Usługa - Trening Umiejętności Sprzedażowych z elementami wywierania wpływu i pewności siebie.

Logo APS Piotr Olgierd Sułkowski

4.9/5 z 1135 ocen

Tytuł Trening Umiejętności Sprzedażowych z elementami wywierania wpływu i pewności siebie.

Numer usługi 2020/10/18/36960/818216

Dostawca usług APS Piotr Olgierd Sułkowski

Miejsce usługi Zawiercie

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

6 000,00 zł netto za osobę

6 000,00 zł brutto za osobę

250,00 zł netto za osobogodzinę

250,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do osób:

  • które chcą rozwijać kompetencje pracowników firmy,
  • które chcą poszerzyć swoją wiedzę i samodzielność w zakresie panowania nad emocjami wpływającymi na pewność siebie, a także budowania własnej tożsamości, która jest niezbędna do tego aby pewność siebie była autentyczna
  • które chcą poszerzyć swoją wiedzę i samodzielność w zakresie skutecznej sprzedaży,
  • które chcą zminimalizować liczbę niedomkniętych sprzedaży, nie w pełni zadowolonych klientów

.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 11-01-2021
Liczba godzin usługi: 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Dzień pierwszy:

1. AUTOPREZENTACJA

W psychologii sposób, w jaki każdy człowiek poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne komunikuje na zewnątrz kim jest, albo za kogo chciałby być uważany.

Wizerunek i jej zastosowanie go życiu zawodowym

Definicja pewności siebie

Jakie zdolności, umiejętności i możliwości posiada osoba pewna siebie?

Pewność siebie to nie arogancja

Pewność siebie a sposób myślenia i styl działania (samoocena) – jaki to ma wpływ na nas i najbliższe otoczenie.

Jak widzisz siebie a jak widza mnie inni?

2. MOWA CIAŁA W SPRZEDAŻY

Twoja mowa ciała kształtuje to kim jesteś

„Power pose” czyli jak zredukować stres przed wystąpieniem publicznym

(KAŻDY MOMENT W SPRZEDAŻY TO TWOJE OSOBISTE WYSTĄPIENIE PUBLICZNE )

Twoja mowa myśli werbalna i niewerbalna komunikacja

Afirmacja i jej znaczenie w budowaniu pewności siebie

Negatywne przekonania i jak je zmienić na pozytywne

Kilka kroków do pozytywnego myślenia i zwiększenia motywacji

Twoje Emocje i Wartości jako fundament pracy nad pewnością siebie

Wpływ „negatywnych” osób na nasze życie i co z tym zrobić

Zidentyfikuj swoje mocne strony

 3. PIERWSZE WRAŻENIE

4.  BUDOWANIE RELACJI W ZESPOLE

"NIGDY NIE MA SIĘ DRUGIEJ OKAZJI, ŻEBY ZROBIĆ PIERWSZE WRAŻENIE

Dzień drugi:

1  AUTO -AKCEPTACJA WŁASNEJ OSOBY ( LUBIE SIEBIE )

Strefa komfortu i opór przed zmianą

Określenie celu w obrębie pewności siebie - Wheel of confidence

Motywacja – czynnik rozwojowy

2  ODWAGA DZIAŁANIA POMIMO LĘKU

Bariery zewnętrzne i wewnętrzne – czynnik hamujący postęp


3 PRACA Z TRUDNYM KLIENETEM -ćwiczenia

4 WEWNATRZSTEROWNOSC I POCZUCIE SPRAWSTWA-

maksymalna odpowiedzialność za swoje życie.

Intuicja

Zaufaj swojemu instynktowi

Zadbaj o podstawy

Wizualizacja jako element motywacji w życiu zawodowym

Wzór do naśladowania i jego pozytywny aspekt

Zaprojektuj swoją przyszłość i zmotywuj siebie do działania

5 Warsztaty

-  ćwiczenia indywidualne

- ćwiczenia grupowe

- scenki i warsztaty praktyczne

Dzień trzeci :

Etykieta  vs Savoir-Vivre Asertywność.

Umiejętnośc zadawania pytań.

Typologia klienta.

Proces podejmowania decyzji. C-Z-K

Cross i Up Selling

Budowanie zaufania.

Analiza produktowa.

Radzenie sobie z obiekcjami.

Przedstawienie własnej oferty jako alternatywa dla klienta

Zamykanie sprzedaży oraz adresowanie odmów przy finalizacji rozmów.

Zbieranie poleceń oraz dosprzedaż.

System analityki sprzedaży, wybór systemów zarządzania kontaktami (CRM), skalowanie sprzedaży. 

PODSUMOWANIE

Korzyści rozwoju pewności siebie we wszystkich obszarach

Elementy sukcesu i pewności siebie

Przejmij kontrole nad swoim życiem

 Podsumowanie i ocena szkolenia.

