Usługa - Program rozwoju strategicznego "4 Perspektywy Sukcesu" - Moduł 4 - Perspektywa Pracownika, określanie KSC i KPI (produkcja, handel, usługi)

Logo ALNAIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.4/5 z 275 ocen

Tytuł Program rozwoju strategicznego "4 Perspektywy Sukcesu" - Moduł 4 - Perspektywa Pracownika, określanie KSC i KPI (produkcja, handel, usługi)

Numer usługi 2020/09/15/9539/777416

Dostawca usług ALNAIR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Żelazno

Dostępność Usługa otwarta

Forma świadczenia stacjonarna

Status usługi opublikowana

PLN

900,00 zł netto za osobę

1 107,00 zł brutto za osobę

150,00 zł netto za osobogodzinę

184,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:
  • właściciele firm – mikro, małych, średnich, dużych
  • reprezentanci zarządów,
  • dyrektorzy: zarządzający, ds. strategii i rozwoju, finansowi, marketingu, handlu, controllingu,
  • produkcji, logistyki, personalni,
  • członkowie rad nadzorczych,
  • menedżerowie odpowiedzialni za rozwój firmy
  • menadżerowie odpowiedzialni za przygotowanie i realizację strategii firmy,
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 15-11-2021
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

"4 Perspektywy Sukcesu" (4PS) to unikalny program rozwoju strategicznego opracowany na potrzeby małych i średnich firm (MŚP). Opracowany na podstawie doświadczenia z wielu wdrożeń w małych i średnich firmach. Zmodyfikowana wersja Strategicznej Karty Wyników (Balance Scorecard (BSC)). Program zbudowany jest z 10 powiązanych ze sobą modułów. Każdy moduł realizowany jest w ciągu jednego dnia szkoleniowego (8 godzin lekcyjnych).

Moduł 4
określenia perspektywy i celów pracownika,
sposoby odkrywania KCS i KPI w perspektywie pracownika,
definiowanie KCS dla perspektywy pracownika,
definiowanie KPI dla perspektywy pracownika,
odkrywanie KCS i KPI dla własnej firmy w perspektywie pracownika.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
określenia perspektywy i celów pracownika, sposoby odkrywania KCS i KPI w perspektywie pracownika,
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
definiowanie KCS dla perspektywy pracownika, definiowanie KPI dla perspektywy pracownika,
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:15
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
odkrywanie KCS i KPI dla własnej firmy w perspektywie pracownika.
Data realizacji zajęć
17-11-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje menedżerów do sprawnego zarządzania. Uczestnicy uczą się metod budowania Strategicznej Karty Wyników (SKW) i jej efektywnego wykorzystania w zarządzaniu do integracji zespołu i angażowania ludzi w realizację celów organizacji oraz podejmowania decyzji w oparciu o dobrze przygotowaną i akceptowaną w zespole SKW.
Moduł 4 - Perspektywa Pracownika, określanie KSC i KPI

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia pracownicy (menedżerowie):
1. bedą znali metody integracji zespołu przy wykorzystaniu SKW
2. będą rozumieli pojęcia celów pracownika, KCS i KPI w perspektywie pracownika
3. bedą umieli:
- definiować cele, KCS i KPI w perspektywie pracownika
- podejmować decyzje w oparciu o SKW
- angażować ludzi w realizację celów SKW
4. będą mieli określone KCS i KPI w perspektywie pracownika dla własnej firmy.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 107,00 zł
Koszt osobogodziny netto 150,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 184,50 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Żelazno 44A, 57-361 Żelazno, woj. dolnośląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Cezary Rutka

Cezary Rutka

Działalność doradczo-szkoleniowa prowadzi od
1997 roku. ● Komercjalizacja innowacji ●
Opracowanie Biznes Planów, Studiów
Wykonalności Inwestycji, Projektów EFS, Planów
Rozwoju Lokalnego, Strategii i monitoringu Rynku
Pracy ● Przygotowanie, realizacja i rozliczenia
Dotacji Unii Europejskiej ● Konsultacje i
szkolenia ● Audyt Projektów EFS w Urzędach
Pracy Dzieli się doświadczeniem w Radzie
Konsultacyjnej AIP Politechniki Wrocławskiej i
Konwencie Wydziału Nauk Społecznych (UWr).
Jako trener zajmował się promocją młodej
przedsiębiorczości oraz współtworzył projekt
„Mediacje w standardzie Magnus” realizowany w
ramach studiów podyplomowych na Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Akademii
Górniczo-Hutniczej. Jako doradca pomaga
Studenckiemu Forum Biznes Center Club, rozwija
Przedsiębiorczość Akademicką oraz wspiera
powstawanie firm spinowych. Jest zwolennikiem
kształcenia przez zabawę (współtworzy i
prowadzi Symulator decyzji menadżerskich w
trudnych warunkach gospodarczych). Przyczynił
się do komercjalizacji unikalnej technologii
mikrofalowej dla firmy ATON-HT S.A. oraz
preparatu Ovobiovita, autorstwa prof. T. Trziszki i
dr. H.Różańskiego. Skutecznie wdraża
„Zarządzanie przez wartości” i „Strategiczną
Kartę Wyników”.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jan Wasilewski

Jan Wasilewski

email: j.wasilewski@alnair.pl

tel: (+48) 501 699 391

Ciasteczka>