Usługa - USG w pediatrii. Kurs praktyczny dla początkujących i średniozaawansowanych.

Logo Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii Jan Mazur, Wiesław Jakubowski S.C.

4.6/5 z 1406 ocen

Tytuł USG w pediatrii. Kurs praktyczny dla początkujących i średniozaawansowanych.

Numer usługi 2020/08/14/22033/610147

Dostawca usług Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii Jan Mazur, Wiesław Jakubowski S.C.

Miejsce usługi Zamość

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 600,00 zł netto za osobę

2 600,00 zł brutto za osobę

65,00 zł netto za osobogodzinę

65,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Lekarze pediatrzy, interniści, radiolodzy oraz wszystkie pozostałe specjalizacje zajmujące się diagnostyką wyżej wymienionych narządów w codziennej praktyce.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 40
Data zakończenia rekrutacji: 15-01-2021
Liczba godzin usługi: 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152 z późn. zm.). Zaświadczenie z dnia 17 maja 2016 r. o wpisie do Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Lubelskiej Izby Lekarskiej.
Zakres uprawnień: kursy doskonalące, sympozja naukowe

Ramowy program usługi

Pokaż program

Założeniem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów diagnostycznych w zakresie pediatrii oraz uzupełnienie wiedzy lekarzy już wykonywających samodzielne tego typu badania. Szkolenie adresowane jest do lekarzy zajmujących się diagnostyką ultrasonograficzną narządów miąższowych jamy brzusznej, układu moczowego, szyi, serca oraz mózgowia i kanału kręgowego u dzieci, którzy pragną poszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności. Szkolenie skierowane jest w szczególności do lekarzy pediatrów, internistów oraz radiologów. Kurs składa się z części wykładowej, w której uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę z zakresu: 

- podstaw technicznych i aparaturowych obsługi i wykorzystania ultrasonografu w diagnostyce pediatrycznej

- optymalizacji obrazu w opcji 2 D

- interpretacji artefaktów ultrasonograficznych 

- podstaw ultrasonografii dopplerowskiej

- anatomii ultrasonograficznej usg narządów miąższowych jamy brzusznej, układu moczowego, szyi, serca oraz mózgowia i kanału kręgowego 

- diagnostyki ultrasonograficznej podstawowej patologii narządów miąższowych jamy brzusznej, układu moczowego, tarczycy, sutka u dzieci 

- wykorzystania badania echokardiograficznego w codziennej praktyce pediatrycznej

- oceny ultrasonograficznej mózgowia i kanału kręgowego pod kątem diagnostyki wad wrodzonych

oraz części praktycznej polegającej na samodzielnym wykonywaniu badań ultrasonograficznych sutków. Uczestnicy podzieleni są na grupy ćwiczeniowe maks. 4-5 osobowe, które mają do dyspozycji wysokiej klasy apart usg oraz stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do opisu wykonanego badania. Zadaniem każdej grupy ćwiczeniowej jest zebranie wywiadu od pacjenta, samodzielne wykonanie badania ultrasonograficznego, postawienie diagnozy oraz sformułowanie wniosku dotyczącego dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Każde badanie zakończone jest wykonaniem samodzielnego opisu w systemie komputerowym oraz jego podpisanie przez wykonującego badanie oraz Trenera/Konsultanta sprawdzającego jakość całego procesu. 

W trakcie zajęć praktycznych uczestnik nabędzie następujących umiejętności: 

- samodzielnej obsługi aparatu usg 

- zastosowania odpowiednich opcji aparaturowych i użycia odpowiednich sond w zależności od potrzeb diagnostycznych

- użycia opcji dopplerowskiej w podstawowym badaniu ultrasonograficznym 

- samodzielnego wykonania badania usg i oceny narządów jamy brzusznej: wątroby i pęcherzyka żółciowego, trzustki, śledziony, dużych naczyń jamy brzusznej, nerek, pęcherza moczowego

- oceny usg tarczycy i innych struktur szyi: węzłów chłonnych i ślinianek 

- samodzielnego wykonywania usg płuc i diagnostyki schorzeń takich jak: zapalenie płuc, odma opłucnowa, obrzęk płuc, obecność płynu w jamie opłucnowej 

