Usługa - Kompendium podatkowe 2020 ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT - Bolesławiec

Logo Wektor Wiedzy Sp. z o.o.

4.3/5 z 169 ocen

Tytuł Kompendium podatkowe 2020 ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT - Bolesławiec

Numer usługi 2020/08/14/43371/610307

Dostawca usług Wektor Wiedzy Sp. z o.o.

Miejsce usługi Bolesławiec

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 650,00 zł netto za osobę

3 259,50 zł brutto za osobę

55,21 zł netto za osobogodzinę

67,91 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Samodzielni księgowi, główni księgowi, dyrektorzy finansowi oraz pracownicy działów finansowych i księgowości, prowadzący i pracownicy biur rachunkowych a także inne osoby mające bezpośredni związek z przepisami prawa podatkowego.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 25
Data zakończenia rekrutacji: 13-10-2020
Liczba godzin usługi: 48
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Moduł I – Podatek VAT

Temat 1
Regulowanie zobowiązań pomiędzy podatnikami a podatek VAT – „podzielona płatność”, „biała lista”, „ulga na złe długi”. Aktualne przepisy, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w latach 2019 i 2020, aktualne wyjaśnienia MF, najnowsze wyroki sądów polskich i TS UE.
1.    Zapłata przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności („split payment”) po zmianie przepisów –stosowanie w praktyce, przy uwzględnieniu najnowszych wyjaśnień i interpretacji organów podatkowych
2.    Zapłata na rachunek bankowy zawarty w wykazie podatników VAT („biała lista”) – nowe obowiązki i ryzyka dla podatników, „koła ratunkowe” pozwalające na uniknięcie ryzyka.
3.     „Ulga na złe długi” – korekta podatku po stronie wierzyciela i dłużnika w związku z opóźnieniem w zapłacie, aktualne przepisy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w 2019 i 2020 r., najnowsze interpretacje i wyroki.
4.    Zapłata za nabyte paliwo przy pomocy karty paliwowej (karty flotowej) – ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa po wyroku TS UE ws. Vega International, sposoby minimalizacji ryzyka zgodnie z aktualnym stanowiskiem Ministerstwa Finansów
Temat 2
Ewidencjonowanie, raportowanie i dokumentowanie transakcji podlegających VAT po zmianach wchodzących w życie w 2020 – likwidacja niektórych deklaracji, rozszerzone pliki JPK_VAT, nowy zakres danych i moment ich ujęcia w JPK_VAT, kary za błędy w JPK_VAT; faktury i kasy fiskalne – najczęstsze błędy popełniane w praktyce.
1.    Likwidacja deklaracji w podatku VAT i zastąpienie ich rozszerzonymi plikami JPK_VAT – ważne zmiany od 1.04.2020 i 1.07.2020
2.    Ewidencjonowanie sprzedaży w rozszerzonym JPK_VAT od 1.04.2020 i 1.07.2020 w praktyce – oznaczenia cyfrowe i literowe, moment zaewidencjonowania, moment powstania obowiązku podatkowego
3.    Ewidencjonowanie zakupów w rozszerzonym JPK_VAT od 1.04.2020 i 1.07.2020 w praktyce – oznaczenia literowe, moment zaewidencjonowania – moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego
4.    Faktura jako dokument stanowiący podstawę do ewidencjonowania w rozszerzonym JPK_VAT – zmiany od 2020 r., aktualne interpretacje, najczęstsze błędy popełniane w praktyce
5.    Kasy rejestrujące („kasy fiskalne”) – zmiany przepisów, najczęstsze błędy popełniane w praktyce
Temat 3
Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych po zmianach od 2020 r. – aktualne przepisy, interpretacje i orzecznictwo.
1.    WDT (wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów) – nowe obowiązki dokumentacyjne w praktyce po zmianie przepisów polskich i wspólnotowych od 1.01.2020 r.
2.    Nowe procedury dla dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych obowiązujące od 2020 r. – procedura przemieszczenia do magazynu call off stock na terytorium Polski oraz na terytorium innych państw UE – znaczenie dla praktyki polskich podatników
3.    WDT i WNT dokonywane w ramach „transakcji łańcuchowej” – praktyczne ułatwienia od 1.01.2020 r.
4.    WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) – aktualne zagadnienia
5.    Wybrane aktualne zagadnienia związane ze świadczeniem usług w obrocie międzynarodowym
Temat 4
Stawki i zwolnienia z podatku – rewolucyjne zmiany związane z nową „matrycą stawek” od 1.04.2020 r., zmiany dotyczące zwolnień z VAT, aktualne interpretacje i wyroki.
1.    Nowe zasady ustalania wysokości stawki VAT – skutki dla podatników wejścia w życie nowej „matrycy stawek” oraz przepisów dotyczących Wiążących Informacji Stawkowych (WIS)
2.    Zwolnienia „przedmiotowe” z podatku VAT – zmiana przepisów, aktualne interpretacje
3.    Zwolnienie „podmiotowe” z podatku VAT – ograniczenie możliwości stosowania przez podatników
4.    Wynajem, zakwaterowanie, w tym wynajem lokali dla pracowników najemcy – skutki wprowadzenia „nowej matrycy” stawek i WIS, wątpliwości wynikające z aktualnych interpretacji
Temat 5
    Ryzyka, kary i sankcje wprowadzone w związku z uszczelnieniem systemu podatku VAT – sposoby ich unikania wynikające z najnowszych przepisów, wyjaśnień organów podatkowych i orzeczeń sądów.
1.    Ryzyka związane z zakwestionowaniem prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej przez podatnika faktury – aktualne przepisy, wyroki, „Metodyka” i interpretacje
2.    Odliczenie podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podatnika wykreślonego z rejestru – kiedy organy podatkowe nie mogą zakwestionować prawa do odliczenia
3.    Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku VAT („sankcja”) – zakres zastosowania i stawki sankcji w świetle zmienionych przepisów
4.    Kwestionowanie sztucznych „optymalizacji podatkowych”, nowy obowiązek – raportowanie schematów podatkowych (MDR) – zakres zastosowania w podatku VAT
5.    Kodeks karny skarbowy oraz przepisy Kodeksu karnego – kiedy mogę zostać ukarany za niewłaściwe rozliczanie podatku VAT

