Usługa - AgilePM® Practitioner. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. *** DOSKAM (III) - forma zdalna

Logo DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4.7/5 z 508 ocen

Tytuł AgilePM® Practitioner. Akredytowane szkolenie z międzynarodowym egzaminem. *** DOSKAM (III) - forma zdalna

Numer usługi 2020/08/20/15157/611658

Dostawca usług DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce usługi Gliwice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

3 100,00 zł netto za osobę

3 100,00 zł brutto za osobę

172,22 zł netto za osobogodzinę

172,22 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie jest skierowane do:

 • kierowników projektów,
 • liderów zespołów,
 • pracowników działów biznesowych,
 • osób zarządzających projektami,
 • wszystkich zainteresowanych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation a następnie certyfikatu AgilePM® Practitioner.
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 03-03-2021
Liczba godzin usługi: 18
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia jest akredytowany przez APMG International, brytyjską organizację akredytacyjną i służy rozwinięciu kompetencji współpracy i zarządzania w zwinnym zespole projektowym oraz przygotowuje do przystąpienia do międzynarodowego egzaminu certyfikacyjnego. Szkolenie jest adresowane do osób pełniących funkcje lidera, kierownika, scrummastera, posiadających doświadczenie w pracy w zespole projektowym i wykonujących swoje zadania od co najmniej 6 miesięcy. Szkolenie jest odpowiednie dla członków zespołu projektowego, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje liderskie. Nie ma dodatkowych warunków niezbędnych do spełnienia by udział w usłudze pozwolił na osiągniecie głównego celu.

Celem egzaminu jest umożliwienie słuchaczom wykazania się rozumieniem zwinnego zarządzania projektami (Agile Project Management) i umiejętnością stosowania go we właściwy sposób w konkretnym przypadku opisanym w scenariuszu. Podczas egzaminu poziomu Practitioner wykorzystywane są obiektywne pytania testowe, które wymagają od kandydata wyboru odpowiedzi na pytanie spośród listy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.


ZAKRES TEMATYCZNY:

Dzień 1

 • Praktyczne zastosowanie pryncypiów DSDM
 • Role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile
 • Zarządzanie projektem w cyklu życia
 • Efektywne korzystanie z produktów DSDM
 • Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i stosowania Timeboxów
 • Ludzie, zespoły i interakcje
 • Wymagania i Historyjki Użytkownika
 • Szacowania
 • Planowanie projektu w cyklu życia

Dzień 2

 • Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dostosowanie podejścia DSDM
 • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® Practitioner
 • Egzamin AgilePM® Practitioner

EGZAMIN:

 • Egzamin jest prowadzony w formie testu rozwiązywanego na komputerze.
 • Obejmuje wszystkie obszary programu nauczania Agile Project Management Practitioner przekazywany na akredytowanym szkoleniu AgilePM® Practitioner.
 • Składa się łącznie z 80 pytań.
 • Czas na rozwiązanie testu wynosi 150 min.
 • Wymagane jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.
 • Do zaliczenia wymagane jest co najmniej 40 prawidłowych odpowiedzi.
 • Na egzaminie można korzystać z podręcznika Agile PM® Handbook

WARUNKI TECHNICZNE:

Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa:

 • Szkolenie prowadzone jest za pośrednictwem platformy Zoom.


Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji:

 • Komputer PC z systemem Operacyjnym Windows 7/8.x/10 (za wyjątkiem Windows 10 S) albo komputer MacBook z systemem Mac OS X 10.5 lub wyższym
 • Kamera o rozdzielczości min 640 x 480 pix
 • Mikrofon, głośnik (zestaw słuchawkowy jest niedozwolony na egzaminie)

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik:

 • Łącze internetowe: min download: 40 Mb/s, upload 8 Mb/s. Łącze winno być stabilne (nie zrywać połączenia).

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów:

 • Przeglądarka internetowa Google Chrome (preferowana) lub Mozilla Firefox w najnowszych wersjach
 • Przeglądarka plików pdf (np. Adobe Acrobat Reader)
 • Czytnik plików doc. np. MS Word lub OpenOffice
 • Klient Zoom (opcja)

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu online:

 • Link jest ważny na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia do momentu zakończenia całego szkolenia.