- diagnostyki ultrasonograficznej podstawowych schorzeń i wad: kanału kręgowego, serca, sutków, mózgowia

- samodzielnego wykonania opisu przeprowadzonego badania i jego interpretacji 

Szkolenie realizowane jest zgodnie z poniższym programem: 

Poniedziałek 22.03.2021

08.00-09.30 Usg w pediatrii - Wojciech Kosiak

9.45-11.15 Optymalizacja obrazu w opcji 2 D - Tomasz Batko

Artefakty ultrasonograficzne. Ultrasonografia dopplerowska dla początkujących - Mateusz Kosiak

11.30-13.00 Usg narządów miąższowych jamy brzusznej- anatomia ultrasonograficzna - Tomasz Batko

13.15 -14.00 Usg układu moczowego - anatomia ultrasonograficzna - Mateusz Kosiak

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-15.30 Podstawy USG serca w pediatrii - Marek Tomaszewski

15.30-16.30 Usg mózgowia - anatomia ultrasonograficzna - Wojciech Kosiak

16.45-17.30 Ultrasonografia szyi - anatomia ultrasonograficzna. - Mateusz Kosiak

17.30-18.30 Pokaz badania - Zespół

18.30-19.30 Część praktyczna - Zespół

20.00 Kolacja

 

Wtorek 23.03.2021

08.00-09.30 Usg narządów miąższowych jamy brzusznej- zmiany patologiczne - Tomasz Batko

09.45 -11.15 Usg mózgowia - wady wrodzone - Wojciech Kosiak

11.30-13.00 Usg tarczycy i struktur szyi - aspekty kliniczne - Mateusz Kosiak

13.00-14.00 Usg w zakażeniach układu moczowego, diagnostyka odpływu pęcherzowo-moczowodowego - Wojciech Kosiak

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-15.45 Diagnostyka ultrasonograficzna węzłów chłonnych - Tomasz Batko

16.00-19.30 Część praktyczna - Zespół

19.30-20.00 Kolacja

20.00 Praca własna

 

Środa 24.03.2021

08.00-09.30 Usg klatki piersiowej - ultrasonografia płuc - Wojciech Kosiak

09.45-11.15 Usg jamy brzusznej - zmiany patologiczne  c.d. - Tomasz Batko

11.30-13.00 Usg układu moczowego - wady wrodzone - Mateusz Kosiak

13.00-14.00 Usg jąder - Wojciech Kosiak

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-17.30 Część praktyczna - Zespół

18.00 - Kolacja

 

Czwartek 25.03.2021

08.00-08.45 Usg klatki piersiowej - śródpiersie - Wojciech Kosiak

08.45-09.30 Diagnostyka ultrasonograficzna infekcji wrodzonych - Wojciech Kosiak

09.45-11.15 Krwawienia do OUN. Zmiany niedotlenieniowo- niedokrwienne - Tomasz Batko

11.30-12.15 Usg kanału kręgowego w oddziale noworodkowym - Wojciech Kosiak

12.15-12.45 Ultrasonografia sutków u dzieci - Tomasz Batko

13.00-14.00 Usg miednicy mniejszej u dziewczynek - Wojciech Kosiak

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-18.30 Część praktyczna - Zespół

18.30-19.30 Kolacja

19.30-20:45 Noc z ultrasonografią pediatryczną - wykład wieczorny - Mateusz Kosiak, Marek Tomaszewski, Tomasz Batko, Wojciech Kosiak

 

Piątek 26.03.2021

08.00-09.30 Zapalenie płuc - diagnostyka ultrasonograficzna - Wojciech Kosiak

09.45-10.15 Ultrasonografia przepony - Tomasz Batko

10.15-10.45 Przepukliny - diagnostyka ultrasonograficzna - Tomasz Batko

10-45-11.00 Ocena nerwu wzrokowego

11.00-12.30 Praktyczne aspekty echokardiografii w pediatrii i neonatologii - Marek Tomaszewski

