Usługa - Change Management Foundation. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem ***DOSKAM (II) - forma zdalna

Logo DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.7/5 z 508 ocen

Tytuł Change Management Foundation. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem ***DOSKAM (II) - forma zdalna

Numer usługi 2020/08/20/15157/611696

Dostawca usług DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 100,00 zł netto za osobę

3 100,00 zł brutto za osobę

124,00 zł netto za osobogodzinę

124,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie Change Management Foundation jest skierowane do:

 • członków zespołów pracujących nad inicjatywą zmiany
 • członków zespołów ds. zmian
 • liderów zespołów
 • managerów zmiany
 • agentów zmainy

czyli do osób:

 • odpowiedzialnych za rozpoznawanie potrzeby zmiany i definiowanie tej zmiany w organizacji
 • oceniających gotowość organizacji i jej zdolności do zmian
 • pozyskujących zasoby, planujących zmiany i ocenę ich wpływu
 • opracowujących strategię dla interesariuszy
 • angażujących ludzi w proces zmian
 • komunikujących zmiany
 • zarządzających projektami zmian i pomiarem postępu zmian
 • odpowiedzialnych za podtrzymywanie i osadzanie zmian w organizacji

oraz do wszystkich zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Change Management Foundation a następnie certyfikatu Change Management Practitioner.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 20-02-2021
Liczba godzin usługi: 25
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Akredytowany program szkolenia i certyfikacji Change Management Foundation został opracowany przez APMG International – brytyjską organizację akredytacyjną we współpracy z The Change Management Institute (CMI) – globalnym, niekomercyjnym stowarzyszeniem menedżerów ds. zmian. Program szkolenia służy rozwinięciu kompetencji efektywnego udziału w zespole ds. zmian, zarządzania zmianą oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego. Szkolenie Change Management Foundation jest adresowane do osób, które biorą udział w inicjatywach zmian, które powinny posiadać praktyczną znajomość kluczowych zasad zarządzania zmianą, które muszą znać stosowaną terminologię i wybrane teorie stojące za praktyką zarządzania zmianą.

Celem egzaminu Change Management Foundation jest umożliwienie zdającym wykazania się znajomością i zrozumieniem koncepcji zarządzania zmianami, terminów, zasad, typów modeli, podejść i ról, przekazanych w ramach akredytowanego szkolenia Change Management Foundation. Podczas egzaminu na stopień Foundation wykorzystywane są obiektywne pytania testowe, na które zdający
powinni odpowiedzieć wybierając jedną odpowiedź z listy opcji, wśród których znajduje się tylko jedna prawidłowa odpowiedź.

Nie ma dodatkowych warunków niezbędnych do spełnienia, by udział w usłudze pozwolił na osiągniecie głównego celu.

Zakres tematyczny:

Dzień I

 • Wprowadzenie i cele
 • Kontekst zarządzania zmianami
 • Uczenie się przez indywidualne osoby
  • Proces i style uczenia się
  • Pogłębienie nauki
 • Zmiana a osoba indywidualna
  • Modele zmian indywidualnych
  • Motywacja
  • Różnice indywidualne
 • Zmiana a organizacja
  • Metafory organizacji
  • Kultura organizacyjna i zmiany
  • Modele zmian
 • Kluczowe role w procesie zmian organizacyjnych
 • Czynniki wywołujące zmiany
 • Rozwój wizji

Dzień II

 • Strategia interesariuszy
  • Zasady
  • Identyfikacja i segmentacja interesariuszy
  • Mapy indywidualne osób i mapa empatii
  • Mapowanie interesariuszy
  • Strategie wpływu
 • Komunikacja i zaangażowanie
  • Błędy komunikacyjne
  • Informacja zwrotna i podejścia do komunikacji
  • Komunikowanie o zmianach - czynniki, bariery i podejścia
  • Kanały komunikacji (Push-Pull & Lean-Rich)
  • Planowanie komunikacji

