Usługa - Kurs Pełny Praktyczne Studia Umiejętności Coachingowych Mukoid (ACTP) Edycja IV forma zdalna.

Logo EWA MUKOID INSTYTUT MUKOID KOMUNIKACJA DLA ROZWOJU

4.8/5 z 37 ocen

Tytuł Kurs Pełny Praktyczne Studia Umiejętności Coachingowych Mukoid (ACTP) Edycja IV forma zdalna.

Numer usługi 2020/09/10/6689/772924

Dostawca usług EWA MUKOID INSTYTUT MUKOID KOMUNIKACJA DLA ROZWOJU

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

12 600,00 zł netto za osobę

15 498,00 zł brutto za osobę

100,00 zł netto za osobogodzinę

123,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Kurs Pełny „Studia Coachingu Mukoid Online – Praktyczne i Zaawansowane”

przeznaczony jest dla osób, które zamierzają zdobyć zawód profesjonalnego coacha i zdobyć akredytację ICF na poziomie PCC. Pozwala on także korzystać z umiejętności coachingowych w innych rolach zawodowych oraz życiowych. Zawód coacha jest zawodem dla ludzi dojrzałych, także konieczna postawa coacha łączy się z dojrzałością emocjonalną i społeczną. Chodzi zatem nie tylko o wiek lub poziom wykształcenia, ile o dynamiczną konfigurację czynników takich jak doświadczenie, wykształcenie, cechy osobowościowe, tzw. mądrość życiowa.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 12
Data zakończenia rekrutacji: 02-12-2020
Liczba godzin usługi: 126
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Ramowy program kursu :

- Fundamenty i specyfika coachingu: założenia, warunki, etyka i postawa coacha

- Umiejętności komunikacyjne oparte na słuchaniu i umiejętności prowokowania do myślenia

- Trening pracy transformacyjnej i eksploracyjnej z klientem

- Kompetencje związane z tworzeniem doświadczenia, działania i osiągania rezultatów

-  Narzędzia wspierania odpowiedzialności i efektywności klienta

- Rozwój coacha jako człowieka i profesjonalisty

- Metody pracy z zespołem i organizacją, coaching biznesowy.

- Zaawansowane narzędzia transformacji i rozumienia klienta

- Konsolidacja zaawansowanych kompetencji coacha, w tym egzamin zawodowy na poziomie PCC ICF

 

Cykl  zajęć obejmuje 7  sesji szkoleniowych składających się z 5 modułów po 3 godziny każdy oraz obowiązkowego udziału w sesjach mentorskich i egzaminacyjnych w wymiarze minimum 20 godzin, co łącznie daje program szkoleniowy złożony z 125 godzin zegarowych. W programie tym zawarty jest intensywny trening pogłębionych umiejętności profesjonalnego coacha na poziomie PCC ICF, pracy z klientem indywidulanym oraz pracy z zespołem i grupą. Sesje mają charakter warsztatów, tzn. teoria podawana jest w zakresie potrzebnym dla skutecznej praktyki, sesje mentorskie służą rozwijaniu kompetencji a także interwizji oraz superwizji prowadzonych przez studentów działań coachingowych. W trakcie zajęć dyskutowane są autentyczne przypadki i omawiane możliwe działania, wątpliwości, dylematy.

Integralną częścią kursu – zgodnie z wytycznymi TCF jako instytucji akredytującej – jest praca własna uczestnika, realizowana indywidualnie na podstawie materiałów dydaktycznych otrzymywanych zarówno przed każdymi zajęciami jak i po zajęciach. Efekty tej pracy własnej są weryfikowane przez trenerów prowadzących kurs.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostaje egzamin zawodowy n poziomie PCC (professional certified coach). Egzamin ten jest akredytowany przez ICF i odbywa się zgodnie z procedurami i wymogami akredytacyjnymi ICF. Wyniki egzaminu są oceniane przez oficjalnego asesora międzynarodowych procesów akredytacyjnych ICF.

Praca własna uczestników kursu obejmuje praktykowanie nabywanych umiejętności o postaw w czasie sesji z zewnętrznymi klientami oraz pomiędzy sobą, a także zapoznanie się z 3 kompletami materiałów dydaktycznych dostarczonymi podczas kursu

Zajęcia prowadzone są w języku polskim przez doświadczonych akredytowanych coachów ICF na poziomie MCC i PCC. Pomiędzy zjazdami studenci mają możliwość indywidualnego kontaktu i konsultacji z mentorami coachingu. 

