Usługa - Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Logo Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

4.7/5 z 19 ocen

Tytuł Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Numer usługi 2020/08/17/21950/610601

Dostawca usług Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Miejsce usługi Warszawa

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

4 900,00 zł netto za osobę

4 900,00 zł brutto za osobę

27,22 zł netto za osobogodzinę

27,22 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Adresaci studiów to przede wszystkim osoby specjalizujące się lub zamierzające specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych oraz osoby, które przygotowują się do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych oraz podmioty, które chcą przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z przepisami.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 04-06-2021
Liczba godzin usługi: 180
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Statut Uczelni Łazarskiego w Warszawie
Zakres uprawnień: studia podyplomowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kompendium RODO

 • Wykład organizacyjny
 • Wstęp do prawa ochrony danych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Pojęcie i zasady przetwarzania danych osobowych
 • Administrator- status i zadania
 • Podstawy przetwarzania danych
 • Obowiązek informacyjny
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Podmiot przetwarzający i inne podmioty w procesach przetwarzania
 • Bezpieczeństwo danych w świetle RODO (z czego 3 h z podziałem na dwie grupy)
 • Zarządzanie incydentami (z podziałem na dwie grupy)
 • Transfery i umowy powierzenia przetwarzania danych
 • Prawne aspekty przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (z podziałem na dwie grupy)
 • Prawne  aspekty przetwarzania danych w praktyce (z podziałem na dwie grupy)
 • Status prawny Inspektora Ochrony Danych

Organy, środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje

 • Organy ochrony danych osobowych i ich kompetencje
 • Ochrona prawa do prywatności
 • Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach ochrony danych osobowych
 • Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych oraz sankcje (art. 83 i 84 RODO)

Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

 • Podstawy technologii informatycznych dla Inspektorów Ochrony Danych
 • Dokumentacja dotycząca środków technicznych służących zabezpieczeniu danych (przedmiot dzielony na dwie grupy)
 • Zarządzaniem cyberbezpieczeństwem w świetle RODO
 • Technologie data mining
 • Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych w ICT
 • Zagrożenia cybernetyczne
 • Cyberbezpieczeństwo, technologie IT i kontekst biznesowy organizacji
 • Technologie defensywne w IT
 • Edukacja pracowników kluczowym czynnikiem przeciwdziałania cyberprzestępczości
 • Narzędzia zwiększające cyberbezpieczeństwo (z podziałem na dwie grupy równoległe)

Szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem danych

 • Dane osobowe w handlu elektronicznym
 • Dane osobowe w stosunkach pracy
 • Przepisy szczególne związane z przetwarzaniem - art. 85 i 91 RODO
 • Przepisy szczególne dotyczące przetwarzania (art. 87 i 89 RODO) 
 • Przetwarzanie danych a tajemnice zawodowe
 • Dobra osobiste i wizerunek - przesłanki i zakres ochrony
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Przetwarzanie danych osobowych w ochronie zdrowia
 • Ochrona danych osobowych w uczelniach i w szkołach