Moduł II – Akcja Bilans

Temat 1
Rachunkowość.
1.    Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych
2.    Kiedy mamy do czynienia z jednostką małą i jednostką mikro?
3.    Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych.
4.    Odpowiedzialność głównego księgowego, kierownika jednostki i organu nadzorującego za księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe.
5.    Polityka rachunkowości jako podstawowy dokument niezbędny do prowadzenia ksiąg rachunkowych – omówienie modelu, co powinna zawierać polityka rachunkowości, przykłady praktyczne sporządzania tego dokumentu.
6.    Zasady sporządzania kompletnej informacji dodatkowej – praktyczne sposoby sporządzania.
7.    Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, najczęściej popełniane błędy, przykłady praktyczne, analiza modelu sporządzania tego elementu sprawozdania.
8.    Zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym, także w sytuacji korekty błędów i zmian zasad rachunkowości, zgodnie z postanowieniami KSR 7.
9.    Zagadnienia szczegółowe
10.    Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym – jak ich uniknąć, na jakie obszary należy zwrócić szczególną uwagę?
11.    Sposób postępowania w sytuacji stwierdzenia popełnienia błędu lub zmiany zasad rachunkowości – retrospektywna korekta sprawozdania finansowego.
12.    Forma sprawozdania finansowego, zatwierdzanie sprawozdania finansowego i jego składanie do właściwych organów. 
13.    Pytania i dyskusja.
Temat 2
Zamknięcie roku podatkowego – podatek dochodowy (wykład i warsztaty).
Część 1 – wykład
Przedstawienie problematycznych zagadnień związanych z właściwym rozliczeniem podatku dochodowego.
1.    Rozliczenie dywidendy i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych
2.    Ograniczenia związane z kosztami finansowania dłużnego – art. 15c ustawy CIT
3.    Ograniczenie zaliczenia do kosztów wybranych usług niematerialnych – art. 15e u Ustawy CIT
4.    Omówienie wybranych różnic pomiędzy przychodami i kosztami w kontekście przepisów podatkowych i Ustawy o rachunkowości
Część 2 – warsztaty
Praktyczne rozliczenie zeznania rocznego CIT-8, na podstawie przygotowanego ćwiczenia.

