Usługa - Prawo jazdy kat C kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat C1,C1+E,C,C+E z opłatą za egzamin państwowy -Tarnobrzeg

Logo Firma Usługowo Handlowa WIRAŻ Eryk Wojdon

4.8/5 z 427 ocen

Tytuł Prawo jazdy kat C kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat C1,C1+E,C,C+E z opłatą za egzamin państwowy -Tarnobrzeg

Numer usługi 2020/08/11/17247/608969

Dostawca usług Firma Usługowo Handlowa WIRAŻ Eryk Wojdon

Miejsce usługi Tarnobrzeg

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 450,00 zł netto za osobę

5 450,00 zł brutto za osobę

28,68 zł netto za osobogodzinę

28,68 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:

Kurs prawa jazdy kat.C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej skierowany jest dla osób pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 16-08-2020
Liczba godzin usługi: 190
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Nr 8/2012, Podkarpacki Kurator Oświaty z dnia 18 czerwca 2012r.
Zakres uprawnień: kurs "prawa jazdy kategorii C" 50godz

Ramowy program usługi

Pokaż program

Zajęcia teoretyczne - 20 godzin lekcyjnych (po 45 minut)
Zajęcia praktyczne prawo jazdy kat. C - 30 godzin
zajęcia teoretyczne - kwalifikacja wstępna - 130
zajęcia praktyczne - kwalifikacja wstępna - 10 godzin


Program -Prawo jazdy kat. C,
Przepisy ruchu drogowego – 13 godzin teoretycznych

Technika kierowania pojazdem - 3 godziny teoretyczne

Zarys budowy pojazdu i zasady obsługi technicznej - 4 godziny teoretyczne

Praktyczna nauka jazdy na prawo jazdy kat. C – 30 godzin zajęć.

Szkolenie kwalifikacja wstepna przyspieszona

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów
bezpieczeństwa
1. Charakterystyka układu napędowego w celu jego optymalnego wykorzystania.
2. Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w
celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania
awariom.
3. Umiejętności załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów BHP i zasadami
prawidłowego użytkowania pojazdu.
Stosowanie przepisów
1. Uwarunkowania społeczne dotyczące transportu drogowego i rządzące nim zasady, przepisy
obowiązujące w transporcie drogowym;
2. Regulacje prawne odnoszące się do zasad szkolenia kierowców oraz czasu pracy;
Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów
Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska
1. Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w prac;
2. Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych emigrantów;
3. Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym;4. Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych do wykonywania zawodu;
5. Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych;
6. Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika;

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
17-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
18-08-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
12:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

CEL SZKOLENIA
-teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do samodzielnej pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego z prawa jazdy kat C poprzez opanowanie przepisów ruchu drogowego, technik kierowania pojazdem, zarysu budowy pojazdów i zasady obsługi technicznej, zachowanie się w miejscu wypadku i pomoc przedlekarska, racjonalnego kierowania pojazdem z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, umiejętność stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego, oceny zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska.
Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat C
Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia samochodu ciężarowego.
Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze poprzez m. in. Ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych, dostosowanie zachowań do okoliczności związanych z ruchem drogowym

Efekty uczenia się

Uczestnik kursu opanował: teoretyczne i praktyczne umiejętności do samodzielnej pracy w  zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego  z prawa jazdy kat C przepisy ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, zarys budowy pojazdów i zasady obsługi technicznej, zachowanie się w miejscu wypadku i pomoc przedlekarska, zasady racjonalnego kierowania pojazdem z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, umiejętność stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego, oceny zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska.

Posiada wiedzę w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat C

Posiada umiejętność:

-bezpiecznego i sprawnego prowadzenia samochodu ciężarowego,

-odnajduje się w stresujących sytuacjach na drodze poprzez odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych,

-dostosowuje zachowanie do okoliczności związanych z ruchem drogowym

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 2: Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?

Podstawa prawna ust. z dn. 05-01-2011r. o kierujących pojazdami, ust. z dn 06-09-2001r. o transporcie drogowym (wraz z aktami wykonawczymi z późniejszymi zmianami ) oraz Rozp. MI z dn. 01-04-2010 r. w sprawie szkolenia wykonujących przewóz drogowy

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację WIRAŻ
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego URZĄD WOJEWÓDZKI
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 5 450,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 5 450,00 zł
Koszt osobogodziny netto 28,68 zł
Koszt osobogodziny brutto 28,68 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Stanisława Wyspiańskiego 25, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie

Tarnobrzeg.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Laboratorium komputerowe
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Eryk Wojdon

Eryk Wojdon

INSTRUKTOR-WYKŁADOWCA
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY KAT A,B,C ORAZ TRENER WYKŁADOWCA KWP
WYŻSZE MAGISTERSKIE
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY KAT A,B,C ORAZ TRENER WYKŁADOWCA KWP

Zdjęcie LUCYNA GAWRON

LUCYNA GAWRON

TRENER WYKŁADOWCA KWP
TRENER WYKŁADOWCA KWP
WYŻSZE MAGISTERSKIE
TRENER WYKŁADOWCA KWP

Zdjęcie BERNADETTA WOJDON

BERNADETTA WOJDON

INSTRUKTOR-WYKŁADOWCA
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY KAT B
TRENER WYKŁADOWCA KWP
WYŻSZE MAGISTERSKIE
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY KAT B ORAZ TRENER WYKŁADOWCA KWP

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Lucyna Gawron

Lucyna Gawron

email: oskwiraz.tarnobrzeg@wp.pl

tel: 17 533 316 492

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

- prawo jazdy kat. B

- Minimalny wiek 21 lat lub 20 lat i 9 miesięcy.
- Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę. W celu wyrobienia PKK należy uzyskać orzeczenie
psychologiczne od psychologa transportu i orzeczenie lekarskie od lekarza uprawnionego do
wydawania zaświadczeń dla kierowców. Z powyższymi dokumentami i jednym zdjęciem,
należy się udać do Wydziału Komunikacji przynależnego zewzgledu na miejsce zamieszkania - Urząd
Miasta lub Starostwo.
- Po zakończonym kursie przystąpienie do egzaminu państwowego w ośrodku egzaminowania WORD,
oraz do egzaminu z kwalifikacji wstepnej przyspieszonej.

 

W cenie kursu egzamin z kwalifikacji + egzamin teoretyczny i praktyczny + podstawienie samochodu na egzamin

Informacje dodatkowe

 

 

Podręcznik Kierowcy kat. C - Płytka CD z testami.

Ciasteczka>