Usługa - Prawo jazdy kat. A

Logo Ośrodek Doskonalenia Zawodowego STANISŁAW PATEREK

4.4/5 z 16 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. A

Numer usługi 2020/08/14/7167/610145

Dostawca usług Ośrodek Doskonalenia Zawodowego STANISŁAW PATEREK

Miejsce usługi Koźmin Wielkopolski

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 930,00 zł netto za osobę

1 930,00 zł brutto za osobę

96,50 zł netto za osobogodzinę

96,50 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Do kursu może przystąpić osoba indywidualna, pracownik przedsiębiorstwa lub sam przedsiębiorca, który chce zdobyć nowe kwalifikacje.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 18-09-2020
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program szkolenia na prawo jazdy kat. A realizowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2018 poz. 1855)

Prawo jazdy kat. A:

- zajęcia praktyczne - 20 h
- egzamin wewnętrzny praktyczny
-  egzamin państwowy w WORD - teoretyczny i praktyczny

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Zajęcia ustalane indywidualnie z uczestnikiem w okresie 21.09.2020 - 30.10.2020. Szczegóły dostępne u osoby nadzorującej usługę po stronie Podmiotu Świadczącego Usługi Rozwojowe.
Data realizacji zajęć
21-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Kategoria prawo jazdy A uprawnia do obsługi motocykli.

Efekty uczenia się

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie miał uporządkowaną wiedzę, jak bezpiecznie i sprawnie poruszać się motocyklem. 

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Prawo jazdy kat. A i egzamin realizowany na podstawie przepisów ustawy z dn. 5.01.2011 o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 poz. 341)

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Starosta Powiatowy
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 930,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 930,00 zł
Koszt osobogodziny netto 96,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 96,50 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Krotoszyńska 30, 63-720 Koźmin Wielkopolski, woj. wielkopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Laboratorium komputerowe
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Marek Figaj

Marek Figaj

Zdjęcie Renata Figaj

Renata Figaj

Zdjęcie Stanisław Paterek

Stanisław Paterek

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Daria Paterek

Daria Paterek

email: daria.paterek@odzpaterek.pl

tel: (+48) 513 074 437

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- Posiadanie Profilu Kandydata na Kierowcę - PKK na kategorię A
- Ukończenie przez uczestnika 23 i 9 miesięcy
- Zdany egzamin teoretyczny państwowy w WORD

 

Informacje dodatkowe

Cena: kurs prawo jazdy kat. A - 1700,00 zł oraz egzamin praktyczny kat. A- 180,00 zł, materiały szkoleniowe 50,00 zł

Wymagane, aby osoba skontaktowała się z Ośrodkiem w okresie rekrutacji .

Ciasteczka>