Usługa - Prawo jazdy kat. A/ kurs rozszerzony / Kierunek Kariera - kurs indywidualny

Logo Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c

4.5/5 z 498 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat. A/ kurs rozszerzony / Kierunek Kariera - kurs indywidualny

Numer usługi 2020/08/11/22354/608970

Dostawca usług Bezstresowe Szkolenie Kierowców Marta Zabiegaj, Rafał Zabiegaj LUZ s.c

Miejsce usługi Kraków

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 700,00 zł netto za osobę

2 700,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Kurs kierowany jest do osób:

 • które chcą uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie kategorii A,
 • posiadają minimalny wiek 24 lata
 • lub 3 m-c przed 24 tym rokiem życia,
 • lub min. 2 lata prawo jazdy kat. A2,
 • Kursy kierowane do uczestników Projektu Kariera /  MBON

Niezbędne formalności:

 • wybór  kursu – w tym celu zapraszamy na spotkania informacyjne:
 • poniedziałki, czwartki, piątki  godz. 18.00 – siedziba LUZ ul. M. Skłodowskiej 8                                             
 • zamówienie bonów
 • podpisanie umowy  z WUP lub MARR
 • dokonanie wpłaty własnej na wskazany nr konta w umowie
 • wykonanie badań lekarskich
 • wygenerowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Wymagane dokumenty do wyrobienia PKK do wydziału komunikacji Urzędu

 • orzeczenie lekarskie,
 • fotografię,
 • kserokopię prawa jazdy,
 • wniosek

Zapraszamy na badania dla kierowców
do siedziby LUZ – ul. M. Skłodowskiej 8/8
w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16.30 -17.30
rejestracja 733-780-733

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 1
Data zakończenia rekrutacji: 20-08-2020
Liczba godzin usługi: 90
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dn. 21.02.2011 nr 504/10/10
Zakres uprawnień: Kurs na prawo jazdy kat A

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zapraszamy do realizacji kursów w ośrodku Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ. 
Dołożymy wszelkich starań aby realizacja kursu spełniła Państwa oczekiwania.

Kurs prawa jazdy kat. A ROZSZERZONY zawiera:

 • 40 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych = 30 godz. zegarowych
 • 44 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych  =  33 godz. zegarowych
 • 3 godziny lekcyjne - egzaminy wewnętrzne z teorii
 • 3 godziny lekcyjne - egzamin wewnętrzny praktyczny

Przebieg szkolenia
Zajecia teoeretyczne prowadzone w naszym ośrodku to nie tylko ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego,
to również wykłady specjalistyczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem motocyklisty,
właściwej techniki jazdy na motocyku oraz rzetelne przygotowanie do egzaminu państwowego z teorii i praktyki.

         Przebieg szkolenia teoretycznego:

 • Osoba szkolona wybierając i zapisując się na kurs poprzez Bazę Usług Rozwojowych akceptuje również harmonogram kursu
 • Na życzenie klienta istnieje możliwość stworzenia kursu indywidualnego - dedykowanego konkretnemu klientowi - dostosowując harmonogram zajęć teoretycznych do oczekiwań i dyspozycyjności klienta.
 • Po zakończneniu zajęć teoretrycznych uczestnik szkolenia zaliczaegzamin wewnętrzny, który dopuszcza do podejścia do egzaminu państwowego z teorii

Zajęcia teoretyczne prowadzone w naszym ośrodku to nie tylko ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego,

to również wykłady specjalistyczne ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem motocyklisty, z właściwą techniką jazdy na motocyklu oraz rzetelne przygotowanie do egzaminu państwowego z teorii i praktyki

Jazdy szkoleniowe odbywają się zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym – nakierowane na doskonalenie umiejętności prowadzenia motocykla zgodnie z programem szkolenia.