SPOSÓB WALIDIACJI:

Efekty kształcenia będą weryfikowane na bieżąco przy pomocy mini-testów wiedzy po każdym module oraz zostaną zweryfikowane podczas egzaminu próbnego realizowanego w trakcie zajęć. Dla przystępujacych do akredytowanego egzaminu efekty kształcenia zostaną zweryfikowane podczas egzaminu.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Zdany egzamin AgilePM® Foundation
 • Wypełnienie i odesłanie formularza Umowy-Zgłoszenia Doskam
 • Udzielenie indywidualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Zapisanie się na usługę najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem usługi
 • Uczestnictwo w akredytownanym szkoleniu AgilePM® Practitioner
 • Posiadanie podręcznika „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v2” (uczestnicy otrzymują go w ramach udziału w akredytowanym kursie AgilePM® Practitioner)
 • Posiadanie na egzaminie dowodu tożsamości ze zdjęciem
 • Akceptacja warunków uczestnictwa w egzaminie i przestrzegania zasad 
 • Podczas egzaminu przebywanie w pomieszczeniu bez obecności innych osób
 • Dokonanie rejestracji uczestnika w systemie egzaminacyjnym instytucji certyfikującej - APMG International
 • Wyrażenie zgody na rejestrację wizerunku oraz danych osobowych (imienia i nazwiska) uczestnika szkolenia a także wypowiedzi uczestnika udzielanych w trakcie szkolenia

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

 • Podręcznik „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v2”
 • Akredytowane materiały szkoleniowe AgilePM® Practitioner w wersji dokumentu pdf do pobrania.
 • Materiały egzaminacyjne:
  • Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu (przed egzaminem)
  • Przykładowy formularz egzaminacyjny (przed egzaminem)
  • Test egzaminacyjny rozwiązywany na komputerze

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt  na adres info@doskam.pl lub tel. 663 310 112, 32 2310113 w celu potwierdzenia dostępności miejsca.
 • Firma Doskam Sp. z o.o. jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego  w związku z tym jest zwolniona z podatku VAT od prowadzonych przez Firmę szkoleń na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. 
 • Firma Doskam sp. z o.o. jest akredytowaną przez APMG International organizacją szkoleniową (Accredited Training Organization). Akredytacja dotyczy szkoleń i egzaminów AgilePM®, Change Management, ABC Scrum Master.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania się grupy 5-osobowej.
 • Osobą prowadzącą szkolenie jest p. K. Wolna-Belska, a egzamin - p. M. Belski.
 • Przerwy: 
  • Dzień 1 - 9:30-9:45, 11:15-11:30, 13:00-13:40, 15:10-15:25
  • Dzień 2 - 9:30-9:45, 11:15-11:30, 13:00-13:40, 14:30-15:00
 • Usługa będzie rejestrowana/nagrywana w celu kontroli/monitoringu.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczne zastosowanie pryncypiów DSDM. Role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
08-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie projektem w cyklu życia. Efektywne korzystanie z produktów DSDM. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
08-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i stosowania Timeboxów. Ludzie, zespoły i interakcje. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
08-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Wymagania i Historyjki Użytkownika. Szacowania. Planowanie projektu w cyklu życia. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
08-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości. Zarządzanie ryzykiem. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Dostosowanie podejścia DSDM. (wykład, chat, ćwiczenia, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Ćwiczenia. Powtórka materiału i wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM® Practitioner. (sesja pytań i odpowiedzi, chat, rozmowa na żywo)
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin AgilePM® Practitioner
Data realizacji zajęć
09-03-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji i kompetencji skutecznego zarządzania i kierowania w projekcie zwinnym, przygotowanie uczestników do przystąpienia oraz udział w akredytowanym egzaminie AgilePM® Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG International oraz DSDM® Consortium.
Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia uczestnik staje się kompetenym Kierownikiem zespołu projektowego zarządzanego w sposób zwinny wg metodyki AgilePM® Posiada wiedzę z zakresu metodyki AgilePM® dotyczącą podejścia zwinnego, zarządza projektem zgodnie z cyklem życia, zna role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile, jak również nabywa umiejętności:

 • efektywnie korzysta z produktów DSDM,
 • skutecznie łączy metodę MoSCoW ze stosowaniem Timeboxów,
 • stosuje pryncypia DSDM,
 • właściwie formułuje User Stories - wymagania wyrażone z perspektywy celu użytkownika końcowego,
 • dostosowuje działania dotyczące wymagań do odpowiedniej fazy projektu,
 • odpowiednio szacuje w trakcie cyklu życia projektu,
 • odpowiednio planuje w trakcie cyklu życia projektu,
 • buduje rozwiązania odpowiedniej jakości,
 • skutecznie zarządza ryzykiem w projekcie.

