Usługa - Kurs prawa jazdy kat. B

Logo AUTO SZKOŁA MARIOLA BAJON

4.6/5 z 32 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. B

Numer usługi 2020/09/01/31999/615751

Dostawca usług AUTO SZKOŁA MARIOLA BAJON

Miejsce usługi Łódź

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 190,50 zł netto za osobę

2 190,50 zł brutto za osobę

36,51 zł netto za osobogodzinę

36,51 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Wymagania odnośnie do uczestników szkolenia:

- ukończone 18 lat

- posiadanie PKK (Profil Kandydata na Kierowcę - dokument wydawany przez Wydział Komunikacji właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania, podstawą do jego wydania są aktualne badania lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badania kierowców, aktualne, jedno kolorowe zdjęcie dowodowe bądź paszportowe, dokument tożsamości)

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 08-09-2020
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: DECYZJA Nr 14/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r, ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY
Zakres uprawnień: Kurs prawa jazdy kat. B - 60 godz.

Ramowy program usługi

Pokaż program

TEMATY  I WYMIAR ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 

Zajęcia teoretyczne

1. Zasady zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po różnych nawierzchniach jezdni. (2 godziny)

2. Wpływ na percepcje, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmianę zachowania kierującego pojazdem m.in.: alkoholu lub innego podobnie działającego środka wahań stanu emocjonalnego, zmęczenia, zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osób jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu. (4 godziny)

3. Zagrożenia związane z ruchem drogowym i prowadzeniem różnego rodzaju pojazdów w różnorodnych warunkach widoczności, zasady korzystania z wyposażenia pojazdu związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa jazdy (4 godziny)

4. Zasady użytkowania pojazdu, przewozu osób i ładunków, z uwzględnieniem ochrony środowiska, zasady ruchu drogowego, w szczegółności odn. się do ograniczeń pedkości pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i użytkowania pojazdu (4 godziny)

5. Zasady ruchu drogowego odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i użytkowania pojazdu  (4 godziny)

6. Zasady ruchu drogowego odnoszące się do ograniczeń prędkości, pierwszeństwa przejazdu, znaków i sygnałów oraz dokumentów uprawniających do kierowania i użytkowania pojazdu (4 godziny)

7.Zasady postępowania w razie uczestniczenia w wypadku drogowym oraz zasady udzielania pomocy ofiarom wypadku (4 godziny)

8. Rodzaje dróg i zagrożenia związane ze stanem ich nawierzchni, zadania i kryteria obowiązujące na egz. państwowym ( 4 godziny)

 

Zajęcia praktyczne 

1. Przygotowanie do jazdy ( 1 godz.)

2. Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania (1 godz.)

3. Włączanie się do ruchu ( 3 godz.)

4. Zajmowanie właściwej pozycji na drodze (3 godz.)

5. Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewania się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków ( 3 godz.)

6. Bezpieczne wykonanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych (3 godz.)

7. Obserwowanie drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń (3 godz.)

8. Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia w tym hamowanie awaryjne (0,5 godz.)

9. Jazda z prędkością nie utrudniującą ruchu i dostosowaną do warunków ruchu drogowego (3 godz.)

10. Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego (3 godz.)

11. Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu  (1 godz.)

12. Wykonywanie podstawowych czynności obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy (1,5 godz.)

13. Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości (4 godz.)

 

Szczegółowy harmonogram zajęć teoretycznych oraz praktycznych dostępny o osoby podanej do kontaktu w sprawie wyżej wymienionego szkolenia 

1 godzina zajęć teoretycznych = 45 minut zegarowych

 

 

 

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
08-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
10-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
19:40
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
11-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
19:40
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
15-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
19:40
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
19:40
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
19:40
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-09-2020
Godzina rozpoczęcia
17:45
Godzina zakończenia
20:55
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:30
Godzina zakończenia
19:40
Liczba godzin
03:10
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne w wymiarze 30 godzin ustalane indywidualnie z uczestnikiem szkolenia
Data realizacji zajęć
24-09-2020
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kurs w zakresie prawa jazdy kategorii B prowadzi do uzyskania nowych kompetencji w zakresie prowadzenia samochodów osobowych

Efekty uczenia się

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie osoby szkolonej do kierowania samochodami osobowymi w sposób zapewniający bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jak i również przygotowanie do egzaminu państwowego (zarówno w częsci teoretycznej, jak i praktycznej) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w zakresie prawa jazdy kat. B.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 190,50 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 190,50 zł
Koszt osobogodziny netto 36,51 zł
Koszt osobogodziny brutto 36,51 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Wojska Polskiego 55/61, 91-432 Łódź, woj. łódzkie

Zajęcia teoretyczne odbywają się w siedzibie Auto Szkoły na ul. Wojska Polskiego 55/61 w przystosowanej do tego sali wykładowej. Do użytku dla uczestników szkolenia są również pomoce dydaktyczne a także możliwość korzystania z programów komputerowych do nauki

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Witold Świerczyński

Witold Świerczyński

Instruktor - wykładowca kat. B
wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych dla kandydatów na kierowców kat. B

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Mariola Bajon

Mariola Bajon

email: mbajon@interia.eu

tel: 509260212

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Posiadanie dokumentu - Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) 

Informacje dodatkowe

Na kurs składa się 30 godzin zajeć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.

1 godzin zajęć teoretycznych = 45 minut zegarowych

Zajęcia praktyczne w wymiarze 30 godzin ustalane są indywidualnie z osobą szkoloną 

Całkowity koszt  to 2190,50 zł

Koszt usługi: 1920 zł

Koszt walidacji: 30 zł - egzamin teoeretyczny, 140 zł egzamin praktyczny (Instytucją walidującą jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego)

Koszt certyfikacji: 100,50 zł (instytucją certyfikującą jest Starosta)

Ciasteczka>