Wykłady zawierają zagadnienia:

 • Przepisy ruchu drogowego
 • Zasady poruszania się w ruchu drogowym
 • Szczegółowe omówienie znaków i sygnałów drogowych
 • Przecinanie się kierunków ruchu
 • szczegółowe omówienie krakowskich skrzyżowań i tras egzaminacyjnych
 • Kontrola drogowa i postępowanie mandatowe
 • Bezpieczeństwo motocyklisty, dobór motocykla i stroju
 • Zachowanie szczególnej ostrożności oraz  unikanie niebezpieczeństw
 • Bezpieczne manewry w ruchu drogowym
 • Wyprzedzanie, wymijanie, omijanie
 • Prawidłowa technika i taktyka jazdy motocyklem
 • Technika jazdy w trudnych warunkach
 • Jazda w górach, podmuchy wiatru
 • Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych
 • Hamowanie i poślizg
 • Pułapki na drodze
 • Czynności kontrolno-obsługowe motocykla
 • Jak zachować się podczas kolizji, wypadku
 • jak zdać egzaminy za pierwszym razem
 • szczegółowe omówienie zadań i kryteriów egzaminacyjnych;
 • skuteczne metody pokonywania manewrów na placu manewrowym
 • porady praktyczne oraz filmy instruktażowe LUZ
 • udzielanie pierwszej pomocy ofiarom wypadków

Zajęcia prowadzą instruktorzy - wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu kierowców, czynni motocykliści, pasjonaci, Policjanci drogówki, Ratownicy medyczni

Dbamy o bezpieczeństwo naszych kursantów:

 • manewry prowadzone są na najdłuższym placu manewrowym w Krakowie,
 • nawierzchnia placu asfaltowa,
 • wielkość placu pozwala na wykonanie wszystkich manewrów: slalom szybki, slalom wolny, ominięcie przeszkody z prędkości 50 km/h, ruszanie na wzniesieniu
 • do szkolenia wykorzystujemy 7 motocykli, wszystkie wyposażone w gmole,
 • wykorzystujemy profesjonalne pomiary prędkości,
 • zapewniamy: kaski, ochraniacze na kolana i łokcie, kamizelkę odblaskową, środki łączności radiowej.
   

Po zakończeniu 30 godz. dydaktycznych zajęć teoretycznych osoba szkolona:

 • podchodzi do egzaminu wewnętrznego z teorii,
 • zdaje egzamin państwowy teoretyczny - opłate za egzaminy ponosi uczestnik szkolenia - poza systemem bonowym,
 • po zdanym egzamnie państwowym - uczestnik szkolenia pobiera z ośrodka egzamnacyjnego historię egzaminowania
 • realizuje część specjalistczna wykładów
 • po realizacji wszystkich wykładów uczetnik kursu rozpoczyna się część praktyczną.

Jazdy szkoleniowe ustalanie są indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędą się w terminach dogodnych dla klienta po odbyciu wszystkich wykładów do dnia zakończenia usługi szkoleniowej opublikowanej w BUR.

Egzaminy wewnętrzne:
Zgodnie z przepisami uczestnik szkolenia zdaje egzaminy wewnętrzne
- egzamin wewnętrzny z teorii po zakończeniu min. 30 godz. dydaktycznych z teorii,
- egzamin wewnetrzny z praktyki po zrealizowaniu wszystkich jazd szkoleniowych

Opłata egzaminacyjna: kat. A:

         30 zł - egzamin teoretyczny,
         180 zł - egzamin praktyczny.

opłaty za egzaminy i wydanie prawa jazdy pokrywa uczestnik szkolenia poza systemem bonowym


Opłaty za wydanie dokumentu prawa jazdy
Opłata za wydanie dokumentu prawa jazdy 100 zł
Opłata za wpis do CEPiK - 0,50 zł

Wymagany ubiór na szkolenie praktyczne oraz egzamin państwowy na prawo jazdy kat. A:

 • buty z twardą z podeszwą ochraniające kostkę,
 • spodnie z długimi nogawkami,
 • kurtka z długimi rękawami,
 • rękawie zakrywające całe dłonie,
 • kominiarkę lub chustkę na głowę.

Dlaczego warto wybrać Ośrodek Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ

 • oferujemy kursy:
  - kompleksowe z badaniami lekarskimi dla kierowców,
  - kursy indywidulane  - dostosowane do możliwości czasowych klienta
 • pomagamy z formalnościami związanymi z realizacją kursów z Unii Europejskiej 
 • pomagamy z formalnościami urzędowymi, uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę
 • pomagamy z formalnościami związanymi z ustalaniem egzaminu państwowego,
 • oferujemy doświadczenie oraz wypracowane metody szkolenia
  (szkolimy ponad 25 lat - rozpoczęliśmy działalność w 1989 r. jako pierwszy prywatny ośrodek szkolenia kierowców)
 • wykwalifikowana kadra szkoleniowa, aktywni motocykliści, pasjonaci motocykli
 • do szkolenia na kursach wykorzystujemy 7 motocykli
 • zajęcia teoretyczne odbywają sie w klimatyzowanych salach wykładowych
 • umijetność pokonywania manewrów ćwiczona jest na 3 placach manewrowych (osobno dla każdej kategorii prawa jazdy)