W efekcie zdanego egzaminu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat AgilePM® Practitioner potwierdzający zdobycie kwalifikacji z zakresu metodyki AgilePM®.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 4: Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?

Certyfikat AgilePM® Practitioner wydawany przez międzynarodową organizację akredytacyjną APM Group Ltd

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację DOSKAM Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego APM Group Ltd.
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 3 100,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 100,00 zł
Koszt osobogodziny netto 172,22 zł
Koszt osobogodziny brutto 172,22 zł
w tym koszt walidacji netto 90,00 zł
w tym koszt walidacji brutto 90,00 zł
w tym koszt certyfikowania netto 1 140,00 zł
w tym koszt certyfikowania brutto 1 140,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, woj. śląskie

Siedziba firmy Doskam. Usługa zdalna.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Wolna-Belska

Katarzyna Wolna-Belska

Metodyka Agile, Zarządzanie Projektami, Change Management, Management 3.0, Budowanie Zespołu, Metoda Scrum, Facylitacja zespołów, Coaching zespołowy.
Project Manager z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami stacjonarnymi i rozproszonymi. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w branży rozwojowej. Założycielka i Prezes firmy doradczo -szkoleniowej Doskam obecnej na rynku od 15. lat. Autorka licznych programów szkoleniowych i procesów rozwojowych realizowanych metodą SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo) Certyfikowany trener, doradca, konsultant, coach.
Certyfikowany Trener AgilePM®. Certyfikowany Trener i Facylitator Change Management, Posiada certyfikat Master Business Trainer Level Expert, oraz dyplom Management and Marketing International Education Society. Absolwentka Zarządzania i Marketingu w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – Zarządzanie Projektem. Absolwentka Studium Psychologii i Komunikacji Interpersonalnej.
Zrealizowała ponad 8000 godzin szkoleniowych, 200 godzin sesji coachingowych i ok. 400 godzin doradztwa dla korporacji, dużych przedsiębiorstw oraz firm z sektora MSP jak również administracji publicznej.
Konsultant rozwoju biznesu. Realizuje sesje Executive & Business coaching. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Dyrektora Zarządzającego i Project Managera. Certyfikowany Trener Biznesu Level Expert.

Zdjęcie Marek Belski

Marek Belski

Manager z piętnastoletnim doświadczeniem. Kieruje zespołami serwisowymi i projektowymi, stacjonarnymi i rozproszonymi.
Absolwent wydziału Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – Zarządzanie Projektem.
Od marca 2019 r. uprawniony przez APMG International jako Obserwator do nadzoru egzaminów prowadzących do certyfikacji. Funkcja ta jest zgodna z zapisami Systemu Zarządzania Jakością, który stanowi integralną część umowy otrzymania statusu Akredytowanej Organizacji Szkoleniowej APMG. Wykorzystuje swoje praktyczne doświadczenia wynikające z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Operacyjnego.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marek Belski

Marek Belski

email: m.belski@doskam.pl

tel: (+48) 663 310 112

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • Zdany egzamin AgilePM® Foundation
 • Wypełnienie i odesłanie formularza Umowy-Zgłoszenia Doskam
 • Udzielenie indywidualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Zapisanie się na usługę najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem usługi
 • Uczestnictwo w akredytownanym szkoleniu AgilePM® Practitioner
 • Posiadanie podręcznika „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v2” (uczestnicy otrzymują go w ramach udziału w akredytowanym kursie AgilePM® Practitioner)
 • Posiadanie na egzaminie dowodu tożsamości ze zdjęciem
 • Akceptacja warunków uczestnictwa w egzaminie i przestrzegania zasad 
 • Podczas egzaminu przebywanie w pomieszczeniu bez obecności innych osób
 • Dokonanie rejestracji uczestnika w systemie egzaminacyjnym instytucji certyfikującej - APMG International
 • Wyrażenie zgody na rejestrację wizerunku oraz danych osobowych (imienia i nazwiska) uczestnika szkolenia a także wypowiedzi uczestnika udzielanych w trakcie szkolenia
Ciasteczka>