Usługa - RODO. Doroczne czynności kontrolne oraz weryfikacja zgodności procesów przetwarzania danych osobowych.

Logo GO CONSULTING I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

4.9/5 z 139 ocen

Tytuł RODO. Doroczne czynności kontrolne oraz weryfikacja zgodności procesów przetwarzania danych osobowych.

Numer usługi 2020/08/11/41975/608910

Dostawca usług GO CONSULTING I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Miejsce usługi Poznań

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

5 000,00 zł netto

6 150,00 zł brutto

294,12 zł netto za godzinę

361,76 zł brutto za godzinę

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Właściciele firm, kadra zarzadzająca, pracownicy. 

Data zakończenia rekrutacji: 29-10-2020
Liczba godzin usługi: 17
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Dlaczego warto skorzystać z usługi i skąd potrzeba znajomości tematu?

Z dniem 25.05.2018 r. każdy przedsiębiorca powinien wdrożyć w firmie RODO oraz stosować się do ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. Usługa daje możliwość sprawdzenia poprawności istniejących procedur oraz weryfikację czy procesy przetwarzania są poprawnie opisane, zabezpieczone i dają możliwość obsługi praw podmiotów danych. 

Usługa zawiera usystematyzowany program doradczy rozpoczynający od podstawowych pojęć, poprzez wydzielone przez akty prawne i czynności audytowe, bloki tematyczne. W usłudze odniesiono się do zarządzania poszczególnymi procesami w firmie, obszarów zgodności i do analizy ryzyka. Omawiamy w jaki sposób zrobić poprawną analizę procesów przetwarzania i audytować swoją firmę zapewniając sobie zgodność z normami prawnymi. Każdy blok tematyczny to wskazanie podstaw prawnych, omówienie prostym językiem zapisów, konkretne porady zastosowania przepisów, omówienie jakie czynności kontrolne przeprowadzać oraz sprawdzenie obowiązujących procedur.

Uczestnik usługi powinien być osobą decyzyjną lub wyznaczoną w organizacji do zapoznania się z tematyką ochrony danych osobowych i realizacji praw osób fizycznych.

Po zakończonej usłudze rozwojowej uczestnik będzie wiedział z czego powinny składać się procedury wewnętrzne, jak je uaktualniać, jak przeprowadzać doroczne czynności audytowe oraz jak podnosić świadomość potrzeby ochrony danych w przedsiębiorstwie .

 RAMOWY PROGRAM:

I. RODO – obowiązujące akty prawne – definicje i dwuletnia praktyka organów nadzorczych w UE. 

a) definicje, wytyczne EROD, podpowiedzi PUODO;

b) omówienie przypadków kar pieniężnych nakładanych w Polsce i innych krajach;

c) omówienie jak w organizacji zapewnić ciągłość zgodności i bezpieczeństwo ochrony danych osobowych.

II. Czynności kontrolne we własnej organizacji prowadzone systematycznie.

a)       Inwentaryzacja zasobów i procesów przetwarzania

b)      Analiza ryzyka

c)       Audyt roczny

III. Doradztwo w zakresie weryfikacji procedur i przeglądu procesów. 

a)       przegląd procesów pozyskiwania danych

b)      spełnianie obowiązku informacyjnego

c)       inwentaryzacja wszystkich przetwarzanych danych i procesów

d)      przegląd stosowanych zabezpieczeń dla ochrony danych

e)      przegląd uprawnień dostępowych w organizacji

f)        incydenty bezpieczeństwa, naruszenia – obsługa zdarzeń

g)       sprawowanie nadzoru nad procesami powierzonymi

h)      przegląd działań marketingowych i używanych narzędzi

i)        retencja danych

IV. Doradztwo w zakresie podnoszenia świadomości ochrony danych w organizacji.

a)       przegląd operacji przetwarzania pracowników

b)      cykliczne sprawdzanie poziomu wiedzy, świadomości problemu i znajomości procedur

V. Doradztwo w zakresie prowadzenia i uzupełniania niezbędnych rejestrów (RCPD, RKCP i inne)

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
RODO obowiązujące akty prawne
Data realizacji zajęć
29-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
02:00
Przedmiot / temat zajęć
Czynności kontrolne we własnej organizacji prowadzone systematycznie.
Data realizacji zajęć
29-10-2020
Godzina rozpoczęcia
11:00
Godzina zakończenia
14:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
Doradztwo w zakresie weryfikacji procedur i przeglądu procesów pkt. a – c.
Data realizacji zajęć
29-10-2020
Godzina rozpoczęcia
14:00
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
03:30
Przedmiot / temat zajęć
Doradztwo w zakresie weryfikacji procedur i przeglądu procesów pkt. d – i.
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
09:00
Godzina zakończenia
14:30
Liczba godzin
05:30
Przedmiot / temat zajęć
Doradztwo w zakresie podnoszenia świadomości ochrony danych w organizacji.
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
14:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
01:00
Przedmiot / temat zajęć
Doradztwo w zakresie uzupełniania i prowadzenia rejestrów zgodnych z wymogami RODO.
Data realizacji zajęć
30-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:30
Godzina zakończenia
17:30
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel biznesowy

Umiejętność oceny zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z RODO. Uczestnik będzie potrafił sprawdzić zgodnie z rozporządzeniem czy dokumentacja ochrony danych osobowych firmy i jej procesy przetwarzania spełniają wszystkie wymogi znajdujące się w rozporządzeniu. Nabędzie również umiejętność wplecenia w normy prawne charakteru działalności firmy i rozwieje wątpliwości dotyczące niejednoznaczności zapisów prawnych, w sposób dyskusji popartej przykładami z życia firmy.

Cel edukacyjny

Uczestnik nabędzie umiejętność i kompetencje:
a) interpretacji zapisów prawnych i zastosowania ich do specyfiki działalności firmy
b) znajdowania w aktach prawnych szczegółowych wymogów dotyczących działalności firmy
c) dostosowania poziomu zabezpieczeń firmy do ryzyk znalezionych w procesach przetwarzania
d) umiejętność zarządzania retencją danych
e) obsługa praw podmiotów danych
Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat dodatkowej literatury i źródeł informacji

Efekty uczenia się

Każdy uczestnik usługi zdobędzie kompetencje i wiedzę, aby:

a) kompleksowo sprawdzić zgodność procedur i procesów z RODO; 

b) zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt usługi netto 5 000,00 zł
Koszt usługi brutto 6 150,00 zł
Koszt godziny netto 294,12 zł
Koszt godziny brutto 361,76 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Kazimierza Mielęckiego 9/1, 61-494 Poznań, woj. wielkopolskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Paulina Mikołajczak

Paulina Mikołajczak

Zarządzanie, Coaching Menedżerski, Ochrona Danych Osobowych.
Ośmioletnie doświadczenie managerskie w firmach o różnych profilach branżowych. Specjalista ochrony danych osobowych. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Coaching Menedżerski, Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Praktyczne doświadczenie zdobyte w firmie konsultingowej w świadczeniu usług na wolnym rynku z zakresu tematyki ochrony danych osobowych i wdrażania RODO.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Paulina Mikołajczak

Paulina Mikołajczak

email: paulina.mikolajczak@go-consulting.pl

tel: (+48) 519 604 023

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

W jaki sposób skorzystać z naszej usługi?

I. składając wniosek o dofinansowanie

II. podpisz umowę z operatorem

III. następnie zapisujesz się na szkolenie lub doradztwo w systemie BUR

Ciasteczka>