Temat 3
Zamknięcie roku podatkowego – podatek od towarów i usług (VAT).
1.    Zamknięcie roku w podatkach dochodowych a zamknięcie roku w podatku VAT, wpływ rozliczenia podatku VAT na inne podatki
2.    Działalność socjalna, promocyjna, reklamowa i reprezentacyjna związana z zakończeniem roku – skutki w podatku VAT dla wybranych czynności
3.    Zmiany przepisów dotyczące podatku VAT – podsumowanie roku 2020
4.    Najważniejsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE i orzeczenia polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego, wydane w roku 2020, mające praktyczne znaczenie dla podatników

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Regulowanie zobowiązań pomiędzy podatnikami a podatek VAT – „podzielona płatność”, „biała lista”, „ulga na złe długi”. Aktualne przepisy, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w latach 2019 i 2020, aktualne wyjaśnienia MF, najnowsze wyroki sądów polskich i TS UE.
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Ewidencjonowanie, raportowanie i dokumentowanie transakcji podlegających VAT po zmianach wchodzących w życie w 2020 – likwidacja niektórych deklaracji, rozszerzone pliki JPK_VAT, nowy zakres danych i moment ich ujęcia w JPK_VAT, kary za błędy w JPK_VAT; faktury i kasy fiskalne – najczęstsze błędy po
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych po zmianach od 2020 r. – aktualne przepisy, interpretacje i orzecznictwo.
Data realizacji zajęć
05-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Stawki i zwolnienia z podatku – rewolucyjne zmiany związane z nową „matrycą stawek” od 1.04.2020 r., zmiany dotyczące zwolnień z VAT, aktualne interpretacje i wyroki.
Data realizacji zajęć
18-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Ryzyka, kary i sankcje wprowadzone w związku z uszczelnieniem systemu podatku VAT – sposoby ich unikania wynikające z najnowszych przepisów, wyjaśnień organów podatkowych i orzeczeń sądów.
Data realizacji zajęć
30-11-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zamknięcie roku podatkowego – podatek od towarów i usług (VAT).
Data realizacji zajęć
08-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Rachunkowość
Data realizacji zajęć
08-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Zamknięcie roku podatkowego – podatek dochodowy (wykład i warsztaty).
Data realizacji zajęć
08-12-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
15:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnej do pracy, związanej z przepisami podatku VAT, szczególnie po wprowadzeniu zmian w 2019 i 2020 r. Po szkoleniu Uczestnik zdobył wiedzę na temat podatku od towarów i usług, zna zagadnienia dotyczące stawek podatku, zwolnień, ulgi za złe długi i usług w obrocie międzynarodowym. Ma umiejętności związane z deklaracjami, JPK oraz rejestrowaniem i wyrejestrowaniem podatnika. Posiadł umiejętności, które pomogą mu prawidłowo rozliczać się ze zobowiązań urzędowych i postępować według prawidłowych procedur. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, zna swoje potrzeby w zakresie samokształcenia, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy
związane z wykonywaniem zawodu.

Efekty uczenia się

Wiedza: Uczestnik zdobył wiedzę na temat podatku od towarów i usług, zna zagadnienia dotyczące stawek podatku, zwolnień, ulgi za złe długi i usług w obrocie międzynarodowym.

Umiejętności: Ma umiejętności związane z deklaracjami, JPK oraz rejestrowaniem i wyrejestrowaniem podatnika.Posiadł umiejętności dotyczące bilansowego i podatkowego zamknięcia roku obrotowego.