  Gwarantujemy wysoką jakość szkolenia potwierdzoną:
 • Akredytacją Kuratorium Oświaty
 • Poświadczenie Prezydenta Miasta Krakowa potwierdzającego spełnienie wyższych wymagań dla OSK
 • Laureat Konkursu Orły Nauki Jazdy 2018 r.
 • Laureat Konkursu Orły Edukacji 2019 r.
 • Laureat Konkursu Orły Nauki Jazdy 2019 r.

Dbając o zadowolenie naszych klientów oferujemy kursy:

 • elastyczne - dostowane do oczekiwań klienta,
 • kompleksowe wraz z opłatą za pierwsze egzaminy państwowe,
 • załatwiamy formalności egzaminacyjne,
 • indywidualne - harmonogram zajęć teoetycznych i praktycznych dostosowujemy do możliwości czasowych klienta.
 • podstawowe i  rozszerzone,
 • przyspieszone i ekspresowe,
 • łączone z innym kursem na prawo jazdy,

W celu  wyboru  kursu zapraszamy na spotkania informacyjne:
poniedziałki, czwartki, godz. 18.00 – siedziba LUZ ul. M. Skłodowskiej 8/8   

Jak zrealizowac kursy po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej?

Prosimy:
1 dokonać wyboru kursu                                          
2. zamówić bony
3. podpisać umowę z WUP lub MARR
4. dokonać wpłaty własnej na wskazany nr konta w umowie w ciągu 10 dni
5. wykonać badania lekarskie
– zapraszamy na badania w cenach urzędowych do siedziby LUZ
6. wygenerować Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Do wyrobienia PKK należy przedłożyć w wydziale komunikacji Urzędu zgodnego z adresem zamieszkania
- orzeczenie lekarskie,
- fotografię,
- kserokopię prawa jazdy,
- wypełniony wniosek,

Zapraszamy na badania dla kierowców
do siedziby LUZ – ul. M. Skłodowskiej 8/8
w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16.30 -17.30
rejestracja 733-780-733

Zapraszamy do realizacji kursów w naszym ośrodku Bezstresowe Szkolenie Kierowców LUZ.
Dołożymy wszelkich starań aby realizacja kursu spełniła Państwa oczekiwania.

Warunki uczestnictwa:

 • minimalny wiek 18 lat lub 3 mc przed 18tym rokiem życia
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego
 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę

Przed rozpoczęciem kursu prosimy o przesłanie na adres e-mail:biuro@luz.krakow.pl

 • informacji o wyborze kursu lub kursów łączonych
 • z jakiego projektu będzie realizowany kurs
 • informacji o ilości przyznanych bonów
 • kodu weryfikacyjnego potwierdzającego przyznanie bonów (nie dotyczy MBON)
 • Profilu Kandydata na Kierowcę

Zapisy na kurs:

 • wybór kursu w bazie BUR
 • w formularzu zapisu na usługę proszę wybrać ID w zależności od usługi na którą dokonuje się zapisu (rozwijając listę „brak wsparcia”)
 • kursy z Kierunku Kariera – ID końcówka WKK
 • uzupełnienie danych niezbędnych do rozliczenia usługi:
 • dane adresowe do faktury
 • dane dotyczące sytuacji gospodarstwa domowego oraz wykonywanego zawodu

Po dokonaniu zapisu na usługę szkoleniową i zweryfikowaniu wszystkich danych

 • kurs zostanie potwierdzony w Bazie BUR
 • osoba szkolona otrzyma Kod PIN – potwierdzający rezerwację bonów na wybrany kurs
 • kod PIN należy przekazać do ośrodka LUZ

Po zakończeniu kursu uczestnik szkolenia zobowiązuje się:

 • w ciągu 7 dni umówić termin egzaminu państwowego,
 • po pierwszym egzaminie państwowym pobrać historię egzaminacyjną, bez względu na wynik,
 • w ciągu 3 dni dostarczyć historię egzamnacyjną do biura ośrodka LUZ

W przypadku braku możliwości rozliczenia pełnej kwoty kursu z wykorzystaniem przyznanych bonów kursant zoobowiązuje się to opłacenia brakującej kwoty.

