Usługa - Pracownik administracyjno-biurowy - warsztaty praktyczne

Logo Iwona Świdurska Mati Consulting - Szkolenia

5/5 z 2 ocen

Tytuł Pracownik administracyjno-biurowy - warsztaty praktyczne

Numer usługi 2020/08/12/7409/609260

Dostawca usług Iwona Świdurska Mati Consulting - Szkolenia

Miejsce usługi Olsztyn

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 860,00 zł netto za osobę

1 860,00 zł brutto za osobę

155,00 zł netto za osobogodzinę

155,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

osoby chcące przekwalifikować się, pracownicy administracji, pracownicy biur, właściciele małych, średnich i dużych firm, osoby bezrobotne, studenci, wszyscy zainteresowani

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 9
Data zakończenia rekrutacji: 22-10-2020
Liczba godzin usługi: 12
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

1. Organizacja pracy biurowej:
- obsługa administracyjna jednostek organizacyjnych
- charakterystyka pracy biurowej
- współpraca z szefem
- organizacja pracy w sekretariacie
- zadania sekretariatów
- przyjmowanie interesantów
- przyjmowanie i łączenie telefonów
- kontrola terminów
- obieg dokumentów
- system kancelaryjny: dziennikowy i bezdziennikowy
- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
- przechowywanie akt
- postępowanie z pismami niejawnymi
- ochrona danych osobowych


2. Przepływ informacji w zarządzaniu biurem
- informacja jako główny efekt pracy biurowej
- sieć komputerowa
- poczta elektroniczna
- telefony
- nośniki informacji
- korespondencja w sprawach handlowych
- korespondencja w sprawach osobowych
- sporządzanie protokołów, sprawozdań i notatek służbowych
- zebranie jako forma wymiany informacji

3. Zasady efektywnej komunikacji
- komunikacja werbalna i niewerbalna
- prezentujemy siebie
- rodzaje blankietów 
- elementy składowe pisma i zasady ich rozmieszczania
- skracanie wyrazów w korespondencji
- bariery porozumiewania się: zewnętrzne i wewnętrzne

4. Kultura zawodu:
- image pracownika biurowego
- wizerunek pracownika biurowego: wygląd zewnętrzny, ubiór, podstawowe zasady ubioru panów i pań– pracowników biurowych, sposób poruszania się, sposób zachowania się, sposób mówienia, fryzura, makijaż, 
- savoir-vivre w relacjach międzyludzkich: punktualność, witanie się, przedstawianie, zajmowanie miejsc w pomieszczeniach, prowadzenie rozmów, zajmowanie miejsc w samochodzie, telefony,
- wybrane zagadnienia etyki pracownika biurowego
- kultura organizacyjna przedsiębiorstwa
- kontakty z kolegami i przełożonymi
- patologiczne zjawiska w miejscu pracy
 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Pracownik administracyjno-biurowy - warsztaty praktyczne
Data realizacji zajęć
29-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
Pracownik administracyjno-biurowy - warsztaty praktyczne
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
16:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Celem szkolenia jest poznanie zasad i tajników pracy pracownika administracyjno-biurowego co wpłynie korzystnie na poprawienie efektywności pracy pracowników, tym samym szybsze obsłużenie klientów/petentów i poprawę jakości tej obsługi.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest poznanie zasad i tajników pracy pracownika administracyjno-biurowego. Uczestniczka pozna zasady przygotowywania korespondencji oraz jej obiegu, dekretowania, wpisywania do książki korespondencyjnej (ewidencjonowanie). Pozna rodzaje korespondencji m.in. korespondencję w sprawach osobowych, w sprawach finansowych, handlowych, transportowych czy administracyjnych.

Efekty uczenia się

Uczestnicy:

- samodzielnie pracują na stanowisku pracownika biurowego

- potrafią prowadzić rejestr korespondencji

- przygotowują koresponcencję

- obsługują biuro lub sekretariat

- potrafią przygotować spotkanie biznesowe

- przyjmują gości w biurze

- znają zasady obiegu dokumentów w jednostce

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 860,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 860,00 zł
Koszt osobogodziny netto 155,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 155,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Marka Kotańskiego 2, 10-065 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

przesyłamy po otrzymaniu karty zgłoszenia

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Brak wyników.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Iwona Świdurska

Iwona Świdurska

email: maticonsulting@szkolenia-mc.pl

tel: 61 28 28 766

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

Szkolenie trwa – 16 godzin dydaktycznych
Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia dedykowanego - zamkniętego, nawet dla 1 osoby. Przeprowadzamy szkolenia zamknięte dla grup, oraz szkolenia indywidualne w miejscu zaproponowanym przez Klienta.

Podana cena jest ceną brutto.  Cena obejmuje: szkolenie, przerwy kawowe, słodki poczęstunek, lunch, soki, wodę, zaświadczenie, przybory piśmiennicze, materiały, notatnik. Karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie: www.szkolenia-mc.pl
Informacje dotyczące miejsca szkolenia, godzin szkolenia przesyłamy w ciągu kilku dni po dokonanym zgłoszeniu i zakwalifikowaniu do danej grupy szkoleniowej. 
 

Informacje dodatkowe

UWAGA: szkolenie może być przeprowadzone na platformie szkoleniowej, jako WEBINARIUM.

M | +48 600 433 371  lub 612828766
E  | maticonsulting@szkolenia-mc.pl
W | www.szkolenia-mc.pl
F | http://www.facebook.com/MatiConsultingSzkolenia

 

Ciasteczka>