12.30 Zakończenie kursu

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Usg w pediatrii
Data realizacji zajęć
22-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Optymalizacja obrazu w opcji 2 D. Artefakty ultrasonograficzne. Ultrasonografia dopplerowska dla początkujących.
Data realizacji zajęć
22-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Usg narządów miąższowych jamy brzusznej- anatomia ultrasonograficzna
Data realizacji zajęć
22-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Usg układu moczowego - anatomia ultrasonograficzna
Data realizacji zajęć
22-03-2021
Godzina rozpoczęcia
13:15
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Podstawy USG serca w pediatrii
Data realizacji zajęć
22-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Usg mózgowia - anatomia ultrasonograficzna
Data realizacji zajęć
22-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
16:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Ultrasonografia szyi - anatomia ultrasonograficzna.
Data realizacji zajęć
22-03-2021
Godzina rozpoczęcia
16:45
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Pokaz badania
Data realizacji zajęć
22-03-2021
Godzina rozpoczęcia
17:30
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna
Data realizacji zajęć
22-03-2021
Godzina rozpoczęcia
18:30
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Usg narządów miąższowych jamy brzusznej- zmiany patologiczne
Data realizacji zajęć
23-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Usg mózgowia - wady wrodzone
Data realizacji zajęć
23-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Usg tarczycy i struktur szyi - aspekty kliniczne
Data realizacji zajęć
23-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Usg w zakażeniach układu moczowego, diagnostyka odpływu pęcherzowo-moczowodowego
Data realizacji zajęć
23-03-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka ultrasonograficzna węzłów chłonnych
Data realizacji zajęć
23-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
15:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna
Data realizacji zajęć
23-03-2021
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Usg klatki piersiowej - ultrasonografia płuc
Data realizacji zajęć
24-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Usg jamy brzusznej - zmiany patologiczne  c.d.
Data realizacji zajęć
24-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Usg układu moczowego - wady wrodzone
Data realizacji zajęć
24-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Usg jąder
Data realizacji zajęć
24-03-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna
Data realizacji zajęć
24-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Usg klatki piersiowej - śródpiersie
Data realizacji zajęć
25-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
08:45
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Diagnostyka ultrasonograficzna infekcji wrodzonych
Data realizacji zajęć
25-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:45
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Krwawienia do OUN. Zmiany niedotlenieniowo- niedokrwienne
Data realizacji zajęć
25-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:45
Godzina zakończenia
11:15
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Usg kanału kręgowego w oddziale noworodkowym
Data realizacji zajęć
25-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:30
Godzina zakończenia
12:15
Liczba godzin
00:45
Przedmiot / temat zajęć
Ultrasonografia sutków u dziec
Data realizacji zajęć
25-03-2021
Godzina rozpoczęcia
12:15
Godzina zakończenia
12:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Usg miednicy mniejszej u dziewczynek
Data realizacji zajęć
25-03-2021
Godzina rozpoczęcia
13:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Część praktyczna
Data realizacji zajęć
25-03-2021
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Zapalenie płuc - diagnostyka ultrasonograficzna
Data realizacji zajęć
26-03-2021
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
09:30
Liczba godzin
01:30
Przedmiot / temat zajęć
Ultrasonografia przepony
Data realizacji zajęć
26-03-2021
Godzina rozpoczęcia
09:40
Godzina zakończenia
10:15
Liczba godzin
00:35
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczne aspekty echokardiografii w pediatrii i neonatologii
Data realizacji zajęć
26-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
02:30
Przedmiot / temat zajęć
Przepukliny - diagnostyka ultrasonograficzna
Data realizacji zajęć
26-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:15
Godzina zakończenia
10:45
Liczba godzin
00:30
Przedmiot / temat zajęć
Ocena nerwu wzrokowego
Data realizacji zajęć
26-03-2021
Godzina rozpoczęcia
10:45
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
00:15
Przedmiot / temat zajęć
Praktyczne aspekty echokardiografii w pediatrii i neonatologii
Data realizacji zajęć
26-03-2021
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
12:30
Liczba godzin
01:30