Egzamin dyplomowy

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wykład organizacyjny
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Wstęp do prawa ochrony danych
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Pojęcie i zasady przetwarzania danych osobowych
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Pojęcie i zasady przetwarzania danych osobowych
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Pojęcie i zasady przetwarzania danych osobowych
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Pojęcie i zasady przetwarzania danych osobowych
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Pojęcie i zasady przetwarzania danych osobowych
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Pojęcie i zasady przetwarzania danych osobowych
Data realizacji zajęć
24-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:20
Godzina zakończenia
16:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy przetwarzania danych
Data realizacji zajęć
25-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy przetwarzania danych
Data realizacji zajęć
25-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy przetwarzania danych
Data realizacji zajęć
25-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy przetwarzania danych
Data realizacji zajęć
25-10-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy przetwarzania danych
Data realizacji zajęć
25-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy przetwarzania danych
Data realizacji zajęć
25-10-2020
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Administrator-status i zadania
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Administrator-status i zadania
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Administrator-status i zadania
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Administrator-status i zadania
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Administrator-status i zadania
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Administrator-status i zadania
Data realizacji zajęć
07-11-2020
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dostęp do informacji publicznej
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dostęp do informacji publicznej
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dostęp do informacji publicznej
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dostęp do informacji publicznej
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dostęp do informacji publicznej
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dostęp do informacji publicznej
Data realizacji zajęć
08-11-2020
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona prawa do prywatności
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona prawa do prywatności
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona prawa do prywatności
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona prawa do prywatności
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona prawa do prywatności
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona prawa do prywatności
Data realizacji zajęć
21-11-2020
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Transfery i umowy powierzenia przetwarzania danych
Data realizacji zajęć
22-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Transfery i umowy powierzenia przetwarzania danych
Data realizacji zajęć
22-11-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Transfery i umowy powierzenia przetwarzania danych
Data realizacji zajęć
22-11-2020
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Transfery i umowy powierzenia przetwarzania danych
Data realizacji zajęć
22-11-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Transfery i umowy powierzenia przetwarzania danych
Data realizacji zajęć
22-11-2020
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Transfery i umowy powierzenia przetwarzania danych
Data realizacji zajęć
22-11-2020
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawa osób, których dane dotyczą
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawa osób, których dane dotyczą
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawa osób, których dane dotyczą
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawa osób, których dane dotyczą
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawa osób, których dane dotyczą
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawa osób, których dane dotyczą
Data realizacji zajęć
05-12-2020
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawa osób, których dane dotyczą
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawa osób, których dane dotyczą
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawa osób, których dane dotyczą
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawa osób, których dane dotyczą
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawa osób, których dane dotyczą
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawa osób, których dane dotyczą
Data realizacji zajęć
06-12-2020
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo danych w świetle RODO
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo danych w świetle RODO
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo danych w świetle RODO
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych oraz sankcje ( art. 83 i 84 RODO )
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych oraz sankcje ( art. 83 i 84 RODO )
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ogólne warunki nakładania administracyjnych kar pieniężnych oraz sankcje ( art. 83 i 84 RODO )
Data realizacji zajęć
12-12-2020
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Status prawny Inspektora Ochrony Danych
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Status prawny Inspektora Ochrony Danych
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Status prawny Inspektora Ochrony Danych
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Status prawny Inspektora Ochrony Danych
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Status prawny Inspektora Ochrony Danych
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Status prawny Inspektora Ochrony Danych
Data realizacji zajęć
13-12-2020
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podmiot przetwarzający i inne podmioty w procesach przetwarzania
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podmiot przetwarzający i inne podmioty w procesach przetwarzania
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podmiot przetwarzający i inne podmioty w procesach przetwarzania
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podmiot przetwarzający i inne podmioty w procesach przetwarzania
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podmiot przetwarzający i inne podmioty w procesach przetwarzania
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podmiot przetwarzający i inne podmioty w procesach przetwarzania
Data realizacji zajęć
09-01-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy technologii informatycznych dla inspektorów ochrony danych
Data realizacji zajęć
10-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy technologii informatycznych dla inspektorów ochrony danych
Data realizacji zajęć
10-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy technologii informatycznych dla inspektorów ochrony danych
Data realizacji zajęć
10-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy technologii informatycznych dla inspektorów ochrony danych
Data realizacji zajęć
10-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy technologii informatycznych dla inspektorów ochrony danych
Data realizacji zajęć
10-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy technologii informatycznych dla inspektorów ochrony danych
Data realizacji zajęć
10-01-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzaniem cyberbezpieczeństwem w świetle RODO
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzaniem cyberbezpieczeństwem w świetle RODO
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzaniem cyberbezpieczeństwem w świetle RODO
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzaniem cyberbezpieczeństwem w świetle RODO
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Technologie data mining
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Technologie data mining
Data realizacji zajęć
16-01-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Organy ochrony danych osobowych i ich kompetencje
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Organy ochrony danych osobowych i ich kompetencje
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Organy ochrony danych osobowych i ich kompetencje
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona danych osobowych w uczelniach i w szkołach
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona danych osobowych w uczelniach i w szkołach
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona danych osobowych w uczelniach i w szkołach
Data realizacji zajęć
17-01-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentacja dotycząca środków technicznych służących zabezpieczeniu danych
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentacja dotycząca środków technicznych służących zabezpieczeniu danych
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentacja dotycząca środków technicznych służących zabezpieczeniu danych
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentacja dotycząca środków technicznych służących zabezpieczeniu danych
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentacja dotycząca środków technicznych służących zabezpieczeniu danych
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dokumentacja dotycząca środków technicznych służących zabezpieczeniu danych
Data realizacji zajęć
06-02-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązek informacyjny
Data realizacji zajęć
07-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązek informacyjny
Data realizacji zajęć
07-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązek informacyjny
Data realizacji zajęć
07-02-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązek informacyjny
Data realizacji zajęć
07-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązek informacyjny
Data realizacji zajęć
07-02-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Obowiązek informacyjny
Data realizacji zajęć
