Usługa - Kurs prawa jazdy kat. CE, kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat.C,C+E wraz z egzaminem państwowym.

Logo Ośrodek Szkolenia Kierowców "POL-CAR" Jan Ziemiański

4.5/5 z 116 ocen

Tytuł Kurs prawa jazdy kat. CE, kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat.C,C+E wraz z egzaminem państwowym.

Numer usługi 2020/08/14/33668/610135

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Kierowców "POL-CAR" Jan Ziemiański

Miejsce usługi Sanok

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 545,00 zł netto za osobę

5 545,00 zł brutto za osobę

33,61 zł netto za osobogodzinę

33,61 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 2 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Osoby, które:

  • posiadają prawo jazdy kategorii B oraz C
  • posiadają dokument PKK: Profil Kandydata na Kierowcę do kat. CE
  • osoby, które posiadają ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne do kursu w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej C1, C1+E C, C+E
  • mają osiągnięty wymagany wiek zgodnie z zapisami w Ustawie o kierujących pojazdami  tj. 21 lat (możliwość rozpoczęcia szkolenia 3 miesiące przed osiągnięciem ww. wieku).
Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 5
Data zakończenia rekrutacji: 18-08-2020
Liczba godzin usługi: 165
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Zaświadczenie wydane Starostę Sanockiego z dnia 03.11.2015 r. o sygnaturze RK-II.5440.4.2.2015, numerze 002118117 wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami oraz art. 39 g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Zakres uprawnień: Prawo jazdy kategorii: AM; A1; A2; A; B; C; D; BE; CE; DE

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawa jazdy kat. C+E (25 godzin szkolenia praktycznego)

Plac manewrowy:

Przygotowywanie się do jazdy, sprawdzanie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

Sprawdzanie stanu technicznego podstawowych

elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

ruchu drogowego:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) obecność płynu w spryskiwaczach,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania „STOP”,

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych.

Ustawianie fotela, lusterek, zagłówków, zapinanie pasów bezpieczeństwa, upewnianie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

Uruchamianie silnika pojazdu

Włączanie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu

drogowym

Upewnianie się o możliwości jazdy: wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania

zagrożenia w ruchu drogowym, ocena sytuacji wokół pojazdu

Płynne ruszanie

Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

Zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem

pasa ruchu

Parkowanie skośne

Parkowanie prostopadłe

Parkowanie równoległe

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Ruch drogowy:

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego

Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi

o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów

ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

Przejazd przez skrzyżowania równorzędne

Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu

Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy

Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe*)

Przejazd przez przejścia dla pieszych

Przejazd przez tunel*)

Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*)

Przejazd obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego

Wykonanie manewru wyprzedzania

Wykonanie manewru omijania

Wykonanie manewru wymijania

Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy

Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania– stosowanie hamowania silnikiem.

*) Jeżeli są dostępne.

**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na kategorię C, C+E, C1, C1+E (140 godzin szkolenia)

CZEŚĆ PODSTAWOWA

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

Blok 1.1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania

Blok 1.2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom

Stosowanie przepisów

Blok 2.1.Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad

Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

Blok 3.1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy

Blok 3.2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów

Blok 3.3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym

Blok 3.4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych

Blok 3.5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych

Blok 3.6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

Blok 1.3. Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu

Blok 1.4. Umiejętność optymalizacji zużycia paliwowa oraz jazda w warunkach specjalnych

Stosowanie przepisów

Blok 2.2. Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów

Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

Blok 3.7. Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
1 Rozpoczęcie szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Temat: Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Blok 1.1. Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania
Data realizacji zajęć
19-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
07:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Przygotowanie kursantów do samodzielnego kierowania samochodem ciężarowym z przyczepą w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego.
Kwalifikacja wstępna (kod UE 95): celem szkolenia jest zapewnienie, aby kierowca dzięki swoim kwalifikacjom mógł bez przeszkód wykonywać działalność związaną z prowadzeniem pojazdów i spełniać nowe wymagania wynikające z rozwoju rynku transportu drogowego, w szczególności w sferze poprawy bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy, a także podczas czynności wykonywanych przez kierowcę w trakcie postoju pojazdu.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. CE kursant będzie mógł przystąpić do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Po pozytywnym wyniku z egzaminu kursant otrzyma dokument prawa jazdy w zakresie kat. CE.

Po zakończeniu szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na kategorię C1, C1+E C, C+E ,  kursant ma prawo do odbycia testu kwalifikacyjnego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego w Ośrodku Szkolenia "POL-CAR". Osobie, która uzyska pozytywny wynik z testu wydane zostanie Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Ustawa z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym (wraz z aktami wykonawczymi i z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra z dnia 1.04.2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 545,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 545,00 zł
Koszt osobogodziny netto 33,61 zł
Koszt osobogodziny brutto 33,61 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Dworcowa 4, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie

Biuro OSK POL-CAR w Sanoku zlokalizowane jest w budynku dworca kolejowego PKP na I piętrze.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Wojciech Husak

Wojciech Husak

Zdjęcie Aleksander Husak

Aleksander Husak

Zdjęcie Jan Ziemiański

Jan Ziemiański

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Jan Ziemiański

Jan Ziemiański

email: wczasyiprawko@poczta.onet.pl

tel: +48 601967664

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Uzyskanie dokumentu PKK: Profil Kandydata na Kierowcę z Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca zamieszkania.

Wiek co najmniej 21 lat (możliwość rozpoczęcia szkolenia 3 miesiące przed osiągnięciem ww. wieku).

Informacje dodatkowe

Przed zapisaniem się na usługę zwracamy się z prośbą o kontakt z OSK POL-CAR w celu uzgodnienia harmonogramu szkolenia i zasad współpracy.

Cena usługi obejmuje opłaty egzaminacyjne (I termin).

 

Ciasteczka>