Usługa - Manipulacje trzewno-stawowe rejonu lędźwiowego i miednicy

Logo Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

4.7/5 z 852 ocen

Tytuł Manipulacje trzewno-stawowe rejonu lędźwiowego i miednicy

Numer usługi 2020/08/21/36350/612175

Dostawca usług Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego "MED COACH"

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 600,00 zł netto za osobę

1 600,00 zł brutto za osobę

59,26 zł netto za osobogodzinę

59,26 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które posiadają wykształcenie lub są w trakcie toku studiów/nauczania w zakresie:

‣ fizjoterapii

‣ osteopatii

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 30
Data zakończenia rekrutacji: 15-04-2021
Liczba godzin usługi: 27
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zakres tematyczny:

W czasie szkolenia szczególnie poruszone zostaną kliniczne aspekty leczenia manuaknego, takie jak:

 • uszkodzenie dyskowe w stanie ostrym i przewlekłym
 • rwa kulszowa i udowa
 • lumbago pochodzenia mięśniowego i stawowego
 • neuralgia nerwu biodrowo-pachwinowego, biodrowo-podbrzusznego i płciowo-udowego
 • objawy reflkusu żołądkowo-przełykowego (GERD)
 • zaburzenia trawienne
 • wzdęcia
 • nudności
 • żylaki odbytu
 • nawracające zapalenie pęcherza u kobiet
 • wysiłkowe nietrzymanie moczu

Manipulacje będą dotyczyły kręgosłupa lędźwiowego, kości biodrowej, spojenia łonowego, kości krzyżowej i guzicznej, a także takich narządów jak:

 • wątroba
 • pęcherzyk żółciowy
 • żołądek
 • śledziona
 • nerka
 • pęcherz

 


Forma zaliczenia: 

 • ustna, ocena i analiza przypadków klinicznych, zadania.

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest zapoznanie Uczestników z klinicznymi aspektami dysfunkcji trzewnych, które mają wpływ na powstawanie lub podtrzymywanie dysfunkcji somatycznych o obrębie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy. Kursanci nauczą się w jaki sposób diagnozować i leczyć oba rodzaje zaburzeń funkcjonalnych za pomocą technik osteopatycznych. Na czasie szkolenia poruszone zostaną kliniczne aspekty leczenia manualnego m. in.: uszkodzenia dyskowe, rwa kulszowa i udowa, lumbago, neuralgie, objawy refluksu żołądkowo-przełykowego, zaburzenia trawienia, wysiłkowe nietrzymanie moczu. W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik zdobędzie zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie wiedzy:

 • zna i rozumie kliniczne aspekty dysfunkcji trzewnych,
 • rozpoznaje przeciwskazania względne i bezwzględne do stosowania terapii,
 • potrafi diagnozować i leczyć wybrane rodzaje zaburzeń funkjonalnych,

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie umiejętności:

 • wykorzystuje zdobytą wiedzę,
 • dobiera odpowiednie narzędzia diagnostyczne,
 • wyciąga wnioski z badania osteopatycznego i planuje celowaną terapię,
 • dostosowuje poznane techniki i komponenty manipulacji do dysfunkcji pacjenta.

Po zakończeniu szkolenia Uczestnik w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie problemy etyczne wynikające z jego profesji,
 • przestrzega kodeksu etycznego,
 • ma świadomość własnej wiedzy i potrzeby dokształcania się,
 • posiada zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego podejmowania się terapii.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 59,26 zł
Koszt osobogodziny brutto 59,26 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Saska 27, 30-702 Kraków, woj. małopolskie

Dokładny dojazd komunikacją miejską oraz samochodem zostanie podany w wiadomości od organizatora.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Klimatyzacja
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Włodzimierz Ciepała

Włodzimierz Ciepała

fizjoterapia, osteopatia
Włodzimierz Ciepała posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej, zdobyte podczas pracy w Szpitalu Górniczym w Sosnowcu na oddziale neurochirurgii i Ośrodku Rehabilitacyjnym w Miechowie. Obecnie pracuje i zarządza Centrum Rehabilitacji i Osteopatii ,,Neuron" w Miechowie i Dąbrowie Górniczej, gdzie zajmuje się terapią pacjentów z problemami ortopedycznymi i neurologicznymi.
Włodzimierz Ciepała jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz 5-letnich Studiów Podyplomowych w Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii.
Od 8 lat instruktor szkolenia "Terapia manualna w koncepcji osteopatyczne. Diagnostyka różnicowa i leczenie".

Zdjęcie Marcin Hoffmann

Marcin Hoffmann

fizjoterapia, osteopatia
Marcin Hoffman prowadzi prywatny gabinet osteopatii i rehabilitacji, specjalizuje się w leczeniu dysfunkcji narządu ruchu. Od 9 lat praktykuje w zawodzie.
Marcin Hoffmann jest absolwentem Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Sutherland College of Osteopathic Medicine w Belgii. Studia w Belgii ukończył uzyskując międzynarodowy tytuł Dyplomowanego Osteopaty – D.O.
Autor publikacji dotyczących zagadnień leczenia osteopatycznego, szkoleń z zakresu diagnostyki różnicowej i leczenia manualnego w dysfunkcjach narządu ruchu oraz specjalistycznego szkolenia dla lekarzy stomatologów dotyczącego diagnostyki i leczenia manualnego w dysfunkcjach czaszkowo-żuchwowych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Porębska

Paulina Porębska

email: dofinansowania@med-coach.pl

tel: +48 537 453 003

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzenie kierunkowego wyształcenia w zakresie fizjoterapii/osteopatii, tj. numer potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty/skan dyplomu ukończenia studiów na kierunku fizjoterapia/osteopatia, skan zaświadczenia potwierdzającego status studenta na kierunku fizjoterapia/osteopatia.

Informacje dodatkowe

Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.


Organizator szkolenia zapewnia catering w przerwach kawowo-deserowych (napoje ciepłe i zimne, owoce, bakalie i słodkie przekąski) oraz umożliwia zamówienie cateringu w przerwie lunchowej (dodatkowo płatne).


Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o zapisanie się na kurs przez strone: https://med-coach.pl/szkolenia-kursy w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu.


Liczba godzin usługi uwzględniona jest w godzinach dydaktycznych (45 minut), szkolenie dedykowane jest również dla Uczestników z województwa Małopolskiego.


Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 26 podpunkt a ustawa o VAT lub w przypadku kursów dofinansowanych ze środków publicznych w min. 70% zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 punkt 29 c.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe: skrypt, notatnik, długopisy i dostęp do filmów instruktażowych.

 

Ciasteczka>