Każdy uczestnik najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia otrzyma na maila linki umożliwiające uczestnictwo w spotkaniu online-linki są ważne w danym dniu w godzinach trwania usługi.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
AUTOPREZENTACJA
Data realizacji zajęć
11-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
MOWA CIAŁA W SPRZEDAŻY
Data realizacji zajęć
11-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
PIERWSZE WRAŻENIE
Data realizacji zajęć
11-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
BUDOWANIE RELACJI W ZESPOLE
Data realizacji zajęć
11-01-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
AUTO -AKCEPTACJA WŁASNEJ OSOBY
Data realizacji zajęć
12-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
ODWAGA DZIAŁANIA POMIMO LĘKU
Data realizacji zajęć
12-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
PRACA Z TRUDNYM KLIENETEM
Data realizacji zajęć
12-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Warsztaty
Data realizacji zajęć
12-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Etykieta  vs Savoir-Vivre Asertywność.
Data realizacji zajęć
13-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Typologia klienta.
Data realizacji zajęć
13-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie zaufania.
Data realizacji zajęć
13-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
PODSUMOWANIE
Data realizacji zajęć
13-01-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest usystematyzowanie podejścia sprzedażowego, zbudowanie kontrolowanego procesu dotarcia i sprzedaży, które będą przekładać się na zwiększenie wyników sprzedaży oraz poprawę efektywności z różnymi rodzajami klientów końcowych oraz partnerów pośredniczących w transakcjach. Poznanie sposobów zarządzania własnymi myślami i emocjami, w taki sposób aby zwiększyć pewność siebie w sprzedaży, poznane elementy pomogą zbudować solidne podstawy trwałej pewności siebie.

Efekty uczenia się

Głównym efektem usługi jaka uzyska uczestnik to  umiejętność efektywnej analizy swojego potencjału sprzedażowego, zbudowania mapy potrzeb wybranych grup docelowych oraz bazując na dostarczonych szablonach i procedurach,

Po szkoleniu uczestnik bedzie miał usystematyzowane  podejście sprzedażowe. Uczestnik po szkoleniu zdobędzie wiedzę w zakresie  komunikacji, analizy potrzeb, podejmowania decyzji, prezentacji oferty, radzenia sobie z obiekcjami i reklamacjami, wiedzy z zakresu  savoir-vivre, wywierania wpływu, pewności siebie, psychologii sprzedaży.Znał przekonania wpływające na pewność siebie i sposób własnego komunikowania się, nawiązywać i podtrzymywać pozytywne relacje z klientami; jak efektywnie wygłaszać przemówienia i prezentować ofertę; potrafił w efektywny sposób porozumiewać się z klientami; efektywnie słuchać klienta

Po szkoleniu uczestnik będzie umiał  zadawać  pytania w procesie sprzedaż tak aby doprowadzić do końcowego elementu sprzedaży produktu. Zbudować atmosferę sprzyjającą sprzedaży, nauczy się umiejętności aktywnego słuchania,technik wspomagających asertywną odmowę, oraz wszystkie te elementy , które składają się na efektywna sprzedaż .

Po szkolenu uczestnik nabędzie kompetencje społecznie w zakresie budowania relacji międzyludzkich,komunikacji interpersonalnej, świadomości kształtowania własnego rozwoju oraz ciągłego samokształcenia się i poszerzania wiedzy tak aby budować pozytywny wizerunek firmy. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 250,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 250,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mrzygłodzka 273, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie

Szkolenie częściowo realizowane w trybie niestacjonarnym (zdalnym) z wykorzystaniem platformy zoom 11-12.01.2021 Hotel Villa Verde Zawiercie 13.01.2021- forma zdalna platforma zoom

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Joanna Jastkowiak

Joanna Jastkowiak

Certyfikowany TRENER MENTALNY i MÓWCA MOTYWACYJNY
Certyfikowany SMART COACHING BASE
Certyfikowany Instruktor NEUROCOREFLOW INTRO trening łączący pracę mózgu z pracą mięśni głębokich Aktualnie poszerza swoją wiedzę
na kierunku TERAPIE PAR WE WSPÓŁCZESNEJ PRAKTYCE PSYCHOLOGICZNEJ CERTYFIKAT STRUKTOGRAM -ZARZĄDZANIE W OPARCIU O NAJNOWSZE BADANIA PRACY NAD MÓZGIEM SZCZĘŚLIWA POSIADACZKA ŻYCIA Zdobywczyni prestiżowej nagrody w plebiscycie magazynu Law Business Quality- LWICY BIZNESU czyli nagroda w dążeniu do sukcesu i za determinację w biznesie‼
Dyplom uznania za wielkie serce i chęć niesienia pomocy na Balu Charytatywnym dla Fundacji Dietering
‼Statuetka „Top Polish Brands” za publikacja w książce „Zwykli, niezwykli. Historie biznesowe polskich marek” pod redakcją Mileny Gołdy.
‼Statuetka „Diament Kobiecego Biznesu” nagroda za wspieranie kobiecych inicjatyw
‼Statuetka Kobiecy Laur za bycie wzorem przedsiębiorczości dla innych kobiet
‼Obszerny wywiad w prestiżowym magazynie „Law Business Quality” wraz ze zdjęciem na okładce czasopisma. Dzięki poszerzaniu swojej świadomości, zdobywaniu
wiedzy i kształtowaniu umiejętności osobiście
dokonała radykalnych życiowych zmian w sposobie działania

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Piotr Sułkowski

Piotr Sułkowski

email: psulkowski@gmail.com

tel: (+48) 500 026 554

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Dodatkowe warunki logistyczne:

1) Wi-fi

2) ściągnięta aplikacja platformy ZOOM i ClickMeeting

3) wymagania sprzętowe: dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 1,6GHz, 2GB pamięci RAM, słuchawki lub głośnik, mile widziana kamerka

4) minimalne wymagania łącza sieciowego: stałe łącze o przepustowości min. 512 kb/s (pobierania) i 128 kb/s (przesyłania)

5) najnowsza wersja przeglądarki Google Chrome lub innej z możliwością obsługi plikow pdf, Media Pleyer

Informacje dodatkowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają dostęp do platformy na dwa dni przed rozpoczęciem usługi. Operator PSF zgodnie ze standardami na podstawie prośby o przekazanie danych dostępowych do usługi również otrzyma dostęp do platformy na dwa dni przed szkoleniem.

Ciasteczka>