Usługa - Różnice kursowe w ewidencji rachunkowej i podatkowej. (szkolenie zdalne)

Logo AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI

4.3/5 z 416 ocen

Tytuł Różnice kursowe w ewidencji rachunkowej i podatkowej. (szkolenie zdalne)

Numer usługi 2020/08/12/21308/609267

Dostawca usług AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI

Miejsce usługi Skierniewice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

399,00 zł netto za osobę

490,77 zł brutto za osobę

66,50 zł netto za osobogodzinę

81,80 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie adresowane jest  do  jest do osób zajmujących się ewidencją księgową i podatkową w firmie, jak też do pracowników odpowiedzialnych za wycenę składników aktywów i pasywów i za  tworzenie podatku odroczonego oraz podejmowania decyzji co do wyboru metody rozliczania różnic kursowych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 15
Data zakończenia rekrutacji: 16-10-2020
Liczba godzin usługi: 6
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

I.   Różnice kursowe w ujęciu bilansowym i podatkowym
1.   Wybór metody rozliczania różnic kursowych
1.1. Metoda podatkowa
1.2. Metoda bilansowa
1.3. Skutki wyboru rozliczania różnic kursowych wg w/w metod
2.   Różnice kursowe - prawidłowe ustalenie wartości początkowej środka trwałego w aspekcie bilansowym i podatkowym
2.1. Kredyt na zakup środka trwałego
2.2. Zakup środka trwałego za granicą
-  Zaliczka na zakup
-  Faktura na zakup od kontrahenta  
-  Korekta faktury w walucie obcej
2.3. Wartość początkowa a różnice od środków z wyceny własnych środków
3.   Rozliczenie zadania inwestycyjnego a koszty finansowania zewnętrznego

II.   Różnice kursowe rozliczane metodą podatkową – orzeczenia, interpretacje                        
1.   Zdarzenia powodujące powstanie różnic rozpoznawalnych podatkowo
2.   Zdarzenia, które nie generują różnic rozpoznawalnych podatkowo
3.   Przykłady ewidencja różnic kursowych
4.1. Kredyt denominowany
4.2. Cash pooling
4.3. Netting
4.4. Faktura od kontrahenta polskiego w walucie obcej
4.5. Konwersja kredytu
4.6. Koszty finansowania dłużnego a różnice kursowe
4.7. Działalność opodatkowana i zwolniona
4.8. Inne

III.  Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej  – aspekt bilansowy i podatkowy na podstawie najnowszych interpretacji
1.   Pobranie zaliczki na delegację - kursy pobrania zaliczki w walucie obcej
1.1  Pobranie zaliczki z kasy
1 2. Pobranie zaliczki z kantoru
1.3. Pobranie zaliczki z konta walutowego
1.4. Pobranie zaliczki z konta złotowego
1.5. Pobranie zaliczki z własnego konta pracownika
1.6. Karty służbowe delegacji zagranicznych
1.7. Inne (karta prywatna pracownika, zakup waluty w kantorze za granicą)
2.   Zaliczka w równowartości PLN
3.   Rozliczenie delegacji w walucie obcej w przykładach - aspekt bilansowy i podatkowy
3.1. Kursy do rozliczenia kosztów delegacji zagranicznej
3.2. Pobranie zaliczki w jednej walucie rozliczenie w innej
4.   Przykłady prawidłowego ustalenia różnic kursowych z tytułu rozliczenia delegacji zagranicznej

IV.  Dyskusja, odpowiedzi na pytania

Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:

1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.

2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon

3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę

4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME

5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)

6) szkolenie jest rejestrowane i utrwalone oraz  generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę  kontrolną

7/walidacja - efekty kształcenia będą zweryfikowane poprzez test kontroli wiedzy oraz ankietę oceny szkolenia.

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Harmonogram wg programu, Metodyka: prezentacja PPT, wykład, case study, dyskusja , odpowiedzi na pytania zadawane głosowo i na czacie, szkolenie realizowane w czasie rzeczywistym
Data realizacji zajęć
21-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:30
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie zasad powstania i rozliczania różnic kursowych, skutków bilansowych oraz podatkowych..
Po szkoleniu uczestnik będzie umiał samodzielnie i prawidłowo rozliczyć różnice kursowe..
Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodowych.

Efekty uczenia się

Uczestnik szkolenia  zdobył  wiedzę    w zakresie   zasad powstania i rozliczania różnic kursowych, skutków bilansowych oraz podatkowych..

Po szkoleniu uczestnik umie samodzielnie i prawidłowo rozliczyć różnice kursowe..

Uczestnik nabył kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodowych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 399,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 490,77 zł
Koszt osobogodziny netto 66,50 zł
Koszt osobogodziny brutto 81,80 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Składowa 18, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie

Zapewniamy: • 6 godz. Lekcyjnych szkolenia w czasie rzeczywistym • bezpośredni kontakt z wykładowcą- wizualny, dźwiękowy, korespondencyjny (czat) • możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu • współdzielenie ekranu • zadawanie pytań w czasie rzeczywistym

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Genowefa Kawecka-Siuzdak

Genowefa Kawecka-Siuzdak

Ekspert Akademii Kształcenia Kadr w zakresie rachunkowości,
jest autorką ponad dwustu artykułów zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Jej artykuły były wydawane m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Oprócz tego w jej dorobu są publikacje książkowe m.in. książka „Zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień głównego księgowego”.

Pani Genowefa Kawecka-Siuzdak przeprowadzała także audyty podatkowe i rachunkowe, udzielała konsultacji oraz zajmowała się pisaniem opinii podatkowych.
jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej. Na tej samej uczelni odbyła studia podyplomowe doradcy podatkowego
Od prawie piętnastu lat zajmuje się szkoleniami dla głównych księgowych, księgowych, które łączą w sobie elementy rachunkowe i podatkowe. W polu zainteresowania autorki są zbieżności i różnice między prawem bilansowym i podatkowym. Te zainteresowania oraz zdobyte doświadczenia wykładowczyni mają wpływ na sposób prezentacji wykładów, które są prowadzone praktycznie, w oparciu o przepisy, interpretacje organów podatkowych, orzecznictwo sądowe, także protokoły pokontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Opinie po szkoleniach Eksperta:

"Fantastyczna prowadząca z olbrzymia wiedzą i umiejetnością przekazu."

"Kolejne szkolenie z panią Kawecką - Siuzdak oceniam na 6+"

"Szkolenie o wysokim poziomie merytorycznym. Przeprowadzone w miłej i sympatycznej atmosferze. Wykładowca bardzo dobrze przygotowany

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Elżbieta Nałęcz

Elżbieta Nałęcz

email: enalecz@akkonline.pl

tel: 601950841

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

https://akkonline.pl/szkolenia,7,szkolenia-online.html

Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne , konieczne dokumenty) niezbędne do realizacji usługi na dwa dni przed szkoleniem

Ciasteczka>