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Lubelskiej Izby Lekarskiej pod numerem 58-000021 z dnia 26.04.2005 r. Każdy kurs spełnia warunki kształcenia podyplomowego lekarzy zgodnie z uchwałą nadaną przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie. Ponadto posiadamy wdrożony System Zarządzania w zakresie świadczenia usług szkoleniowych na zgodność z normą ISO 29990:2010.
Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii posiada akredytację i patronat merytoryczny Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Kierownikami naukowymi kursów, wykładowcami i trenerami są uznane autorytety w poszczególnych zastosowaniach USG posiadające certyfikaty umiejętności Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Zajęcia praktyczne, zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, odbywają się w grupach 4-5 osobowych na stanowisku diagnostycznym wyposażonym w 1 wysokiej klasy aparat usg, leżankę, komputer wyposażony w profesjonalny program do opisu badań. Do dyspozycji uczestników jest 11 stanowisk diagnostycznych. W trakcie warsztatów uczestnicy szkolenia będą samodzielnie wykonywać badania pacjentów z problemami zdrowotnymi pod nadzorem wykwalifikowanych konsultantów/trenerów.
Celem kursu jest podniesienie kompetencji zawodowych poprzez umiejętność samodzielnego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej w rozwiązywaniu problemów diagnostycznych w zakresie pediatrii. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę z zakresu podstaw technicznych i aparaturowych obsługi i wykorzystania ultrasonografu w diagnostyce pediatrycznej. Uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu optymalizacji obrazu w opcji 2D oraz interpretacji artefaktów ultrasonograficznych. Zapozna się z podstawami anatomii ultrasonograficznej usg narządów miąższowych jamy brzusznej, układu moczowego, szyi, serca oraz mózgowia i kanału kręgowego. Celem szkolenia jest również nauka wykorzystania badania echokardiograficznego w codziennej praktyce pediatrycznej. Uczestnik nabędzie umiejętności technicznych w zakresie samodzielnej obsługi aparatu usg, zastosowania odpowiednich opcji aparaturowych i użycia odpowiednich sond w zależności od potrzeb diagnostycznych oraz użycia opcji dopplerowskiej w podstawowym badaniu ultrasonograficznym. Celem edukacyjnym szkolenia jest praktyczna nauka samodzielnego wykonywania badania usg i oceny narządów jamy brzusznej takich jak: wątroba i pęcherzyk żółciowy, trzustka, śledziona, duże naczynia jamy brzusznej, nerki, pęcherz moczowy. Ocena usg tarczycy i innych struktur szyi: węzłów chłonnych i ślinianek. Uczestnik szkolenia nabędzie podstawowych umiejętności praktycznych pozwalających na samodzielne wykonywanie badania usg płuc i diagnostyki schorzeń takich jak: zapalenie płuc, odma opłucnowa, obrzęk płuc oraz obecność płynu w jamie opłucnowej.
Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi lekarzowi zastosowanie nowoczesnych technik ultrasonograficznych i poszerzy jego możliwości diagnostyczne i terapeutyczne w codziennej praktyce. Uczestnik nabędzie kompetencji społecznych poprzez zdobycie umiejętności zastosowania ultrasonografii w codziennej praktyce co poszerzy możliwość współpracy z lekarzami innych specjalności, poprawi budowanie relacji, komunikacji i wzrostu zaufania pacjenta do lekarza.

Efekty uczenia się

Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu:

- podstaw technicznych i aparaturowych obsługi i wykorzystania ultrasonografu w diagnostyce pediatrycznej

- optymalizacji obrazu w opcji 2 D

- interpretacji artefaktów ultrasonograficznych 

- podstaw ultrasonografii dopplerowskiej

- anatomii ultrasonograficznej usg narządów miąższowych jamy brzusznej, układu moczowego, szyi, serca oraz mózgowia i kanału kręgowego 

- diagnostyki ultrasonograficznej podstawowej patologii narządów miąższowych jamy brzusznej, układu moczowego, tarczycy, sutka u dzieci 

- wykorzystania badania echokardiograficznego w codziennej praktyce pediatrycznej

- oceny ultrasonograficznej mózgowia i kanału kręgowego pod kątem diagnostyki wad wrodzonych

 

Uczestnik nabędzie umiejętności w zakresie:

- samodzielnej obsługi aparatu usg 

- zastosowania odpowiednich opcji aparaturowych i użycia odpowiednich sond w zależności od potrzeb diagnostycznych

