Usługa - INDYWIDUALNY kurs j. angielskiego Metodą Komunikacyjną na poziomie B2+ - 82h moduł 2 usługa w formie zdalnej

Logo Placówka Szkoleniowa Dorota Wiśniewska

4.8/5 z 419 ocen

Tytuł INDYWIDUALNY kurs j. angielskiego Metodą Komunikacyjną na poziomie B2+ - 82h moduł 2 usługa w formie zdalnej

Numer usługi 2020/10/09/13575/808376

Dostawca usług Placówka Szkoleniowa Dorota Wiśniewska

Miejsce usługi Pisz

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

8 940,00 zł netto za osobę

8 940,00 zł brutto za osobę

109,02 zł netto za osobogodzinę

109,02 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Osoby pełnoletnie, znające podstawy języka angielskiego lub chcące podnieść poziom wiedzy.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 23-10-2021
Liczba godzin usługi: 82
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

A. Zagadnienia tematyczne

Na poziomie B2+ zagadnienia tematyczne dobierane są pod kątem przydatności dla danej dziedziny wiedzy.

 B. Zagadnienia gramatyczno-leksykalne

Zagadnienia gramatyczno-leksykalne na poziomie B2+  moduł 2 są takie same jak na poziomie B2+ moduł 1 jednak w szerszym zakresie. W zależności od potrzeb kursanta, lektor może zdecydować się na powtórkę i utrwalenie niektórych zagadnień.

C. Funkcje językowe

 uczestniczenie w dyskusji, np.

How do you feel about ....? May I ask you ....?

reagowanie na wypowiedzi innych, np.

Quite / Exactly / Precisely / Right / Certainly / Definitely ... I entirely/completely agree with you on that. I’m all in favor of what you’ve been saying.  Yes, up to a point.  Yes, but there’s also another aspect to consider.  Are you seriously suggesting that ...?  I’m not so certain/at all sure if that’s true/correct. 

przedstawienie i obrona własnego punktu widzenia, np.

To elaborate, ...   To give you more information, ...   Let me explain.   Let me elaborate.   Let me tell you a little more (about it).   Let me give you some details.   What's more, ...   Above all we must keep in mind that ...

2

Just let me explain ...   In my opinion/view ... as far as I can see / I’m concerned ...  It seems to me   hat ...   I have the/a feeling that ...  

formułowanie definicji, np.

... is / refers to / is generally defined as ...  

negocjowanie, np.

It sounds like a reasonable idea, but ...   I see. Well, I can understand your position.   I suppose there may be some room for manoeuvre there.    With respect, ...   Would you be willing to accept ...? What if I offered you an alternative?    Let me just check I understand you correctly.  

prowadzenie interakcji w sytuacjach formalnych, np.

That's not quite how I see it, but how about looking at this a different way? While I agree with a lot of what you say, I think you may be exaggerating the problem.

sygnalizowanie zainteresowania, np.

That's interesting.   I think that ...    Interesting point.    I would add ...    Hmmm. I hadn't thought of    that before.

sygnalizowanie chęci kontynuowania wypowiedzi, np.

I'm sorry, but ...   Can/May I add something?   May I continue?   Let me finish.  

zachęcanie rozmówcy do kontynuowania wypowiedzi, np.

Could you elaborate (on that)?     Could you tell me a little more about it?   Could you give (me) some details?    Could you fill me in on that?    Could you expound on that?    Carry on.    Go on.    Really?  What makes you say that? 

przerywanie wypowiedzi rozmówcy, zmiana tematu, np.

Actually,…    I’m sorry but …    Just a minute!    Changing the topic,…    Oh, by the way …    On another subject ...   I'm sorry, but ...    Can/May I add something?    Sorry to interrupt, but ...

zadawanie pytań z prośbą o wyjaśnienie, np.

Sorry. Do you mean ...?    Sorry. What do you mean by ...?    Could you say that again, please?  Could you repeat, please?    Could you clarify that, please?    Would you elaborate on that, please?

3

sygnalizowanie niezrozumienia wypowiedzi mówcy, np.

I beg your pardon?   I beg your pardon, but I don't quite understand.    Sorry. I'm not quite sure I know what you mean. 

wyjaśnianie, co miało się na myśli, np.

Let me explain that (in more detail) ...    Let me put it in another way ...

zgadzanie się i nie zgadzanie się z opinią rozmówcy (w jakimś stopniu), np.

I agree with you up to a point.   I’m just not so sure, it could be okey.

formułowanie myśli lub odpowiedzi nie wprost (hedging), np.

I assume you’ll be going home for Christmas.    Am I right to think you’re responsible.    It’s supposed to be good.

sygnalizowanie zbliżania się do końca wypowiedzi, np.

Before I stop/finish, let me just say ...    That covers all I wanted to say today.

podsumowywanie, np.

In conclusion, …    Summing it all up, …

opisywanie danych przedstawionych w formie graficznej, np.

The number of cases of death by poisoning has gone down sharply.

