Usługa - DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services - FORMA ZDALNA

Logo Comarch SA

4.4/5 z 136 ocen

Tytuł DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services - FORMA ZDALNA

Numer usługi 2020/10/17/7733/818147

Dostawca usług Comarch SA

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 400,00 zł netto za osobę

1 722,00 zł brutto za osobę

87,50 zł netto za osobogodzinę

107,63 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Pełny opis szkolenia->https://www.comarch.pl/szkolenia/biznesowe/excel/dax-tworzenie-zaawansowanych-formul-dla-powerpivot-w-ms-excel-power-bi-i-sql-server-analysis-services/

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 7
Data zakończenia rekrutacji: 13-11-2020
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Przypomnienie cyklu pracy z Power Pivot w Microsoft Excel
Istota modelu danych
Podstawy języka DAX

 • Typy danych
 • Operatory
 • Podstawowe funkcje DAX

Zmienne
Funkcje tablicowe

 • TOPN
 • ADDCILUMNS
 • EVALUATE

Konteksty wykonania

 • Kontekst wiersza
 • Kontekst filtru

Funkcja CALCULATE i CALCULATETABLE
Funkcje analizy czasowej

 • Porównywanie poprzednich okresów
 • "Oznacz jako tabelę dat"

Funkcje statystyczne

 • Obliczanie średnich ruchomych
 • Obliczanie odchylenia standardowego i wariancji
 • Funkcja RANKX

Zaawansowane stosowanie relacji

 • Funkcja USERELATIONSHIP
 • Relacje wirtualne
 • Relacje wiele-do-wielu

Funkcje grupujące

 • SUMMARIZE
 • GROUPBY

Funkcje zbiorów

 • CROSSJOIN
 • UNION

Zaawansowane użycie fragmentatorów w Microsoft Excel

 • Fragmentatory sortujące tabele przestawne
 • Fragmentator "Pierwszych N pozycji"
 • Weryfikacja jakie elementy zostały wybrane we fragmentatorze

Hierarchie

 • Obsługa hierarchii drzewiastych

Optymalizacja kodu DAX

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
I dzień szkolenia DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services
Data realizacji zajęć
16-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00
Przedmiot / temat zajęć
II dzień szkolenia DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:00
Liczba godzin
08:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi funkcjonalnościami języka DAX (Data Analysis Expressions), który można wykorzystać do analizy danych w dodatku PowerPivot dla MS Excel, Power BI oraz SQL Server Analysis Services. Pełny opis szkolenia->https://www.comarch.pl/szkolenia/biznesowe/excel/dax-tworzenie-zaawansowanych-formul-dla-powerpivot-w-ms-excel-power-bi-i-sql-server-analysis-services/

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

 • Wykorzystać zaawansowane funkcje tablicowe
 • Zoptymalizować kod napisany za pomocą języka DAX
 • Wykorzystać fragmentatory do sterowania widokami tabeli przestawnej
 • Świadomie zarządzać kontekstami wykonania
 • Tworzyć i wykorzystać relacje wiele-do-wielu
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 400,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 722,00 zł
Koszt osobogodziny netto 87,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 107,63 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Aleja Jana Pawła II 33, 31-864 Kraków, woj. małopolskie

Szkolenie realizowane w formie zdalnej. Do realizacji kursu niezbędny jest komputer z dostępem do internetu oraz zestaw słuchawkowy. Środowisko pracy udostępnia Comarch. Pracujemy na żywo z trenerem w grupach do 6 uczestników, w każdym dniu szkolenia osiem godzin lekcyjnych. Przeczytaj jakie są atuty szkoleń zdalnych na naszej stronie -> https://www.comarch.pl/szkolenia/centrum-szkoleniowe/szkolenia-zdalne/

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Hubert Kobierzewski

Hubert Kobierzewski

Na co dzień pracuje jako BI Practice Lead i pomaga klientom zbierać ich dane oraz przekonwertować je w wartościowe informacje przy pomocy produktów platformy danych Microsoft.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Widawska

Paulina Widawska

email: szkolenia@comarch.pl

tel: (+48) 12 6877 811

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Wymagania techniczne:

 • Komputer / laptop ze stałym dostępem do Internetu (Szybkość pobierania/przesyłania: minimalna 2 Mb/s / 128 kb/s; zalecana 4 Mb/s / 512 kb/s
 • przeglądarka internetowa – zalecane: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge
 • słuchawki lub dobrej jakości głośniki
 • mikrofon

Zalecane

 • dodatkowy monitor
 • kamera ( w przypadku komputerów stacjonarnych)
 • spokojne miejsce, odizolowane od zewnętrznych czynników rozpraszających
 • podstawowa znajomość języka angielskiego (do sprawnego poruszania się po platformie zdalnej)

Informacje dodatkowe

Szkolenie Zdalne prowadzone jest  w czasie rzeczywistymi i transmitowane za pomocą kanału internetowego z wykorzystaniem systemu ZOOM lub Webex, który umożliwia komunikację głosową oraz wideo z Uczestnikami przebywających w dowolnym miejscu ze sprawnie działającym stałym łączem internetowym. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje przed szkoleniem link dostarczony w wiadomości mailowej z informacjami dotyczącymi szkolenia zdalnego. Link umożliwiający uczestnictwo w spotkaniu jest ważny do momentu zakończenia szkolenia.

Szkolenie zakończone jest testem wiedzy z zakresu tematycznego omawianego na szkoleniu.  

Szkolenie może być nagrywane /rejestrowane w celu kontroli/audytu zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Szkoleniowych Organizatora.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Ciasteczka>