Usługa - Kurs Prawa Jazdy Kat CE -: "Kierunek Kariera Zawodowa"-Małopolskie Bony Szkoleniowe

Logo Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski

4.5/5 z 8 ocen

Tytuł Kurs Prawa Jazdy Kat CE -: "Kierunek Kariera Zawodowa"-Małopolskie Bony Szkoleniowe

Numer usługi 2020/09/02/12591/616040

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Kierowców "LUZ" Eugeniusz Winiarski

Miejsce usługi Chrzanów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 060,00 zł netto za osobę

3 060,00 zł brutto za osobę

90,00 zł netto za osobogodzinę

90,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i możliwość zatrudnienia jako kierowca samochodu ciężarowego.

Usłua jest również adresowana dla uczestników projektu kierunek kariera

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 19-09-2020
Liczba godzin usługi: 34
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie wydane przez Starostę Chrzanowskiego z dnia 06.10.2016 r. o numerze Nr KP.5440.22.2016.JG2, wydane na podstawie art. 31 ust. 3 Ustawy z dnia 05.01.2011 o Kierujących pojazdami. Nr rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców: 00351203
Zakres uprawnień: usługa szkoleniowa kursy prawa jazdy kat. A, A1, A2, B, C, C+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia praktyczne - 34 godzin (po 45 minut)

Zajęcia praktyczne realizowane są na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Kurs prawa jazdy kat CE-praktyka
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
18:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem usługi jest nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w prowadzeniu pojazdów ciężarowych z przyczepą. Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie znał przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczestnik będzie posiadał wiadomości z zakresu czasu pracy kierowców, budowy i eksploatacji samochodu ciężarowego oraz sposoby właściwego zabezpieczenia przewożonego ładunku

Efekty uczenia się

Efektem usługi jest uzyskanie umiejętności prowadzenia pojazdów ciężarowych kat CE

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 060,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 060,00 zł
Koszt osobogodziny netto 90,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 90,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. kard. Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów, woj. małopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Mariusz Kramer

Mariusz Kramer

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Magdalena Winiarska

Magdalena Winiarska

email: luz@luz.edu.pl

tel: 666 748 225

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa: 

  • Brak przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów ciężarowych
  • Brak przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów ciężarowych
  • Ukończony wiek 20 lat i 9 miesięcy
  • Prawa Jazdy Kat C
  • Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Dla uczestników projektu Kierunek Kariera warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się również do 30 dni po zakończeniu szkolenia na usługę egzaminacyjną w WORD.

Koszty egzaminu (245,00 zł) rozliczane poza systemem bonowym

 

Informacje dodatkowe

Zajęcia praktyczne ustalane są z kursantem indywidualnie

Zajęcia rozpisane w harmonogramie mogą ulec zmianie z uwagi na indywidulane planowane zajęć z instruktorem

Szkolenie zawiera również egzamin wewnętrzny

Zawarto umowę z WUP w Krakowie na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera

Ciasteczka>