Usługa - Prawo Jazdy KAT.A2,A-Kierunek Kariera,kurs rozszerzony

Logo Ośrodek Szkolenia Małeks Czesław Małek

4.5/5 z 38 ocen

Tytuł Prawo Jazdy KAT.A2,A-Kierunek Kariera,kurs rozszerzony

Numer usługi 2020/08/11/16871/608845

Dostawca usług Ośrodek Szkolenia Małeks Czesław Małek

Miejsce usługi Tarnów

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

1 800,00 zł netto za osobę

1 800,00 zł brutto za osobę

30,00 zł netto za osobogodzinę

30,00 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisany 1 uczestnik

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

Grupa docelowa usługi:

Prawo jazdy KatA, A2moga uzyskac osoby ,które ukonczyły wymagany wiek .Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukonczeniem 18 roku życia i uzyskały orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do rozpoczecia szkolenia.

Usługa kierowana jest także dla uczestników projektu "KIERUNEK KARIERA''

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 20
Data zakończenia rekrutacji: 14-09-2020
Liczba godzin usługi: 60
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Małopolski Kurator Oświaty 12 września 2017r. SEPZ-I.546.9.2017.SA
Zakres uprawnień: 2. Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kat."A" - kurs podstawowy

Ramowy program usługi

Pokaż program

Kurs prawo jazdy kat A, A2 Kurs rozszerzony w ramach szkolenia zgodnie z obowiązujacymi przepisami obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30godzin zajęć praktycznej nauki jazdy po 45 minut każda),Teoria obejmuje przepisy ruchu drogowego,czynności kontrolno-obsługowe,technika kierowania ,zasady udzielania pierwszej pomocy,Praktyczna nauka jazdy obejmuje przygotowanie pojazdu do ruchu,manewry na placu,włączanie do ruchu,bezpieczne wykonywanie manerwów,jazda z bezpieczną prędkością,jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów,jazda poza obszarem zabudowanym,,

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
wykłady lekcja 1-4
Data realizacji zajęć
15-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
wykłady lekcja 5-10
Data realizacji zajęć
16-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
wykłady lekcja 11--18
Data realizacji zajęć
17-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
wykłady lekcja 19-22
Data realizacji zajęć
18-09-2020
Godzina rozpoczęcia
15:00
Godzina zakończenia
19:30
Liczba godzin
04:30
Przedmiot / temat zajęć
wykłady lekcja 23-26
Data realizacji zajęć
19-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00
Przedmiot / temat zajęć
wykłady lekcja 27-30
Data realizacji zajęć
20-09-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
11:00
Liczba godzin
03:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Uczestnik po odbytym kursie będzie miał wiedzę jak bezpiecznie ,zgodnie z przepisami poruszać się po drogach pojazdami motocyklowymi. Uzyskane prawo jazdy zwiększy szanse na rynku pracy.

Efekty uczenia się

Efektem uczestnictwa w szkoleniu na prawo jazdy będzie nabycie wiedzy i umiejętności pruszania się zgodnie z przepisami pojazdami motocyklowymi.Ukończenie szkolenia przyczyni sie do osiągnięcia celów uczestnika szkolenia i zwiększenia mobilności na rynku pracy.Umiejętność technicznej obsługi pojazdu,udzielania pierwszej pomocy,

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 1 800,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 1 800,00 zł
Koszt osobogodziny netto 30,00 zł
Koszt osobogodziny brutto 30,00 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

al. Solidarności 27/1, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie

Zajęcia teoretyczne sala wykładowa ul. Al. Solidarności 27 33-100 Tarnów.Zajęcia praktyczne plac manewrowy ul. Kryształowa 1,obszar miasta Tarnowa i okolic

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

  • Klimatyzacja
  • Wi-fi

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Czesław Małek

Czesław Małek

instruktor nauki jazdy
doświadczenie min 10lat
średnie techniczne
doświadczenie min 5lat

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Czesław Małek

Czesław Małek

email: osk.maleks@gmail.com

tel: 604 414 660

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Warunki uczestnictwa

minimalny wiek 18 lat

uzyskanie orzeczenia lekarskiego 

uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę

po zakonczonym kursie przystąpienie do egzaminu państwowego teoretycznegoi praktycznego w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie.Przystapienie do egzaminu musi nastąpic w przeciągu 30 dni od dnia zakonczenia szkolenia. Koszt egzaminu teoretycznego 30zł,egzaminu praktycznego 180zł egzaminy sa płatne poza systemem bonowym.

 

 

Informacje dodatkowe

ZAWARTO UMOWĘ Z WUP KRAKÓW NA SWIADCZENIE USŁUG W RAMACH PROJEKTU KIERUNEK KARIERA

Pakiet materiały szkoleniowe dla kandydatów na kierowców plus testy ON-LINE

Ciasteczka>