poprawności gramatycznej
 • Przyswojenie słownictwa związanego z rynkiem pracy, przedsiębiorczością oraz edukacją
 • Przyswojenie słownictwa związanego z biznesem
 • Nabycie umiejętności prowadzenia negocjacji handlowych, opisywania przedsiębiorstwa, przedstawiania oferty firmy

Wszystkie cele będą realizowane poprzez analizę studium przypadku, ćwiczenia konwersacyjne, zadania gramatyczne oraz rozumienie tekstu ze słuchu.

Treści językowe:

 • słownictwo związane z językiem angielskim w biznesie, rynkiem pracy, przedsiębiorczością, podejmowaniem decyzji handlowych, rozwiązywaniem problemów
 • słownictwo związane z działalnością usługową
 • opis celów oraz struktury ogranizacji, rodzaje organizacji
 • pojęcie popytu, podaży, słownictwo finansowe
 • słownictwo związane z rekrutacją oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • konkurencja - wady i zalety
 • biznes międzynarodowy - słownictwo i kultura biznesu w wybranych krajach Uni Europejskiej
 • idiomy związane z biznesem i przedsiębiorczością

Treści gramatyczne:

 • czasy przeszłe, teraźniejsze oraz przyszłe
 • bezokolicznik i forma ciągła czasownika
 • okresy warunkowe
 • zdania względne
 • strona czynna i bierna
 • pytania pośrednie
 • czasowniki złożone (phrasal verbs)
 • mowa zależna i niezależna

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Naszym celem jest rozwijanie u kursantów znajomości gramatyki oraz słownictwa w szczególności związanego z biznesem, a także doskonalenie umiejętności słuchania oraz mówienia. Pragniemy, aby po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafił samodzielnie prowadzić biznesowe rozmowy telefoniczne, korespondencję mailową oraz przedstawiać ofertę firmy.

Efekty uczenia się

Pragniemy rozwijać umiejętności naszych kursantów związane ze słuchaniem, czytaniem, mówieniem oraz pisaniem w języku angielskim. Po ukończonym kursie uczestnik potrafi:

 • Poprawnie stosować poznane formy gramatyczne
 • Zrozumieć i odpowiadać na pytania organizacji, pracy, informacji osobowych
 • Podjąć z rozmówcą negocjacje, składać propozycje z użyciem form grzecznościowych
 • Zrozumieć i odpowiadać na pytania dotyczące sytuacji na rynku pracy
 • Rozumieć wypowiedzi dotyczące przedsiębiorczości
 • Opisać działalność przedsiębiorstwa, w szczególności z sektora usług
 • Podjąć rozmowę na temat sytuacji gospodarczej używając pojęć takich jak popyt, podaż, konkurencyjność
 • Przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 133,33 zł
Koszt osobogodziny brutto 133,33 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Pawła Kubiny 6, 41-710 Ruda Śląska, woj. śląskie

Centrum Językowo - Tłumaczeniowe Bukal

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Szymon Bukal

Szymon Bukal

Nauczanie języka angielskiego
- prowadzenie kursów językowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
- prowadzenie kursów językowych finansowanych z KFS
Wyższe - absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
- prowadzenie kursów języka angielskiego w biznesie finansowanych z KFS

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Lorek

Katarzyna Lorek

email: biurobukal@gmail.com

tel: (+48) 786 218 687

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Materiały dydaktyczne zostaną wybrane przez lektora i będą dostosowane do poziomu umiejętności słuchaczy.

Ciasteczka>