Business courses have increased greatly in number.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia. test)
Data realizacji zajęć
26-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
28-10-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
02-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
04-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
09-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
16-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
17-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
18-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
23-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
25-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
30-11-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
02-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
07-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
09-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
14-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
16-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
21-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
28-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
30-12-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
04-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia, test)
Data realizacji zajęć
11-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
13-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
18-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
20-01-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
08-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
10-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
15-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
17-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
22-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
24-02-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
01-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
03-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
08-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
10-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
15-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
17-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
22-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
24-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
29-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia)
Data realizacji zajęć
31-03-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia z jęz. Angielskiego ( zajęcia w czasie rzeczywistym, ćwiczenia, test)
Data realizacji zajęć
28-04-2022
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kursant uzyska niezbędną wiedzą teoretyczną, umiejętności praktyczne i kompetencje językowe umożliwiające swobodną komunikację w języku angielskim na poziomie B2+. Zostanie przygotowany aby rozumiał i potrafił stosować bardziej zaawansowane zwroty potoczne. Słuchacz będzie przygotowany na rozmowy handlowe z kontrahentami, przygotowywanie ofert, czytanie zapytań o ofertę w j. angielskim.

Efekty uczenia się

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ POZIOMU B2+ z naciskiem na język biznesowy.

Po zakończeniu kursant  potrafi:

Słuchanie

określić główną myśl tekstu słuchanego oraz informacje szczegółowe,

 zrozumieć rozmowę/dyskusję rodzimych użytkowników języka

określić intencje nadawcy tekstu

zrozumieć większość treści wykładów, wystąpień i raportów oraz innych form prezentacji ze swojej specjalności dość złożonych pod względem treści, leksyki i struktury w standardowej odmianie języka

Czytanie

zrozumieć teksty złożone na tematy zgodne z jego zainteresowaniami

 zrozumieć teksty zawierające dane numeryczne i graficzne

 wskazać szczegółowe informacje w tekście

 określić intencje/opinie autora tekstu

oddzielić fakty od opinii

stosować różne techniki czytania (skimming, scanning)

zrozumieć artykuły i opracowania o charakterze naukowym, popularnonaukowym oraz biznesowym,  zrozumieć teksty np. w postaci instrukcji, umowy lub regulaminu, zrozumieć i przetworzyć informację z tekstu np. za pomocą parafrazy

Pisanie

potrafi opisywać pojęcia abstrakcyjne, używając adekwatnego słownictwa

 wyrażać własne opinie i poglądy i uzasadnić je stosownymi argumentami, ustosunkować się do opinii innych osób, ustosunkować się do przedstawionych danych/informacji, wyrażając swoje argumenty i propozycje w formie tekstu pisanego

napisać tekst wyrażający własne opinie i poglądy na tematy związane z dziedziną, którą się zajmuje wspierając je odpowiednimi argumentami

opisywać i interpretować dane przedstawione w formie graficznej

Mówienie

dokonać autoprezentacji i prezentacji innych osób

prowadzić rozmowę i uczestniczyć w niej

wypowiadać się na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami

przeformułować wypowiedź, tak aby zostać zrozumianym

wymieniać się poglądami oraz podawać bardziej złożone informacje

rozwijać argumentację, wskazując na istotne punkty dyskusji

uzasadniać swoje stanowisko

przedstawić zagadnienia związane z własną dziedziną

 wygłosić prezentację związaną z własną dziedziną

uczestniczyć w dyskusjach i rozmowach nieformalnych dotyczących tematów związanych

z własną specjalnością

[Wiedza i kompetencje społeczne]
Kursant wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach.
sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania.
identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia.
akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 8 940,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 8 940,00 zł
Koszt osobogodziny netto 109,02 zł
Koszt osobogodziny brutto 109,02 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Narożna 2A, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie

Zajęcia indywidualne zdalne.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Milena Stachelska

Milena Stachelska

Kilka lat doświadczenia w nauczaniu j. angielskiego w tym z osobami dorosłymi, wykładowca akademicki, wykształcenie wyższe kierunkowe magister filologii angielskiej ( w 2010 ukończona Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzani w Łodzi ) . W trakcie pracy ( nauczanie indywidualne lub małe grupy) przeprowadziła ok 2000 godzin nauczania j. angielskiego na różnych poziomach zaawansowania od A1 do C1

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tomasz Wiśniewski

Tomasz Wiśniewski

email: witom@o2.pl

tel: (+48) 695 996 421

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Posiadanie odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu( wymagania poniżej ) 

Wymagania systemowe

Połączenie internetowe - (3G lub 4G / LTE)

Głośniki i mikrofon - Kamera

Uwaga : w przypadku systemu macOS wymagany jest klient Zoom 5.1.1 lub nowszy .

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 10 * Uwaga : urządzenia z systemem Windows 10 muszą działać w systemie Windows 10 Home, Pro lub Enterprise. Tryb S nie jest obsługiwany. Windows 8 lub 8.1, System Windows 7, ArchLinux (tylko 64-bitowy)

Obsługiwane tablety i urządzenia mobilne

Surface PRO 2 lub nowszy z systemem Windows 8.1 lub nowszym , Uwaga : tablety Tryb S nie jest obsługiwany.

Urządzenia z systemem iOS i Android, Urządzenia Blackberry

Obsługiwane przeglądarki  Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+, macOS: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+

Linux: Firefox 27+, Chrome 30+

Zalecana przepustowość łącza internetowego min. 1,2 Mb / s

Procesor min.  Jednordzeniowy 1 GHz lub wyższy  i min 4GB pamięci RAM -

Informacje dodatkowe

Zapewniamy podstawowe materiały szkoleniowe.

Zajęcia prowadzone na platformie Langlion z użyciem aplikacji ZOOM

Całość usługi prowadzona będzie  realizowana w czasie rzeczywistym ( ćwiczenia, rozmowa na żywo, testy ) 

itp.),

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - link ważny jest przez cały okres trwania kursu

Walidacja usługi - w trakcie usługi przeprowadzone zostaną 3 testy ( na pretest, middle test i final test )

Ciasteczka>