07-02-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przetwarzania danych w praktyce T
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przetwarzania danych w praktyce
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przetwarzania danych w praktyce T
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przetwarzania danych w praktyce
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przetwarzania danych w praktyce T
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przetwarzania danych w praktyce T
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przetwarzania danych w praktyce
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przetwarzania danych w praktyce
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przetwarzania danych w praktyce T
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przetwarzania danych w praktyce T
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przetwarzania danych w praktyce
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przetwarzania danych w praktyce
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przetwarzania danych w praktyce T
Data realizacji zajęć
27-02-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Prawne aspekty przygotowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
Data realizacji zajęć
28-02-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach ochrony danych osobowych
Data realizacji zajęć
06-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach ochrony danych osobowych
Data realizacji zajęć
06-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach ochrony danych osobowych
Data realizacji zajęć
06-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach ochrony danych osobowych
Data realizacji zajęć
06-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach ochrony danych osobowych
Data realizacji zajęć
06-03-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach ochrony danych osobowych
Data realizacji zajęć
06-03-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo danych w świetle RODO
Data realizacji zajęć
07-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo danych w świetle RODO
Data realizacji zajęć
07-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Bezpieczeństwo danych w świetle RODO
Data realizacji zajęć
07-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie incydentami
Data realizacji zajęć
07-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie incydentami
Data realizacji zajęć
07-03-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zarządzanie incydentami
Data realizacji zajęć
07-03-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
zaliczenie modułu I
Data realizacji zajęć
20-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Technologie defensynwe w IT
Data realizacji zajęć
20-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Technologie defensynwe w IT
Data realizacji zajęć
20-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Technologie defensynwe w IT
Data realizacji zajęć
20-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Edukacja pracowników kluczowym czynnikiem przeciwdziałania cyberprzestępczości
Data realizacji zajęć
20-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Edukacja pracowników kluczowym czynnikiem przeciwdziałania cyberprzestępczości
Data realizacji zajęć
20-03-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Edukacja pracowników kluczowym czynnikiem przeciwdziałania cyberprzestępczości
Data realizacji zajęć
20-03-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zagrożenia w cyberprzestrzeni
Data realizacji zajęć
21-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zagrożenia w cyberprzestrzeni
Data realizacji zajęć
21-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zagrożenia w cyberprzestrzeni
Data realizacji zajęć
21-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Zagrożenia w cyberprzestrzeni
Data realizacji zajęć
21-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych w ICT
Data realizacji zajęć
21-03-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Profilowanie i zautomatyzowane przetwarzanie danych w ICT
Data realizacji zajęć
21-03-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
zaliczenie modułu II
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dane osobowe w handlu elektronicznym
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dane osobowe w handlu elektronicznym
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dane osobowe w handlu elektronicznym
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dane osobowe w handlu elektronicznym
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dane osobowe w handlu elektronicznym
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dane osobowe w handlu elektronicznym
Data realizacji zajęć
17-04-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dane osobowe w stosunkach pracy
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dane osobowe w stosunkach pracy
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dane osobowe w stosunkach pracy
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dane osobowe w stosunkach pracy
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dane osobowe w stosunkach pracy
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dane osobowe w stosunkach pracy
Data realizacji zajęć
18-04-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Cyberbezpieczeństwo, technologie IT i kontekst biznesowy organizacji
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Cyberbezpieczeństwo, technologie IT i kontekst biznesowy organizacji
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Cyberbezpieczeństwo, technologie IT i kontekst biznesowy organizacji
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Cyberbezpieczeństwo, technologie IT i kontekst biznesowy organizacji
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Cyberbezpieczeństwo, technologie IT i kontekst biznesowy organizacji
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Cyberbezpieczeństwo, technologie IT i kontekst biznesowy organizacji
Data realizacji zajęć
24-04-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przetwarzanie danych osobowych w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
25-04-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przetwarzanie danych osobowych w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
25-04-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przetwarzanie danych osobowych w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
25-04-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przetwarzanie danych osobowych w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
25-04-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przetwarzanie danych osobowych w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
25-04-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przetwarzanie danych osobowych w ochronie zdrowia
Data realizacji zajęć
25-04-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy szczególne związane z przetwarzaniem-art. 85 i 91 RODO
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy szczególne związane z przetwarzaniem-art. 85 i 91 RODO
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy szczególne związane z przetwarzaniem-art. 85 i 91 RODO
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy szczególne związane z przetwarzaniem-art. 85 i 91 RODO
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy szczególne związane z przetwarzaniem-art. 85 i 91 RODO
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy szczególne związane z przetwarzaniem-art. 85 i 91 RODO
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
zaliczenie modułu III
Data realizacji zajęć
15-05-2021
Godzina rozpoczęcia
15:20
Godzina zakończenia
16:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dobra osobiste i wizerunek-przesłanki i zakres ochrony
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Dobra osobiste i wizerunek-przesłanki i zakres ochrony
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przetwarzanie danych a tajemnice zawodowe
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przetwarzanie danych a tajemnice zawodowe
Data realizacji zajęć
16-05-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy szczególne dotyczące przetwarzania (art. 87 i 89 RODO)
Data realizacji zajęć
05-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy szczególne dotyczące przetwarzania (art. 87 i 89 RODO)
Data realizacji zajęć
05-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Przepisy szczególne dotyczące przetwarzania (art. 87 i 89 RODO)
Data realizacji zajęć
05-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona danych w sektorze nieruchomości
Data realizacji zajęć
05-06-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona danych w sektorze nieruchomości
Data realizacji zajęć
05-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ochrona danych w sektorze nieruchomości
Data realizacji zajęć
05-06-2021
Godzina rozpoczęcia
13:20
Godzina zakończenia
14:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
zaliczenie modułu IV
Data realizacji zajęć
05-06-2021
Godzina rozpoczęcia
15:20
Godzina zakończenia
16:05
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Narzędzia zwiększające cyberbezpieczeństwo
Data realizacji zajęć
06-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
09:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Narzędzia zwiększające cyberbezpieczeństwo
Data realizacji zajęć
06-06-2021
Godzina rozpoczęcia
09:50
Godzina zakończenia
10:35
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Narzędzia zwiększające cyberbezpieczeństwo
Data realizacji zajęć
06-06-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Narzędzia zwiększające cyberbezpieczeństwo
Data realizacji zajęć
06-06-2021
Godzina rozpoczęcia
11:35
Godzina zakończenia
12:20
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Narzędzia zwiększające cyberbezpieczeństwo
Data realizacji zajęć
06-06-2021
Godzina rozpoczęcia
12:30
Godzina zakończenia
13:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin dyplomowy
Data realizacji zajęć
06-06-2021
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Egzamin dyplomowy
Data realizacji zajęć
06-06-2021
Godzina rozpoczęcia
15:20
Godzina zakończenia
16:05
Liczba godzin
00:45

