Usługa - KIERUNEK Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną czas trwania studiów 3 semestry

Logo Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu

4.2/5 z 15 ocen

Tytuł KIERUNEK Pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną czas trwania studiów 3 semestry

Numer usługi 2020/10/14/21806/815081

Dostawca usług Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu

Miejsce usługi Jasło

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

Identyfikator projektu Kierunek Kariera

PLN

3 900,00 zł netto za osobę

3 900,00 zł brutto za osobę

5,34 zł netto za osobogodzinę

5,34 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Studia podyplomowe przeznaczone są dla:
absolwentów studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy posiadają
przygotowanie pedagogiczne nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek zajmujących się edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 31-10-2020
Liczba godzin usługi: 730
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Statut Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program
Lp  przedmiot      
Rygor/semestr ogólna liczba godzin W C egzamin zaliczenie na ocenę zaliczenie ECTS
A MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO                
1. Podstawy pedagogiki specjalnej E1 15 15   E     2
2. Dydaktyka specjalna E1 30 15 15 E     4
3. Diagnostyka w pedagogice specjalnej Z/O1 30 10 20   Z/O   4
4. Etyka zawodu nauczyciela Z1 10   10     Z 1
5. Praktyka I Z 60         Z 4
  RAZEM A   145 40 45 2 1 2 15
B MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO                
1. Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii Z/O1 20 10 10   Z/O   2
2. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii Z/O1 30 15 15   Z/O   3
3. Oligofrenopedagogika E1 30 10 20 E     3
4. Rewalidacja indywidualna E2 30 10 20 E     3
5. Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną Z/O2 10   10   Z/O   2
6. Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej Z/O3 20 10 10   Z/O   2
7. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Z/O2 30 10 20   Z/O   3
8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną Z/O3 30 10 20   Z/O   3
9. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną Z3 15   15     Z 2
10. Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną Z2 15 15       Z 2
11. Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną Z3 15   15     Z 2
12. Problemy społecznego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną Z/O2 15   15   Z/O   2
13. Aktywność społeczna i ruchowa osób z niepełnosprawnością intelektualną Z/O2 15   15   Z/O   2
14. Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC) Z/O3 30   30   Z/O   3
15. Kształcenie i wychowanie integracyjne Z/O2 10 5 10   Z/O   2
16. Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim E2 50 10 40 E     4
17. Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym E2 50 10 40 E     4
18. Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną E3 50 10 40 E     4
19. Praktyka II Z 120         Z 6
RAZEM B   585 125 345 5 10 4 54
  RAZEM A+B   730 165 390 7 11 6 69
Liczba godzin 550+180 godzin praktyk

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Data realizacji zajęć
25-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Oligofrenopedagogika
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Oligofrenopedagogika
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Data realizacji zajęć
22-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Oligofrenopedagogika
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Rewalidacja indywidualna
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną- ich potencjału
rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych,
intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z
racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych. Studia zapewnią zdobycie
wiedzy i umiejętności do pracy jako: -nauczyciel wspomagający – specjalista pedagog specjalny w
zakresie edukacji i rehabilitacji osób z

Efekty uczenia się

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Absolwenci zdobędą wiedzę:
- dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- ich potencjału rozwojowego,
- ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych,
wykonawczych
oraz umiejętności:
- stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i
terapeutycznych.
Absolwent otrzyma kwalifikacje do nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną (szkoły
specjalne, specjalne szkoły przysposabiające do pracy, szkoły zawodowe specjalne, specjalne ośrodki
szkolno – wychowawcze) oraz kwalifikacje do prowadzenia pracy rewalidacyjnej w placówkach
opiekuńczo – rewalidacyjnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takich jak:
warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, placówki pobytu dziennego i inne.
Absolwent będzie posiadał także kwalifikacje do pracy w szkołach i przedszkolach integracyjnych,
szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 5,34 zł
Koszt osobogodziny brutto 5,34 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Jasło 6, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie

Zespół Szkół nr 4 w Jaśle ul. Sokoła 6 38-200 Jasło

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie dr Danuta Ochojska

dr Danuta Ochojska

Dr nauk humanistycznych z zakresu psychologii, specjalnej psychologii klinicznej, kursy z zakresu: Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, komunikacji alternatywnej, Intensywny trening komunikacji interpersonalnej, długoletni pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zdjęcie dr Barbara Sokołowska

dr Barbara Sokołowska

dr nauk humanistycznych, historia literatury polskiej, studia podyplomowe: Filozofia i wiedza o sztuce.

Zdjęcie Tobiasz Sut

Tobiasz Sut

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalność: Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia pedagogiczną, pracownik akademicki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Problematyka związana z organizowaniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Renata Furman

Renata Furman

email: poen@poczta.onet.pl

tel: (+48) 570 232 477

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Ciasteczka>