Link do strony : https://online.studiacoachingu.com/

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
04-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Zaawansowane
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Mentor coaching Praktyczne i zaawansowane
Data realizacji zajęć
21-12-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
08-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
10-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo - studyjna Zaawansowane
Data realizacji zajęć
10-01-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Mentor coaching Praktyczne i zaawansowane
Data realizacji zajęć
28-01-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
05-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
07-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo - studyjna. Zaawansowane
Data realizacji zajęć
07-02-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Mentor coaching. Praktyczne i zaawansowane
Data realizacji zajęć
22-02-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna. Praktyczne
Data realizacji zajęć
05-03-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna. Praktyczne
Data realizacji zajęć
06-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
06-03-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna. Praktyczne
Data realizacji zajęć
07-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo - studyjna. Zaawansowane
Data realizacji zajęć
07-03-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Mentor coaching.Praktyczne i zaawansowane
Data realizacji zajęć
29-03-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna. Praktyczne
Data realizacji zajęć
09-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna Praktyczne
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna. Praktyczne
Data realizacji zajęć
10-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo-studyjna. Praktyczne
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo - studyjna. Zaawansowane
Data realizacji zajęć
11-04-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Mentor coaching Zaawansowane
Data realizacji zajęć
26-04-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo - studyjna. Zaawansowane
Data realizacji zajęć
07-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo - studyjna. Zaawansowane
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo - studyjna. Zaawansowane
Data realizacji zajęć
08-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo - studyjna. Zaawansowane
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo - studyjna. Zaawansowane
Data realizacji zajęć
09-05-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Mentor coaching. Zaawansowane
Data realizacji zajęć
24-05-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo - studyjna. Zaawansowane
Data realizacji zajęć
11-06-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo - studyjna. Zaawansowane
Data realizacji zajęć
12-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo - studyjna. Zaawansowane
Data realizacji zajęć
12-06-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo - studyjna. Zaawansowane
Data realizacji zajęć
13-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
13:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Sesja warsztatowo - studyjna. Zaawansowane
Data realizacji zajęć
13-06-2021
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Mentor coaching. Zaawansowane
Data realizacji zajęć
14-06-2021
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha w obszarach life coachingu i business coachingu biznesowych. Praktyczne poznanie różnych form i odmian np. team coachingu, executive coachingu, narracyjnego, wielogłosowego, systemowego oraz wykorzystania coachingu w sytuacjach zawodowych. I życiowych. Drugim celem kursu jest pełne przygotowanie absolwenta do akredytacji ICF na poziomie PCC wraz z egzaminem.

Efekty uczenia się

Efektami usługi jest nabycie kompleksowych umiejętności coachingowych na zaawansowanym poziomie oraz pełne przygotowanie do profesjonalnego wykonywania zawodu coacha poprzez:

- rozumienie i posiadanie na poziomie zaawansowanym (PCC) kluczowych kompetencji zgodnych z najnowszym modelem kompetencyjnym ICF

- posiadanie zaawansowanych umiejętności i narzędzi do wykonywania zawodu w oparciu o standardy kompetencyjne oraz etykę zgodną z kodeksem ICF

- umiejętność coachingowej pracy z klientem indywidualnym oraz z zespołami, grupami i organizacjami

- umiejętność zdalnej pracy z klientem

- umiejętność tworzenia własnych unikatowych narzędzi coachingowych wykorzystując do tego wszelkie zasoby

- znajomość naukowych podstaw coachingu oraz wiedza, gdzie i jak szukać potwierdzenia skuteczności i rezultatów coachingu

- pogłębione rozumienie znaczenia kodeksu etycznego coacha i umiejętność stosowania go w praktyce zawodowej

- pełne przygotowanie do uzyskania akredytacji PCC (lub ACC) ścieżką ACTP: certyfikat ACTP, mentor coaching na poziomie PCC, egzamin wewnętrzny akceptowany przez ICF jako egzamin na PCC

## W efekcie nauki na zakończenie tego kursu uczestnik będzie:

1. wiedza

- rozumienie definicji (istoty) coachingu oraz jego standardów, w tym odróżnienie coachingu od innych form pracy rozwojowej i/lub pomocowej

- wiedzę na temat najnowszych światowych standardów wykonywania zawodu coacha

- rozumienie funkcjonowania i metodologię stosowania nowego modelu 8 kompetencji zawodowych coacha ICF

- znajomość kompetencji zawodowych coacha na poziomie podstawowym (tzw. ACC) oraz profesjonalnym (tzw. PCC)

- znajomość podstawowych oraz zaawansowanych modeli, technik i narzędzi stosowanych w profesjonalnym coachingu

- zgodna z najnowszym opisanym stanem wiedza na temat zaawansowanych odmian coachingu, w tym - opartych na wynikach badań w zakresie neuronauki, kognitywistyki, prakseologii i narratologii.