Dzień III

 • Wpływ zmiany
  • Identyfikacja i ocena wpływu zmian
  • Ocena wpływu interesariuszy
  • Ocena stopnia dotkliwości zmiany
 • Gotowość do zmiany
  • Motywacja do zmian i wspieranie jednostek
  • Sieci agentów zmian
  • Budowanie gotowości do zmian organizacyjnych
  • Budowanie zespołu zmian
  • Plan zarządzania zmianami
  • Przygotowanie się do oporu
 • Powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu Change Management Foundation
 • Egzamin Change Management Foundation

Podczas szkolenia, poza realizacją precyzyjnie ułożonego programu nauczania, każdy uczestnik będzie mógł otrzymać odpowiedzi na ważne dla siebie pytania z zakresu objętym szkoleniem oraz będzie mieć możliwość czerpać z doświadczeń innych uczestników. Każdy moduł szkoleniowy daje szansę na zdefiniowanie własnych dalszych obszarów rozwojowych.

Szkolenie prowadzone jest w formie online i wykorzystuje interaktywne formy - ćwiczenia, zadania indywidualne, testy, wymiana opinii i doświadczeń, rozmowy na żywo. 

Egzamin:

 • Egzamin jest prowadzony w formie testu jednokrotnego wyboru.
 • Test składa się łącznie z 50 pytań.
 • Czas na rozwiązanie testu wynosi 40 min.
 • Do zaliczenia wymagane jest co najmniej 25 prawidłowych odpowiedzi.
 • Zakres egzaminu obejmuje wszystkie obszary programu nauczania Change Management Foundation przekazywany na akredytowanym szkoleniu.
 • Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

WARUNKI TECHNICZNE:
Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa:
•    Szkolenie prowadzone jest za pośrednictwem platformy Zoom.
Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:
•    Komputer PC z systemem Operacyjnym Windows 7/8.x/10 (za wyjątkiem Windows 10 S) albo komputer MacBook z systemem Mac OS X 10.5 lub wyższym
•    Kamera o rozdzielczości min 640 x 480 pix
•    Mikrofon, głośnik (zestaw słuchawkowy jest niedozwolony na egzaminie)
Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:
•    Łącze internetowe: min download: 40 Mb/s, upload 8 Mb/s. Łącze winno być stabilne (nie zrywać połączenia).
Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:
•    Przeglądarka internetowa Google Chrome (preferowana) lub Mozilla Firefox w najnowszych wersjach
•    Przeglądarka plików pdf (np. Adobe Acrobat Reader)
•    Czytnik plików doc. np. MS Word lub OpenOffice
•    Klient Zoom (opcja)
Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu online:
•    Link jest ważny na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia do momentu zakończenia całego szkolenia.

SPOSÓB WALIDIACJI:

Efekty kształcenia będą weryfikowane na bieżąco przy pomocy mini-testów wiedzy po każdym module oraz zostaną zweryfikowane podczas egzaminu próbnego realizowanego w trakcie zajęć. Dla przystępujacych do akredytowanego egzaminu efekty ksztacenia zostaną zweryfikowane podczas egzaminu.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt  na adres info@doskam.pl lub tel. 663 310 112, 32 2310113 w celu potwierdzenia dostępności miejsca.
 2. Firma Doskam Sp. z o.o. jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego  w związku z tym jest zwolniona z podatku VAT od prowadzonych przez Firmę szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. 
 3. Firma Doskam sp. z o.o. jest akredytowaną przez APMG International organizacją szkoleniową (Accredited Training Organization). Akredytacja dotyczy szkoleń i egzaminów AgilePM®, Change Management, ABC Scrum Master.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania się grupy 5-osobowej.
 5. Osobą prowadzącą szkolenie jest p. K. Wolna-Belska, a egzamin - p. M. Belski.
 6. Przerwy:
 • Dzień 1 i 2 - 9:30-9:45, 11:15-11:30, 13:00-13:40,  15:10-15:25.
 • Dzień 3 - 9:30-9:45, 11:15-11:30, 13:00-13:30