Informacje dodatkowe:

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera / Zawodowa, MBON

Część praktyczna jest ustalania indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się po zrealizowaniu szkolenia teoretycznego do daty zakończenia usługi szkoleniowej.
Kadra szkoleniowa
MARTA ZABIEGAJ TADEUSZ SZEWCZYK JANUSZ KRUCZEK PIOTR SZUL JANUSZ PIECH  ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI  ROBERT  MARKOWICZ PRZEYSLAW SITARSKI  ŁUKASZ BANASIEWICZ MALWINA BANASIEWICZ TERESA HAMULEWICZ  MICHAŁ ŚLIWA HUBERT KOCZUR

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe wspomagające proces szkolenia, system e-learning z pełną bazą pytań

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Wykład
Data realizacji zajęć
21-08-2020
Godzina rozpoczęcia
17:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Podczas trwania kursu uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalających na podejście do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat.A.
Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motocyklem oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. A. . Podczas trwania kursu uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu: przygotowania i obsługi motocykla do jazdy, budowy i eksploatacji motocykla,

Efekty uczenia się

Po zakończnym kursie uczestnik szkolenia jest profesjonalne przygotowany do egzaminu państwowego z teorii i praktyki,

uzyskuje wiedzę w zakresu:

 • zasad ruchu drogowego,
 • zasad bezpiecznego poruszania sie po drogach,
 • prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym,
 • udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych,
 • obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem,
 • czynności kontrolno - obsługowych pojazdu,
 • zasad bezpiecznego wykonywania manewrów,
 • techniki jazdy w trudnych warunkach,
 • zasad bezpiecznego prowadzenia motocykla,
 • budowy motocykla,
 • eksploatacja motocykla,
 • rodzajów motocykla,
 • właściwego dobory stroju motocyklisty oraz motocykla.

  Uzyskuje umiętności między innymi:
 • przygotowania się do jazdy,
 • sprawdzenia stanu technicznego podstawowoych elelmentów motocykla odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy,
 • bezpiecznego prowadzenia motocykla zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
 • wykonywania manewrów na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym,
 • podejmowania działań w zakresie udzielania przellekarskiej pomocy ofiarom wypadków drogowych
 • eksploatacji motocykla,
 • obsługi systemów wspomagajacych kierowcę w bezpiecznym prowadzeniu pojazdu

  Uzyskuje kompetencje społeczne:
 • z przepisów regulujacych bepieczeństwo
 • zwiększenie bezpieczeństwa jazdy i wykonywanych manewrów oraz zmniejszenie zużycia paliwa poprzez:
  - odpwiednią eksplatację pojazdu
  - właściwą technikę jazdy
  - obsługę systemów wspomagajacych motocyklistę w bezpiecznym prowadzeniu pojazdu
  - właściwy dobór mocykla i stroju
 • wiedza na temat budowy i działania poszczególnych układów motocykla pozwali na rozwiązywanie problemów w trakcie jego eksploatacji

Po zakończeniu kursu i zdanych egzaminach państwowych uczestnik kursu otrzymuje Prawo jazdy kat. A,

które uprawnia do kierowania motocyklem, także z bocznym wózkiem lub z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.
Posiadając prawo jazdy kat. A, automatycznie zdobywa się też uprawnienia na mniejsze motocykle kat. AM, A1 i A2

Cel edukacyjny:

Podczas trwania kursu uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę i umiejętności pozwalających na podejście do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat.A.
Celem szkolenia jest przygotowanie  teoretyczne i praktyczne osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motocyklem oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. A. . Podczas trwania kursu uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu: przygotowania i obsługi motocykla do jazdy, budowy i eksploatacji motocykla, przepisów ruchu drogowego,  bezpieczeństwa motocyklisty, odpowiedzialności kierowcy, wiedzę dot. prawidłowego reagowania w przypadku awarii oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. W trakcie  kursu uczestnik kursu nabędzie umiejętności: prowadzenia motocykla w ruchu drogowym oraz podczas różnego rodzaju manewrów, opanuje czynności kontrolno - obsługowe motocykla, umiejętność prawidłowego udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Ukończenie szkolenie przyczyni się do podniesienia kompetencji społecznych w zakresie: kultury jazdy, prawidłowego zachowania się w różnych sytuacjach związanych z prowadzeniem motocykla, zdolność kształtowania  własnego rozwoju, osiągnięcie wyznaczonego celu poprzez zakończony kurs, który daje możliwość podejścia do egzaminów państwowych.