- użycia opcji dopplerowskiej w podstawowym badaniu ultrasonograficznym 

- samodzielnego wykonania badania usg i oceny narządów jamy brzusznej: wątroby i pęcherzyka żółciowego, trzustki, śledziony, dużych naczyń jamy brzusznej, nerek, pęcherza moczowego

- oceny usg tarczycy i innych struktur szyi: węzłów chłonnych i ślinianek 

- samodzielnego wykonywania usg płuc i diagnostyki schorzeń takich jak: zapalenie płuc, odma opłucnowa, obrzęk płuc, obecność płynu w jamie opłucnowej 

- diagnostyki ultrasonograficznej podstawowych schorzeń i wad: kanału kręgowego, serca, sutków, mózgowia

- samodzielnego wykonania opisu przeprowadzonego badania i jego interpretacji 

 

Uczestnik nabędzie kompetencji społecznych poprzez:

- pogłębienie swojej wiedzy i zapoznanie się z najnowszymi doniesieniami w zastosowaniu ultrasonografii w medycynie 

- wzbogacenie własnych doświadczeń w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów 

- poszerzenie możliwości współpracy i konsultacji z lekarzami innych specjalności

- wprowadzenie szybkiej diagnostyki i skutecznej terapii 

- budowanie relacji z pacjentem, która doprowadzi do poprawy komunikacji i wzrostu zaufania pacjenta do lekarza

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 65,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 65,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 52, 22-400 Zamość, woj. lubelskie

Całość usługi szkoleniowej realizowana jest w kompleksie edukacyjno-diagnostycznym grupowej praktyki lekarskiej Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii S.C. Jan Mazur, Wiesław Jakubowski, ul. Wyszyńskiego 52, 22-400 Zamość. Część merytoryczna: sala wykładowa o powierzchni 100 m2 z wyposażeniem multimedialnym. Część praktyczna: gabinet diagnostyczny o powierzchni 100 m2 wyposażony w 11 oddzielnych stanowisk diagnostycznych (aparat USG, leżanka). Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do opisu badań.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wojciech Kosiak

Wojciech Kosiak

pediatria
Od 1980 do 1991 r Przychodnia Pediatryczna w Ustce.
Od 1991 r Klinika Nefrologii Dziecięcej AM Gdańsk.
Od 2009 r Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUM-ed.
doktor habilitowany nauk medycznych
30 letnie doświadczeni dydaktyczne.

Zdjęcie Tomasz Batko

Tomasz Batko

pediatria
Staż podyplomowy w Akademii Medycznej w Gdańsku
Specjalizacja z pediatrii - Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neurologiczno- Rehabilitacyjnym
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
Asystent na Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem
Neurologiczno - Rehabilitacyjnym WSzZ w Elblągu
Rezydent onkologii i hematologii dziecięcej w Klinice Pediatrii,
Hematologii, Onkologii i Endokrynologii GUMed

doktor nauk medycznych
Od 2010 roku jestem wykładowcą w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii na kursach z zakresu ultrasonografii pediatrycznej i ultrasonografii klatki piersiowej.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Tomasz Nowakowski

Tomasz Nowakowski

email: rsu@usg.com.pl

tel: +48 504 038 711

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

W celu rejestracji na kurs "USG w pediatrii" w terminie 22-26.03.2021, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://www.usg.com.pl. 

Informacje dodatkowe

Świadczona przez na usługa jest kompleksową usługą szkoleniową. Cena usługi nie zawiera kosztów niekwalifikowanych zgodnie z "Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do  zmian na lata 2014-2020” z dnia 01.01.2018 Ministra Rozwoju i Finansów Rozdział 4, pkt. 13.​

Podstawa zwolnienia z VAT: Art. 43 ust. 1 p.29a ustawy z dn. 11.03.2004 o podatku od towarów i usług. Odrębne przepisy prawa określa ustawa o zawodzie lekarza i lekarzy dentysty z dnia 5 grudnia 1996 art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 19C ust. 1  (Dz. U. 226.1943.2005 z późn. zm. )

Wszystkie kursy organizowane są zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dla organizatorów szkoleń, konferencji w trakcie epidemii SARS-CoV-2. 

Autorskie prezentacje multimedialne udostępniane Uczestnikom do pobrania z serwera Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii.

Ciasteczka>