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

 • Akredytowane materiały szkoleniowe Change Management Foundation w wersji dokumentu pdf do pobrania.
 • Materiały egzaminacyjne:
  • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu (przed egzaminem)
  • Przykładowy formularz egzaminacyjny (przed egzaminem)
  • Test egzaminacyjny rozwiązywany na komputerze

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wprowadzenie i cele. Kontekst zarządzania zmianami. Uczenie się przez indywidualne osoby. Proces i style uczenia się. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
24-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zmiana a osoba indywidualna. Modele zmian indywidualnych. Motywacja. Różnice indywidualne. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
24-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zmiana a organizacja. Metafory organizacji. Kultura organizacyjna i zmiany. Modele zmian. (wykład, ćwiczenie, rozmowa na żywo, czat)
Data realizacji zajęć
24-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kluczowe role w procesie zmian organizacyjnych. Czynniki wywołujące zmiany. Rozwój wizji. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
24-02-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Strategia interesariuszy. Zasady. Identyfikacja i segmentacja interesariuszy. (wykład, ćwiczenie, rozmowa na żywo, czat)
Data realizacji zajęć
25-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Mapy indywidualne osób i mapa empatii. Mapowanie interesariuszy. Strategie wpływu. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
25-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Komunikacja i zaangażowanie. Błędy komunikacyjne. Informacja zwrotna i podejścia do komunikacji. Komunikowanie o zmianach - czynniki, bariery i podejścia. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
25-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Kanały komunikacji (Push-Pull & Lean-Rich). Planowanie komunikacji. (wykład, ćwiczenie, rozmowa na żywo, czat)
Data realizacji zajęć
25-02-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Wpływ zmiany. Identyfikacja i ocena wpływu zmian. Ocena wpływu interesariuszy. Ocena stopnia dotkliwości zmiany. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
26-02-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Gotowość do zmiany. Motywacja do zmian i wspieranie jednostek. Sieci agentów zmian. Budowanie gotowości do zmian organizacyjnych. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
26-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Budowanie zespołu zmian. Plan zarządzania zmianami. Przygotowanie się do oporu. (wykład, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
26-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu Change Management Foundation. (rozmowa na żywo, ćwiczenie, czat)
Data realizacji zajęć
26-02-2021
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin Change Management Foundation
Data realizacji zajęć
26-02-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji i podstawowych kompetencji efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian, skutecznego zarządzania zmianą, przygotowanie uczestników do przystąpienia oraz udział w akredytowanym przez APMG egzaminie Change Management Foundation. Celem egzaminu Change Management Foundation jest potwierdzenie nabycia podstawowych kompetencji efektywnego udziału w pracach zespołu ds. zmian i skutecznego zarządzania zmianą.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia Change Management Foundation uczestnik staje się kompetentnym członkiem zespołu pracującego nad inicjatywą zmiany organizacyjnej. Posiada wiedzę z zakresu akredytowanego przez APMG programu Change Management Foundation. Potrafi przywołać, rozpoznać oraz wykazać zrozumienie teorii, koncepcji, modeli i podejść w obszarze zarządzania zmianą, a także rozumie procesy i zaangażowane role dotyczące środowiska zmiany. Nabył również następujące umiejętności.

W obszarze wiedzy:

 • Potrafi wyjaśnić, jak zmiany wpływają na jednostki, na jak różne sposoby mogą one reagować w sytuacjach zmian i w jaki sposób procesy uczenia się pomagają jednostkom przystosować się do sytuacji zmian.