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 700,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 700,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8/8, 31-025 Kraków, woj. małopolskie

Praktyka realizowana na terenie miasta Krakowa, plac manewrowy Łowińskiego 2

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Rafał Zabiegaj

Rafał Zabiegaj

wykłady teoretyczne i praktyczne:
- na kursach prawa jazdy kat. KAT. AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D1, D
- kursach dla kandydatów na instruktorów kat. AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D1, D
- Kursach kwalifikacji wstępnej kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E
- Kursach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E
- Kursach kwalifikacji uzupełniającej kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E
- Kursach kwalifikacji uzupełniającej przyspieszonej kat. C1, C, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E
Posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D1, D, T
Średnie -techniczne
Od 30 lat posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy.
Od 1995 r. prowadzi ośrodek szkolenia kierowców LUZ.
Aktywny motocyklista, aktywny kierowca kat. AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D1, D

Zdjęcie Teresa Hamulewicz

Teresa Hamulewicz

wykłady teoretyczne - UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH
RATOWNIK MEDYCZNY
Wyższe
RATOWNIK MEDYCZNY, od 10 lat prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Zdjęcie Michał Śliwa

Michał Śliwa

wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne na KURSACH PRAWA JAZDY KAT. AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE,T
wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH


i zajęcia praktyczne
Posiada uprawnienia Instruktora nauki jazdy kat. AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE,T.
Posiada przygotowanie pedagogiczne - pracuje jako nauczyciel w Krakowskich Liceach Ogólnokształcących
Co roku odbywa warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów prowadzone przez kadrę egzaminatorów z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
W 2019 r. uczestniczył w szkoleniach z doskonalenia techniki jazdy w ODTJ na kat. C i CE.
Aktywny motocyklista.
Ratownik medyczny.


wyższe - pedagogiczne,
ukończone:
kursy instruktora nauki jazdy
kursy ratownika medycznego
szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy
kursy doskonalenia techniki jazdy
coroczne warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów,
Instruktor nauki jazdy od 2007 r.
RATOWNIK MEDYCZNY,
Pasja - jazda motocyklem. Dzięki temu specjalizuje się w szkoleniu teoretycznym i praktycznym motocyklistów.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Marta Zabiegaj

Marta Zabiegaj

email: biuro@luz.krakow.pl

tel: (+48) 501 421 996

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • minimalny wiek 18 lat lub 3 mc przed 18tym rokiem życia
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego
 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę

Przed rozpoczęciem kursu prosimy o przesłanie na adres e-mail:biuro@luz.krakow.pl

 • informacji o wyborze kursu lub kursów łączonych
 • z jakiego projektu będzie realizowany kurs
 • informacji o ilości przyznanych bonów
 • kodu weryfikacyjnego potwierdzającego przyznanie bonów (nie dotyczy MBON)
 • Profilu Kandydata na Kierowcę

Zapisy na kurs:

 • wybór kursu w bazie BUR
 • w formularzu zapisu na usługę proszę wybrać ID w zależności od usługi na którą dokonuje się zapisu (rozwijając listę „brak wsparcia”)
 • kursy z Kierunku Kariera – ID końcówka WKK
 • uzupełnienie danych niezbędnych do rozliczenia usługi:
 • dane adresowe do faktury
 • dane dotyczące sytuacji gospodarstwa domowego oraz wykonywanego zawodu

Informacje dodatkowe

Zawarto umowę z WUP Kraków na rozliczanie Usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu Kierunek Kariera / Zawodowa, MBON

Część praktyczna jest ustalania indywidualnie z uczestnikiem usługi i odbędzie się po zrealizowaniu szkolenia teoretycznego do daty zakończenia usługi szkoleniowej.
Kadra szkoleniowa
MARTA ZABIEGAJ TADEUSZ SZEWCZYK JANUSZ KRUCZEK PIOTR SZUL JANUSZ PIECH  ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI  ROBERT  MARKOWICZ PRZEYSLAW SITARSKI  ŁUKASZ BANASIEWICZ MALWINA BANASIEWICZ TERESA HAMULEWICZ  MICHAŁ ŚLIWA HUBERT KOCZUR

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe wspomagające proces szkolenia, system e-learning z pełną bazą pytań

Ciasteczka>