- znajomość i rozumienie treści postanowień kodeksu etycznego (deontologii) coacha

- wiedza na temat procesu akredytacyjnego ICF, jego wymogów i tzw. ścieżek

2. umiejętności:

Będzie potrafił wykorzystać nabytą wiedzę w praktycznej działalności zawodowej, a więc między innymi:

- prowadzić sesje i procesy coachingowe na poziomie professional

- adekwatnie dobierać odpowiednie narzędzia i techniki coachingowe stosownie do potrzeb klienta i jego otoczenia (środowiska)

- samodzielnie tworzyć nowe narzędzia odpowiadające na potrzeby chwili

- pracować z klientem indywidualnym oraz zespołowym i grupami

- pracować z klientem zdalnym (online)

- prowadzić coaching biznesowy, organizacyjny, menadżerski oraz executive

- informować klientów oraz szerszych odbiorców na temat funkcjonowania i skuteczności profesjonalnego coachingu

- etycznie i efektywnie stosować coaching do prowadzenia innych form rozwojowych oraz zarządzania

3. kompetencje społeczne

Absolwent kursu będzie:

- rozumiał znaczenie i konieczność nieustannego rozwoju zawodowego i osobistego coacha

- dbał o ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji i standardów wykonywania zawodu

- rozumiał znaczenie etycznego zachowania coacha i będzie wyczulony na możliwe zagrożenia w tym zakresie

- potrafił szukać i znajdować rozwiązania w sytuacjach dylematów zawodowych i etycznych

- swoją postawą i zachowaniem stanowił model roli profesjonalnego coacha dla adeptów tego zawodu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 12 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 15 498,00 zł
Koszt osobogodziny netto 100,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 123,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kazimierza Pużaka 3, 31-316 Kraków, woj. małopolskie

Realizacja spotkań na platformie internetowej zoom w zaawansowanej, interaktywnej formie z wykorzystaniem także pracy w podgrupach.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ewa Mukoid

Ewa Mukoid

Mentor / Akredytowany coach ICF na poziomie MCC / Superwizor / Filozof i przedsiębiorca
Coach MCC ICF (Master Certified Coach akredytowany przez International Coach Federation) oraz ECPC. Ekspert ZZL wg standardów UE. Członek EMCC (European Mentoring & Coaching Council) oraz Polskiej Izby Coachingu. Asesor międzynarodowych procesów akredytacyjnych ICF. Pełni honorową funkcję Dyrektora ds. Edukacji i Akredytacji ICF Polska. Łączy background doktora filozofii (UJ, Sorbona), eksperta europejskich standardów zarządzania zasobami ludzkimi (SGH) z wieloletnią praktyką menadżerską (samodzielnego przedsiębiorcy oraz członka międzynarodowych korporacji). Prowadzi unikalne procesy coachingu dla najwyższych kadr i zespołów zarządzających oraz warsztaty mentorskie w zakresie doskonalenia kompetencji przywódczych, komunikacyjnych i relacyjnych.
Doktor nauk humanistycznych
Kierownik programowy kursu "Studia Zawodowe Coachingu Mukoid"

Zdjęcie Borys Jarosz

Borys Jarosz

Akredytowany coach ICF na poziomie PCC
Współpracuje z przychodniami zdrowia psychicznego w zakresie life coachingu, coachingu kariery, coaching sportowego oraz dla par. Prowadzi szkolenia dla studentów kierunków psychologiczno-społecznych zainteresowanych tematem coachingu.
Absolwent Philadelphia University w USA
Kadra Prowadzących kurs "Studia Zawodowe Coachingu Mukoid"

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Wojciech Ślęzakiewicz

Wojciech Ślęzakiewicz

email: studia@mukoid.com

tel: (+48) 666 696 956

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest pozytywne przejście procesu rekrutacji (rozmowa telefoniczna i wypełniona ankieta) oraz opłacenie kosztu kursu w zadeklarowanych terminach.

 

Informacje dodatkowe

Kurs spełnia wszystkie wymogi aplikowania o PCC ICF ścieżką ACTP (egzamin ustny i mentor coaching w cenie kursu). Uczestnicy otrzymują unikatowe materiały szkoleniowe i możliwość superwizji.

Ciasteczka>