Usługa - Studia podstawowe z zakresu KIERUNEK "Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" czas trwania studiów 3 semestry

Logo Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu

4.2/5 z 15 ocen

Tytuł Studia podstawowe z zakresu KIERUNEK "Pedagogika specjalna - Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu" czas trwania studiów 3 semestry

Numer usługi 2020/10/14/21806/815041

Dostawca usług Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu

Miejsce usługi Jasło

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 900,00 zł netto za osobę

3 900,00 zł brutto za osobę

5,91 zł netto za osobogodzinę

5,91 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 3 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim lub magisterskim), które chcą uzyskają kwalifikacje do pracy z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera.
Wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Minimalna liczba uczestników: 10
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 31-10-2020
Liczba godzin usługi: 660
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Statut Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program
Lp  przedmiot      
Rygor/semestr ogólna liczba godzin W C egzamin zaliczenie na ocenę zaliczenie ECTS
A MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO                
1. Podstawy pedagogiki specjalnej E1 15 15   E     2
2. Dydaktyka specjalna E1 30 15 15 E     4
3. Diagnostyka w pedagogice specjalnej Z/O1 30 10 20   Z/O   4
4. Etyka zawodu nauczyciela Z1 10   10     Z 1
5. Praktyka I Z 60         Z 4
  RAZEM A   145 40 45 2 1 2 15
B MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO                
1. Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii Z/O1 20 10 10   Z/O   2
2. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii Z/O1 30 15 15   Z/O   3
4. Podstawy neuropsychologii E1 30 15 15 E     3
4. Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu E2 30 10 20 E     3
5. Terapia i wsparcie rodziny dziecka Z/O3 20   20   Z/O   2
6. Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu Z2 10   10     Z 1
7. Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu E2 20 10 10 E     3
8. Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu Z3 20   20     Z 2
9. Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu Z/O2 20 10 10   Z/O   2
10. Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Z/O2 15   15   Z/O   2
11. Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC) Z/O3 30   30   Z/O   3
12. Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu E2 50 10 40 E     4
13. Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu E2 50 10 40 E     4
14. Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej Z/O3 15   15   Z/O   3
15. Trening umiejętności społecznych Z/O3 20   20   Z/O   2
16. Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Z/O3 15   15   Z/O   2
17. Praktyka II Z 120         Z 6
RAZEM B   515 90 305 5 9 3 47
  RAZEM A+B   660 130 350 7 10 5 62
Liczba godzin 480+180 godzin praktyk

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Etyka zawodu nauczyciela
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Data realizacji zajęć
18-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
Data realizacji zajęć
25-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Trening umiejętności społecznych
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
Data realizacji zajęć
22-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Terapia i wsparcie rodziny dziecka
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Trening umiejętności społecznych
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ACC)
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy neuropsychologii
Data realizacji zajęć
10-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:20
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:05
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy neuropsychologii
Data realizacji zajęć
23-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy pedagogiki specjalnej
Data realizacji zajęć
24-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy pedagogiki specjalnej -5h
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Dydaktyka specjalna
Data realizacji zajęć
07-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
07-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
04:55
Przedmiot / temat zajęć
Dydaktyka specjalna
Data realizacji zajęć
20-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Dydaktyka specjalna
Data realizacji zajęć
21-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Data realizacji zajęć
06-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Data realizacji zajęć
07-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka w pedagogice specjalnej
Data realizacji zajęć
20-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy neuropsychologii
Data realizacji zajęć
21-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
27-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
28-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
25-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
22-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
23-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
05-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
06-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
19-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
20-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
26-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
27-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
28-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej
Data realizacji zajęć
29-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej
Data realizacji zajęć
30-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
30-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
04:55
Przedmiot / temat zajęć
Trening umiejętności społecznych
Data realizacji zajęć
01-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Trening umiejętności społecznych
Data realizacji zajęć
02-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25
Przedmiot / temat zajęć
Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Data realizacji zajęć
03-07-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
17:25
Liczba godzin
08:25

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje do pracy z dzieckiem autystycznym i zespołem Aspergera. Od dnia 1 września 2015 r. obowiązuje: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1113).

Efekty uczenia się

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy dydaktyczno-wychowawczo-terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i włączającego (w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej oraz specjalnym ośrodku szkolnowychowawczym).

Ogólne cele kształcenia: - zdobycie szczegółowej wiedzy dotyczącej metodyki postępowania edukacyjno-terapeutycznego z osobami ze spektrum autyzmu, - zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych z osobami ze spektrum autyzmu, - uwrażliwienia na konieczność zindywidualizowanego podejścia do terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu, uwzględniającego ich potrzeby i możliwości rozwojowe

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji ZRK? Asystent osoby niepełnosprawnej (341201)
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 5,91 zł
Koszt osobogodziny brutto 5,91 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło, woj. podkarpackie

Zespół Szkół nr 4 w Jaśle ul. Sokoła 6

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Laboratorium komputerowe

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Dr Barbara Sokołowska

Dr Barbara Sokołowska

dr nauk humanistycznych, historia literatury polskiej, studia podyplomowe: Filozofia i wiedza o sztuce.

Zdjęcie dr Danuta Ochojska

dr Danuta Ochojska

Dr nauk humanistycznych z zakresu psychologii, specjalnej psychologii klinicznej, kursy z zakresu: Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, komunikacji alternatywnej, Intensywny trening komunikacji interpersonalnej, długoletni pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zdjęcie Tobiasz Sut

Tobiasz Sut

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalność: Rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i terapia pedagogiczną, pracownik akademicki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Problematyka związana z organizowaniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Renata Furman

Renata Furman

email: poen@poczta.onet.pl

tel: (+48) 570 232 477

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w studium jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia (licencjat, inżynier, magister) oraz wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Ciasteczka>