Usługa - Kurs żuraw przewoźny i przenośny HDS z egzaminem

Logo ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

4.6/5 z 1237 ocen

Tytuł Kurs żuraw przewoźny i przenośny HDS z egzaminem

Numer usługi 2020/08/12/10244/609241

Dostawca usług ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 000,00 zł netto za osobę

1 000,00 zł brutto za osobę

50,00 zł netto za osobogodzinę

50,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby które chcą zdobyć nowe lub poszerzyć uprawnienia UDT.

 

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 18-09-2020
Liczba godzin usługi: 20
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program kursu:

 1. Ogólne wiadomości o dżwignicach
 2. Wiadomości o dozorze technicznym.
 3. Budowa żurawi.
 4. Sprzęt pomocniczy.
 5. Eksploatacja żurawi.
 6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy operatora żurawia.
 7. Zajęcia praktyczne
 8.  Egzamin
 9. materiały w formie prezentacji na maila

 

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
22-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
23-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
29-09-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
30-09-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
egzamin teoretyczny państwowy
Data realizacji zajęć
02-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
10:00
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
egzamin praktyczny państwowy
Data realizacji zajęć
02-10-2020
Godzina rozpoczęcia
10:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
01:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do obsługi urządzeń transportu bliskiego. Uczestnik po kursie będzie :
- wiedział jak zbudowana jest dana maszyna
- wszystko o UDT ( Urząd Dozoru Technicznego)
- znał przepisy BHP
- potrafił samodzielnie obsługiwać daną maszynę,
- nauczy się jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia.

Efekty uczenia się

Nasze szkolenia mają na celu zaznajomić uczestników kursu z róznymi typami stosowanych żurawi HDS, ich budową, informacjami dotyczącymi czynności, jakie operator wykonuje podczas swojej pracy oraz wiadomościami z zakresu ładunkoznawstwa i BHP.
Szkolenia przygotowuje do zdania egzaminu.

Kurs kończy się egzaminem przed Komisja z Urzedu Dozoru Technicznego

 Osoba po zdanym egzaminie otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego zajęcia 60 minutowe

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydane na podstawie art. 23 ust. 5

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację UDT
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Tak
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego UDT
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 000,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 000,00 zł
Koszt osobogodziny netto 50,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 50,00 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Mrągowska 11, 60-161 Poznań, woj. wielkopolskie

Poznań ul. Mrągowska 11.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Romuald Antkowiak

Romuald Antkowiak

5 lat instruktor UDT
5 lat instruktor maszyn budowlanych

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marta Szymczak

Marta Szymczak

email: m.szymczak@atcgrupa.pl

tel: (+48) 616 658 837

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,

Informacje dodatkowe

Usługa obejmuje koszt egzaminu który wynosi 185 zł

Koszt szkolenia 815 zł. Całkowity koszt usługi to 1000 zł 

 

Ciasteczka>