Usługa - Operator koparko ładowarki III klasy

Logo ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

4.6/5 z 1234 ocen

Tytuł Operator koparko ładowarki III klasy

Numer usługi 2020/08/11/10244/608899

Dostawca usług ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek

Miejsce usługi Gostyń

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 770,00 zł netto za osobę

1 770,00 zł brutto za osobę

13,21 zł netto za osobogodzinę

13,21 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Grupę docelową stanowią osoby, które chcą zdobyć nowe lub poszerzyć posiadane uprawnienia operatora maszyn budowlanych.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 05-10-2020
Liczba godzin usługi: 134
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Ramowy program usługi

Pokaż program

Program kursu:

1. BHP ogólne – dla wszystkich maszyn

2. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych

3. Koparkoładowarki III – przedmioty specjalistyczne klasa III

4. Zajęcia praktyczne odbywaja się w systemie 45 minutowym zgodnie z rozporzadzeniem IMBiGS

5.Zajecia teoretyczne odbywaja sie w systemie 60 minutowym zgodnie z rozporzadzeniem IMBiGS

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
05-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
06-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
07-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
08-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
09-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
05:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
12-10-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
06:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia teoretyczne
Data realizacji zajęć
13-10-2020
Godzina rozpoczęcia
16:00
Godzina zakończenia
20:00
Liczba godzin
04:00
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
14-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
15-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
16-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
19-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
20-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
21-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
22-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
23-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
21:00
Liczba godzin
07:30
Przedmiot / temat zajęć
zajęcia praktyczne
Data realizacji zajęć
26-10-2020
Godzina rozpoczęcia
13:30
Godzina zakończenia
15:30
Liczba godzin
02:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Celem kursu jest:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do obsługi urządzeń budowlanych, oraz przygotowanie uczestnika do nabycia kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn roboczych, budowlanych i drogowych.
Uczestnik po kursie będzie:
- wiedział jak zbudowana jest dana maszyna,
- wiedział w jaki sposób się ją użytkuje,
- znał przepisy BHP ,
- nauczy się samodzielnie obsługiwać daną maszynę

Efekty uczenia się

Uczestnik po kursie będzie:

 • wiedział jak zbudowana jest dana maszyna,
 • będzie posiadał umiejętności organizacji pracy i użytkowania maszyny
 • będzie miał uporządkowaną wiedzę z zakresu przepisów BHP,
 • nauczy się samodzielnie obsługiwać daną maszynę i rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu operatora,
 • będzie przygotowany do zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją  IMBiGS.

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Pytanie 3: Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?

operator koparkoładowarki

Warunki uznania kwalifikacji

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację ATC s.c.
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 770,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 770,00 zł
Koszt osobogodziny netto 13,21 zł
Koszt osobogodziny brutto 13,21 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Lipowa 1, 63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie

Teoria: Gostyń ul. Lipowa 1 Praktyka: Poznań ul. Mrągowska 11

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

 • Laboratorium komputerowe
 • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Robert Kaczmarek

Robert Kaczmarek

IMBIGS
Egzaminator IMBiGS od 2018
Instruktor IMBiGS od 2005
wyższe
Egzaminator IMBiGS od 2018
Instruktor IMBiGS od 2005

Zdjęcie Daniel Kaczmarek

Daniel Kaczmarek

IMBIGS
współwłaściciel firmy ATC SC zajmującej się tematyką szkoleń z zakresu transportu , bhp, spawania , budownictwa i administracji . Wykładowca szkoleń zawodowych : kursy spawania , prawa jazdy wszystkich kategorii , ADR, bhp, operator maszyn UDT .
Współpraca z firmami transportowymi i remontowymi w zakresie urządzeń eksploatacyjnych pojazdów i maszyn ( TRANZ POZ, AKSA POLAND , PKP )
WYŻSZE
od 2013 instruktor IMBiGS

Zdjęcie Arkadiusz Wieland

Arkadiusz Wieland

IMBiGS
od 2006 roku instruktor UDT , od 2012 instruktor i trener IMBiGS , od 2005 instruktor prawa jazdy

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Beata Gaszek

Beata Gaszek

email: b.gaszek@atcgrupa.pl

tel: 48 65 5758523

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdolność kandydata do odbycia kursu,
 • w przypadku braku stażu – kursant odbędzie w ośrodku dodatkowe szkolenie z zajęć praktycznych, trwające 26 godzin.
Ciasteczka>