Kompetencje: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, zna swoje potrzeby w zakresie samokształcenia, potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 650,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 3 259,50 zł
Koszt osobogodziny netto 55,21 zł
Koszt osobogodziny brutto 67,91 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Piastów 14, 59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie

Hotel Garden

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Anna Michalak

Anna Michalak

Doradca podatkowy (nr wpisu 12380) 

Prowadzi obecnie Kancelarię Doradcy Podatkowego. Zajmuje się obsługą podatkową spółek oraz osób fizycznych w zakresie: bieżącego doradztwa podatkowego, sporządzania opinii podatkowych, pism do organów podatkowych oraz sądów administracyjnych (w tym wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, odwołań oraz skarg administracyjnych), oceną podatkową umów.

Politechnika Wrocławska 2008-2011, Uniwersytet Wrocławski 2011-2012, Krajowa Izba Doradców Podatkowych 2014

Bierze udział w przeglądach oraz szkoleniach podatkowych, w projektach optymalizacyjnych. Tworzy publikacje z zakresu prawa podatkowego.

Zdjęcie Jarosław Stankiewicz

Jarosław Stankiewicz

Finanse publiczne, rachunkowość, kontroling.

Przez ponad 15 lat pracował na stanowiskach dyrektora finansowego i głównego księgowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

"Uniwersytet Opolski, kierunek marketing i zarządzanie
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, kierunek rachunkowość i kontrola finansowa
WIFI Osterreich szkoła Trenerów w Wiedniu
Główna Handlowa w Warszawie kierunek: Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich"

W ciągu ostatnich 2 lat przeprowadził ponad 1800 godzin szkoleń z zakresu obszarów finansów publicznych. Ponad to przeprowadził 820 godzin szkoleń w jednostkach samorządowych. Wieloletni wykładowca w Wyższej szkole Bankowej.

Zdjęcie Jakub Sibiński

Jakub Sibiński

Doradca podatkowy 

Doradca podatkowy od 2011 roku, swoją przygodę w podatkach rozpoczął od pracy w jednym z wrocławskich urzędów skarbowych, następnie pracował w jednej z najbardziej renomowanych firm doradztwa podatkowego (Rödl & Partner).

wyższe ekonomiczne - ukończył Wydział prawa, administracji i ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim

Wieloletni praktyk, posiadający bogate doświadczenie w obszarze doradztwa podatkowego, wdrażania optymalizacyjnych instrumentów podatkowych, zabezpieczenia sytuacji podatkowych obsługiwanych podmiotów, przekształceń podmiotowych. Doświadczony wykładowca oraz trener od 2010 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych oraz w kwestiach związanych z procedurą podatkową. Szkolenia dla zewnętrznych firm szkoleniowych (min. Krajowa Izba Podatkowa), jak również szkolenia wewnętrzne dla dużych i małych przedsiębiorstw oraz w ramach studiów podyplomowych realizowanych przez uczelnie (Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław). Autor licznych publikacji podatkowych m.in.w Rzeczpospolitej, Top Agrar i innych.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Anna Wilk

Anna Wilk

email: a.wilk@wektorwiedzy.pl

tel: 172831004

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Przynajmniej podstawowa znajomość zagadnień dotyczących podatków.

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia: autorskie materiały, certyfikat, notatnik, długopis oraz konsultacje z prowadzącym

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą działającą na rynku od 2009 roku – aktualnie największą w Polsce południowo-wschodniej. Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr ewidencyjnym 2.18/00089/2019 oraz certyfikat jakości ISO 29990:2010. Naszym głównym celem jest kształcenie na najwyższym poziomie oraz przekazanie wiedzy pomocnej w pracy oraz w życiu codziennym. Stawiamy na wiedzę praktyczną popartą teorią. Wiemy, że takie podejście zagwarantuje zadowolenie naszych klientów. Współpracujemy
już z blisko z 500 Specjalistami, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. Korzystając z ich wiedzy i doświadczania wiemy, że usługi przez nas świadczone stoją na najwyższym poziomie.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony pod adresem: https://wektorwiedzy.pl

 

Autorskie materiały przygotowywane przez praktyków, specjalizujących się w danym temacie.

Ciasteczka>