W obszarze umiejętności:

 • Umie przyczyniać się do rozwoju strategii pomocy jednostkom przejść przez zmiany, zwiększyć ich motywację do zmiany i przezwyciężyć opór w celu osiągnięcia wyznaczonych celów i pożądanych rezultatów zmiany.
 • Potrafi wyjaśnić sposoby działania organizacji, procesy zmian organizacyjnych i zadania typowych ról, które współpracują ze sobą w celu osiągnięcia skutecznej zmiany.
 • Identyfikuje kluczowe czynniki wpływające na kulturę organizacyjną i rozpoznaje różne typy procesów zmiany (np. zmiana planowana i zmiana emergentna)
 • Potrafi przedstawić istotne elementy procesu angażowania interesariuszy w inicjatywę zmiany i wiąże to z odpowiednimi strategiami komunikacyjnymi.
 • Potrafi rozważyć kwestię wpływu inicjatywy zmiany na różne obszary i to jak można zbudować i utrzymać impet tej zmiany.
 • Przedstawia kluczowe aspekty budowania efektywnego zespołu ds. zmian i potrafi przyczynić się do poprawy jego efektywności.

W obszarze kompetencji społecznych:

 • Prezentuje postawę zorientowaną na porozumienie i świadomą współpracę.
 • Zdobył świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju.
 • Wzmocnił pewność siebie w rolach związanych z inicjowaniem, wprowadzaniem i utrzymywaniem zmian.
 • Jest nastawiony na przygotowywanie ludzi do zmian oraz wspieranie ich nauki i motywacji do zmian. Docenia wpływ zmian na organizacje.

W efekcie zdanego egzaminu Change Management Foundation uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat Change Management Foundation potwierdzający zdobycie kwalifikacji i nabycia kompetencji z zakresu szkolenia akredytowanego Change Management Foundation. W efekcie zdanego egzaminu na poziomie Change Management Foundation uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w
akredytowanym szkoleniu Change Management Practitioner i do przystąpienia do egzaminu na tym poziomie.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Certyfikat Change Management Foundation jest wydawany przez międzynarodową organizację akredytacyjną APM Group Ltd w partnerstwie z Change Management Institute (CMI).

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację DOSKAM Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego APM Group Ltd.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 124,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 124,00 zł
w tym koszt walidacji netto 60,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 60,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 690,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 690,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Siedziba firmy Doskam. Usługa zdalna.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Wolna-Belska

Katarzyna Wolna-Belska

Metodyka Agile, Zarządzanie Projektami, Change Management, Management 3.0, Budowanie Zespołu, Metoda Scrum, Facylitacja zespołów, Coaching zespołowy.
Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes firmy doradczo -szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 15. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo) Certyfikowany trener, doradca, konsultant, coach.
Certyfikowany Trener AgilePM®. Certyfikowany Trener i Facylitator Change Management, Posiada certyfikat Master Business Trainer Level Expert, oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Absolwentka Zarządzania i Marketingu w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – Zarządzanie Projektem. Absolwentka Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej.
Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych, 200 godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa dla korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP jak również administracji publicznej.
Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. Certyfikowany Trener Biznesu Level Expert.

Zdjęcie Marek Belski

Marek Belski

Manager z piętnastoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami serwisowymi i projektowymi, stacjonarnymi i rozproszonymi.
Absolwent wydziału Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – Zarządzanie Projektem.
Od marca 2019 r. uprawniony przez APMG International jako Obserwator do nadzoru egzaminów prowadzących do certyfikacji. Funkcja ta jest zgodna z zapisami Systemu Zarządzania Jakością, który stanowi integralną część umowy otrzymania statusu Akredytowanej Organizacji Szkoleniowej APMG. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Operacyjnego.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Belski

Marek Belski

email: m.belski@doskam.pl

tel: (+48) 663 310 112

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • Wypełnienie i odesłanie formularza Umowy-Zgłoszenia Doskam
 • Udzielenie indywidualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Zapisanie się na usługę najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem usługi
 • Posiadanie na egzaminie dowodu tożsamości ze zdjęciem
 • Akceptacja warunków uczestnictwa w egzaminie i przestrzegania zasad 
 • Podczas egzaminu przebywanie w pomieszczeniu bez obecności innych osób
 • Dokonanie rejestracji uczestnika w systemie egzaminacyjnym instytucji certyfikującej - APMG International
Ciasteczka>