Usługa - Kurs indywidualny- JĘZYK WŁOSKI z elementami słownictwa charakterystycznego dla branży produkcyjnej, poziom A1

Logo Bukal Corporate Training and Translations Szymon Bukal

0/5

Tytuł Kurs indywidualny- JĘZYK WŁOSKI z elementami słownictwa charakterystycznego dla branży produkcyjnej, poziom A1

Numer usługi 2020/10/05/32733/803444

Dostawca usług Bukal Corporate Training and Translations Szymon Bukal

Miejsce usługi Ruda Śląska

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

6 250,00 zł netto za osobę

6 250,00 zł brutto za osobę

130,21 zł netto za osobogodzinę

130,21 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Nasze szkolenie kierujemy do osób dorosłych, w szczególności pracowników związanych z branżą produkcyjną oraz działalnością usługową, pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 31-12-2020
Liczba godzin usługi: 48
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości TGLS Quality Alliance

Ramowy program usługi

Pokaż program

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz pracowników, którzy są związani z branżą produkcyjną.

Cele kształcenia:

 • Rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie pisania, czytania, słuchania oraz mówienia
 • Polepszenie poprawności gramatycznej
 • Przyswojenie słownictwa związanego z rynkiem pracy, przedsiębiorczością oraz edukacją
 • Przyswojenie słownictwa związanego z branżą produkcyjną
 • Tworzenie form pisemnych - reklamacja, oferta handlowa

Wszystkie cele będą realizowane poprzez analizę studium przypadku, ćwiczenia konwersacyjne, zadania gramatyczne, rozumienie tekstu ze słuchu oraz czytanie ze zrozumieniem.

Treści językowe:

 • słownictwo związane z językiem włoskim w biznesie, rynkiem pracy, przedsiębiorczością, podejmowaniem decyzji handlowych, rozwiązywaniem problemów
 • słownictwo związane z branżą produkcyjną oraz działalnością usługową
 • opis etapów procesu produkcyjnego, opracowywanie i kontrola planów produkcyjnych
 • negocjowanie warunków współpracy z kontrahentami zagranicznymi
 • import i eksport na rynku europejskim
 • podział zapasów w przedsiębiorstwie
 • raportowanie wyników pracy
 • komunikacja na poszczególnych szczeblach zarządzania
 • współczesne koncepcje zautomatyzowanych linii montażowych
 • idiomy związane z biznesem i produkcją
 • formy pisemne - e-mail, oferta handlowa, reklamacja

Treści gramatyczne:

 • czasy przeszłe, teraźniejsze oraz przyszłe
 • bezokolicznik i forma ciągła czasownika
 • okresy warunkowe
 • zdania względne
 • strona czynna i bierna
 • pytania pośrednie
 • mowa zależna i niezależna

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
12-02-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
19-02-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
26-02-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
05-03-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
12-03-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
19-03-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
26-03-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
02-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
09-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
16-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
23-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
30-04-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
14-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
21-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
28-05-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
04-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
18-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
25-06-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
02-07-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
09-07-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
16-07-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
23-07-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
30-07-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
06-08-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
13-08-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
20-08-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
27-08-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
03-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
10-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia z języka włoskiego
Data realizacji zajęć
17-09-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Naszym celem jest rozwijanie u kursantów znajomości gramatyki oraz słownictwa w szczególności związanego z branżą produkcyjną, a także doskonalenie umiejętności słuchania, czytania, pisania oraz mówienia. Pragniemy, aby po ukończeniu kursu każdy uczestnik potrafił komunikować się w języku włoskim. Po ukończeniu usługi uczestnik potrafi samodzielnie prowadzić biznesowe rozmowy telefoniczne, korespondencję mailową oraz przedstawiać ofertę firmy.

Efekty uczenia się

Pragniemy rozwijać umiejętności naszych kursantów związane ze słuchaniem, czytaniem, mówieniem oraz pisaniem w języku włoskim. Po ukończonym kursie uczestnik potrafi:

 • Poprawnie stosować poznane formy gramatyczne
 • Zrozumieć i odpowiadać na pytania organizacji, pracy, informacji osobowych
 • Podjąć z rozmówcą negocjacje, składać propozycje z użyciem form grzecznościowych
 • Zrozumieć i odpowiadać na pytania dotyczące sytuacji na rynku pracy
 • Rozumieć teksty pisane dotyczące procesów produkcji
 • Opisać działalność przedsiębiorstwa, w szczególności z sektora działalności produkcyjnej
 • Podjąć rozmowę na temat sytuacji gospodarczej używając pojęć takich jak popyt, podaż, konkurencyjność
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 250,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 250,00 zł
Koszt osobogodziny netto 130,21 zł
Koszt osobogodziny brutto 130,21 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Poligonowa 22, 41-711 Ruda Śląska, woj. śląskie

Centrum Językowo- Tłumaczeniowe Bukal

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Artur Moll

Artur Moll

Nauczanie języka włoskiego

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Lorek

Katarzyna Lorek

email: biurobukal@gmail.com

tel: (+48) 786 218 687

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Materiały dydaktyczne zostaną wybrane przez lektora i będą dostosowane do poziomu umiejętności słuchaczy.

Ciasteczka>