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Absolwent studiów będzie dysponował ekspercką wiedzą w zakresie danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Efekty uczenia się

Kierunek: Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Poziom kształcenia: Studia podyplomowe/

kurs dokształcający

Jednostka organizacyjna prowadząca studia: Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Kod efektu

Efekty kształcenia

Kod

PRK

WIEDZA

Absolwent studiów podyplomowych/

kursu dokształcającego

(zna i rozumie):

K_W01

zna i rozumie w pogłębionym stopniu problematykę prawa do prywatności

P7S_WG

K_W02

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady przetwarzania danych osobowych

P7Z_WT

K_W03

zna i rozumie w pogłębionym stopniu status prawny i zasady działalności administratora danych osobowych, podmiotu przetwarzającego dane osobowe oraz inspektora ochrony danych osobowych

P7Z_WT

K_W04

zna i rozumie terminologię prawniczą właściwą dla prawa ochrony danych osobowych

P7Z_WT

K_W05

zna i rozumie w pogłębionym stopniu problematykę źródeł prawa ochrony danych osobowych i zmian zachodzących w prawie ochrony danych osobowych

P7Z_WT

K_W06

zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia z obszaru polityki i systemu bezpieczeństwa informacji

P7Z_WT

K_W07

zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z obszaru ochrony danych osobowych w wybranych gałęziach prawa

P7Z_WO

K_W08

zna i rozumie w pogłębionym stopniu problematykę zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji i sytuacjami kryzysowymi w organizacji

P7Z_WT

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent studiów podyplomowych/

kursu dokształcającego

potrafi:

