Usługa - Kurs kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C

Logo AUTO SZKOŁA MARIOLA BAJON

4.6/5 z 32 ocen

Tytuł Kurs kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C

Numer usługi 2020/09/01/31999/615759

Dostawca usług AUTO SZKOŁA MARIOLA BAJON

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

6 300,50 zł netto za osobę

6 300,50 zł brutto za osobę

33,16 zł netto za osobogodzinę

33,16 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Wymagania odnośnie do uczestników szkolenia:

- ukończone 21 lat

- prawo jazdy kat. B

- badania lekarskie (od lekarza uprawnionego do badania kierowców o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu kierowcy)

- orzeczenie psychologiczne (o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy)

SZCZEGÓŁY u osoby podanej do kontaktu w sprawie szkolenia.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 4
Data zakończenia rekrutacji: 14-09-2020
Liczba godzin usługi: 190
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: DECYZJA Nr 8/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY
Zakres uprawnień: Kurs - Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C i D- 140 godz.

Ramowy program usługi

Pokaż program

Tematyka i wymiar zajęć edukacyjnych 

Część podstawowa

1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania (15 godzin)

2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczenstwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego awariom ( 15 godzin)

3. Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad (15 godzin)

4. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy (15 godzin)

5. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów (7 godzin)

6. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym (10 godzin)

7. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych (5 godzin)

8. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych (10 godzin)

9. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika (5 godzin)

Część specjalistyczna

1. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP \i zasadmi prawidłowego użytkowania pojazdu (10 godzin)

2. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów (10 godzin)

3. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku (5 godzin)

Część praktyczna

1. Jazda w ruchu drogowym (8 godzin)

2. Jazda w warunkach specjalnych (2 godziny)

 

Szczegółówy harmonogram szkolenia u osoby podanej do kontaktu w sprawie wyżej wymienionego szkolenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne w ramach kat. C
Data realizacji zajęć
14-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:10
Liczba godzin
04:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne w ramach kat. C
Data realizacji zajęć
15-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:10
Liczba godzin
04:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne w ramach kat. C
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:10
Liczba godzin
04:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne w ramach kat. C
Data realizacji zajęć
17-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:10
Liczba godzin
04:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne w wymiarze 30 godzin w ramach kat. C ustalane indywidualnie z uczestnikiem szkolenia
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne w ramach KWPC w wymiarze 130 godzin ustalane indywidualnie z uczestnikiem szkolenia
Data realizacji zajęć
01-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne w wymiarze 10 godzin w ramach KWPC
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs kat. C i kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej pozwala uzyskać uczestnikowi szkolenia kwalifikacje do pracy w zawodzie kierowcy, w przedsiębiorstwie transportowym.
Instytucja walidująca - WOD, instytucja certyfikująca - Starosta powiatu/ Prezydent miasta

Efekty uczenia się

Efektami usługi jest przede wszystkim nabycie nowej kwalifikacji zawodowej - do bycia kierowcą zawodowym i pracy w przedsiębiorstwie transportowym 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 6 300,50 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 6 300,50 zł
Koszt osobogodziny netto 33,16 zł
Koszt osobogodziny brutto 33,16 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

park Legionów 79, 90-762 Łódź, woj. łódzkie

Zajęcia teoretyczne dla kat. C odbywają się Łodzi, przy ul. Wojska Polskiego 55/61 Zajęcia teoretyczne dla KWPC odbywają się w specjalnie przystosowanej sali do prowadzenia zajęć na ul. Legionów 79, natomiast zajęcia praktyczne w ramach szkolenia odbywają się na placu manewrowym oraz w mieście, w Łodzi, na ul. Solec 3/5

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Ewa Nowak

Ewa Nowak

Trener - wykładowca
Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze świadczenia usług wykłądowcy kursów: Szkolenia okresowego na kat. C,D orraz Kursów Kwalifikayjnych na kategorie praw jazdy
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretycznych w ramach KWPC - usługi rozwojowe w 2018 i 2019 roku

Zdjęcie Tomasz Sylwestrzak

Tomasz Sylwestrzak

Instruktor - wykładowca kat. B,C,C+E
Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych kat. C oraz kat. C+E
Doświadczenie w prowadzeniu usług rozwojowych w 2018 i 2019 roku

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Mariola Bajon

Mariola Bajon

email: mbajon@interia.eu

tel: (+48) 509 260 212

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Posiadanie dokumentu PKK

Badania lekarskie i psychologiczne do przeprowadzenia kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C 

Informacje dodatkowe

Całkowity koszt:  6300,50 zł

Koszt usługi: 6000 zł

Koszt walidacji: 230 zł (30 zł - koszt egzaminu teoretycznego, 200 zł - koszt egzaminu praktycznego)

Koszt certyfikacji: 100,50zł

Ciasteczka>