Usługa - Prawo jazdy kat. CE wraz z egzaminem

Logo OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW I OPERATORÓW LESKO
Jan Rębiasz

4.8/5 z 5 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. CE wraz z egzaminem

Numer usługi 2020/08/14/46434/610314

Dostawca usług OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW I OPERATORÓW LESKO Jan Rębiasz

Miejsce usługi Lesko

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 850,00 zł netto za osobę

2 850,00 zł brutto za osobę

114,00 zł netto za osobogodzinę

114,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

od 21 lat

prawo jazdy kat B, C

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 19-08-2020
Liczba godzin usługi: 25
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie wojewody z dnia 06.03.2019, Wojewoda Podkarpacki o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia z dnia 06.03.2019 wydana na podstawie art. 39 g Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.
Zakres uprawnień: prawo jazdy kategorii - C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia praktyczne - 25 godz.

Moduł obejmuje m.in. następujące zakresy tematyczne: 

 • Przygotowanie się do jazdy
 • Sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą lub naczepą
 • Posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania
 • Technika kierowania samochodem ciężarowym
 • Jazda praktyczna na placu manewrowym
 • Respektowanie praw innych uczestników ruchu oraz porozumiewanie się z nimi przy użyciu dopuszczalnych środków
 • Bezpieczne wykonywanie wszystkich manewrów występujących w rożnych sytuacjach drogowych
 • Obserwacja drogi i przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń
 • Skuteczne reagowanie w przypadku powstania rzeczywistego zagrożenia, w tym hamowanie awaryjne
 • Jazda z prędkością nie utrudniającą ruch i dostosowaną do warunków ruchu drogowego
 • Jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego
 • Zachowanie środków ostrożności przy wysiadaniu z pojazdu
 • Wykonywanie podstawowych czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ  na bezpieczeństwo jazdy
 • Podejmowanie działań w  zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych
 • Jazda poza terenem zabudowanym lub po drogach o podwyższonej dopuszczalnej prędkości

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do kierowania pojazdami ciężarowymi z przyczepą, , naczepą

Efekty uczenia się

Uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do kierowania pojazdami ciężarowymi z przyczepą, , naczepą

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierującymi pojazdami; Ustawa z dnia 6.09.2001r o transporcie drogowym( wraz z aktami wykonawczymi i późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra z dnia 1.04.2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WORD w Krośnie
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Powiatu
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 850,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 850,00 zł
Koszt osobogodziny netto 114,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 114,00 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Piłsudskiego 52 A, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Piotr Rębiasz

Piotr Rębiasz

Trener/ Instruktor Prawa Jazdy kat B, C, CE, D
Średnie

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jan Rębiasz

Jan Rębiasz

email: marzenarebiasz@gmail.com

tel: 601945021

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

21  lat
Badania medycyny pracy
Badania psychotechniczne

Informacje dodatkowe

Szczegółowy harmonogram realizacji szkolenia do uzgodnienia

Cena usługi obejmuje opłatę egzaminacyjną (I termin) na rzecz WORD

Ciasteczka>