K_U01

potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie poszczególnych norm prawa ochrony danych osobowych oraz wzajemne relacje między tymi normami

P7S_UW

K_U02

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz potrafi formułować własne opinie

P7S_UW

K_U03

potrafi posługiwać się odpowiednimi normami i metodami wykładni prawa w celu rozwiązywania konkretnych problemów

P7S_UW

K_U04

potrafi samodzielnie rozstrzygać złożone problemy natury prawnej z zakresu prawa ochrony danych osobowych

P7S_UW

K_U05

potrafi na zaawansowanym poziomie wykorzystywać zdobytą wiedzę do prezentowania własnych poglądów, wątpliwości i sugestii oraz popierania ich rozbudowaną argumentacją

P7S_UW

K_U06

potrafi zaproponować autorskie rozwiązania konkretnych problemów prawnych i przeprowadzić procedurę podjęcia rozstrzygnięcia w tym zakresie

P7S_UW

K_U07

potrafi przewidywać skutki prawne planowanych działań w obszarze prawa ochrony danych osobowych

P7S_UW

K_U08

potrafi na zaawansowanym poziomie przeprowadzać badania, formułować problemy prawne, dobierać adekwatne metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w naukach prawnych i interpretować wyniki badań; potrafi wyciągnąć trafne wnioski

P7S_UW

K_U09

potrafi na zaawansowanym poziomie zarządzać ryzykiem bezpieczeństwa informacji i sytuacjami kryzysowymi w organizacji

P7S_UW

K_U10

potrafi stworzyć politykę i system bezpieczeństwa informacji

P7S_UW

K_U11

potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

P7S_UU

K_U12

potrafi podejmować współpracę zespołową z innymi specjalistami z zakresu ochrony danych osobowych

P7S_UO

K_U13

potrafi precyzować i wartościować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

P7Z_UO

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent studiów podyplomowych/

kursu dokształcającego

jest gotów do:

K_K01

jest gotów do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu inspektora ochrony danych osobowych

P7S_KR

K_K02

jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny; jest gotów do poszukiwania optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych zachowań

P7S_KR

K_K03

jest gotów do odpowiedzialnego przygotowania do pracy, podejmowania decyzji i prowadzenia działań oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki; jest gotów do poczucia odpowiedzialności wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, jest gotów do wyrażania takiej postawy w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

P7S_KR

K_K04

jest gotów do podejmowania decyzji i stosowania norm prawnych w sytuacjach wysokiego ryzyka, stresu, presji czasu

P6Z_KO

K_K05

jest gotów do promowania kultury projakościowej w aktywności zawodowej inspektora ochrony danych osobowych

P6Z_KO

K_K06

jest gotów do utrzymywania i tworzenia właściwych relacji w środowisku zawodowym

P7Z_KW

K_K07

jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P7S_KO

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 4 900,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 4 900,00 zł
Koszt osobogodziny netto 27,22 zł
Koszt osobogodziny brutto 27,22 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, woj. mazowieckie

Siedziba Uczelni łazarskiego

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Laboratorium komputerowe
 • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
 • Wi-fi
 • Parking zarówno podziemny jak i nadziemny dla uczestników

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Magdalena Rycak

Magdalena Rycak

Kierownik studiów podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace” oraz "Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji".

Radca prawny, partner w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i Hr, od 20 lat specjalizująca się indywidualnym i zbiorowym prawie pracy oraz w prawnych aspektach ochrony danych osobowych. Przeprowadziła z tej tematyki kilkaset szkoleń dla biznesu oraz sędziów sądów powszechnych. Referentka na wielu polskich i międzynarodowych konferencjach. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. W latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Katarzyna Zachariasz

Katarzyna Zachariasz

email: ckp@lazarski.edu.pl

tel: (+48) 22 5435 322

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Od kandydatów wymagane są ukończone studia wyższe na poziomie licencjata lub magistra

 • Należy złożyć komplet wymaganych dokumentów.
 • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na studia jest dostarczenie:

 • wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
 • CV,
 • dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
 • dostarczenie skanu/ksero dyplomu co najmniej I stopnia.

Informacje dodatkowe

Zajęcia prowadzone w modelu hybrydowym.W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększaniu.

Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do systemu Wirtualna Uczelnia, gdzie zamieszczane są materiały szkoleniowe z każdego kolejnego zjazdu od wykładowców.

Ciasteczka>