Usługa - Prospecting - efektywa sztuka pozyskiwania klientów

Logo JOKER GEOSYSTEM SP. Z O.O.

4.9/5 z 288 ocen

Tytuł Prospecting - efektywa sztuka pozyskiwania klientów

Numer usługi 2020/08/10/37260/608694

Dostawca usług JOKER GEOSYSTEM SP. Z O.O.

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

2 999,00 zł netto za osobę

2 999,00 zł brutto za osobę

187,44 zł netto za osobogodzinę

187,44 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

Grupa docelowa usługi:

Szkolenie skierowane jest do osób, które mają regularny kontakt z klientem, a także uczestniczą w procesie sprzedaży w tym właściciele firm.

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 10
Data zakończenia rekrutacji: 10-10-2020
Liczba godzin usługi: 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Ramowy program usługi

Pokaż program

Czym jest prospecting. Rodzaje prospectingu.
Określenie planu działań prospectingowych. Cele sprzedażowe, rodzaj klientów. Miejsce działań prospectingowych
Kreatywność w sprzedaży. Internet jako narzędzie pozyskiwania nowych klientów.                                                                                      Możliwości w pozyskiwaniu wiedzy na temat trendów rynkowych i zachowań konsumentów.
Uwarunkowania oraz silne i słabe strony współczesnych metod pozyskania kontaktów (rekomendacje, spotkania, targi, mailing).
Znaczenie nowych klientów w rozwoju sprzedaży.
Wstęp do kontaktu z klientem.
Profil Klienta – segmentacja rynku, grupa docelowa, analiza potencjału.
Dopasowanie produktu/usługi do klienta. Analiza rynku i oferty.
Efektywność i planowanie wg. Pareto.
Zarządzanie portfelem Klientów.
Segmentacja i ocena rentowności klienta - case study.

Przejmowanie klientów od konkurencji – sposobem na wzrost konwersji sprzedaży. Polecenia i rekomendacje. Najbardziej niekonwencjonalne i zaskakujące rozwiązania są najskuteczniejsze.
Networking – co to takiego i jakimi prawami się rządzi? E-networking – budowanie kontaktów w sieci.
Zarządzanie własną sprzedażą i jej rentownością.
Zamknięcie – planowane techniki zamykania sprzedaży.
Najczęściej spotykane błędy w prospectingu- analiza – wnioski

Harmonogram usługi

Przedmiot / temat zajęćData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Przedmiot / temat zajęć
Omówienie prospectingu. Plan działań prospectingowych. Cele sprzedażowe, rodzaj klientów. Miejsce działań prospectingowych. Kreatywność w sprzedaży. Internet jako narzędzie pozyskiwania nowych klientów. Uwarunkowania oraz silne i słabe strony współczesnych metod pozyskania kontaktów.
Data realizacji zajęć
17-10-2020
Godzina rozpoczęcia
08:00
Godzina zakończenia
18:00
Liczba godzin
10:00
Przedmiot / temat zajęć
Wstęp do kontaktu z klientem. Profil Klienta. Dopasowanie produktu/usługi do klienta. Efektywność i planowanie wg. Pareto. Zarządzanie portfelem Klientów. Segmentacja i ocena rentowności klienta. Przejmowanie klientów od konkurencji. Networking. Zarządzanie własną sprzedażą i jej rentownością.
Data realizacji zajęć
18-10-2020
Godzina rozpoczęcia
07:00
Godzina zakończenia
13:00
Liczba godzin
06:00

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

Szkolenie pozwoli uczestnikom nabyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie stosowania zasad efektywnego prospectingu. Podczas szkolenia Uczestnik zdobywa wiedzę:
- co to jest prospecting,
- jakie są cele sprzedażowe, rodzaj klientów,
- na temat internetu jako narzędzia pozyskiwania nowych klientów,
- o sposobach pozyskiwaniu informacji na temat trendów rynkowych i zachowań konsumentów,
- na temat warunkowań oraz silnych i słabych stron współczesnych metod pozyskania kontaktów,
- o niekonwencjonalnych rozwiązaniach prospectingowych,
- o zasadach networkingu.
Uczestnik posiada umiejętności w zakresie:
- określania planu działań prospectingowych,
- dopasowania usługi/produktu do klienta,
- segmentacji klienta,
- przejmowania klientów od konkurencji,
- zarządzania własną sprzedażą,
- eliminacji błędów w sprzedaży Uczestnik nabędzie kompetencje w zakresie pozyskiwania klienta poprzez metody efektywnego prospectingu.

Efekty uczenia się

Uczestnik posiada wiedzę:
co to jest prospecting,
jakie są cele sprzedażowe, rodzaj klientów,
na temat internetu jako narzędzia pozyskiwania nowych klientów,
o sposobach pozyskiwaniu informacji na temat trendów rynkowych i zachowań konsumentów,
na temat warunkowań oraz silnych i słabych stron współczesnych metod pozyskania kontaktów,
o niekonwencjonalnych rozwiązaniach prospectingowych,
o zasadach networkingu.

Uczestnik posiada umiejętności w zakresie:


określania planu działań prospectingowych,
dopasowania usługi/produktu do klienta,
segmentacji klienta,
przejmowania klientów od konkurencji,
zarządzania własną sprzedażą,
eliminacji błędów w sprzedaży

 

 

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Brak wyników.
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 2 999,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 2 999,00 zł
Koszt osobogodziny netto 187,44 zł
Koszt osobogodziny brutto 187,44 zł

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

Wolnego 4, 40-057 Katowice, woj. śląskie

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Katarzyna Maj

Katarzyna Maj

Social Media, Content Marketing, Public
Relations, Digital marketing, SEO&SEM,
Marketing B2B. Certyfikaty: - AdWords - Content
Marketing - Search Engine Optimization -
Facebook for business - LinkedIn for business -
Google Internetowe Rewolucje - HubSpot
Inbound Marketing
Wykładowca Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie Politechnika
Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wykładowca Politechnika Rzeszowska im.
Ignacego Łukasiewicza wrz 2018 – wrz 20191 rok
1 miesiąc Rzeszów, woj. podkarpackie, Polska
wyższe magisterskie, vcc trenerski
Wykładowca Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie Politechnika
Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wykładowca Politechnika Rzeszowska im.
Ignacego Łukasiewicza wrz 2018 – wrz 20191 rok
1 miesiąc Rzeszów, woj. podkarpackie, Polska

Zdjęcie Kamil Maj

Kamil Maj

Profesjonalna obsługa klienta, skuteczny telemarketing, zasady efektywnej prezentacji) i umiejętności interpersonalnych (skuteczne przywództwo, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja). Social Media, Content Marketing, Public Relations, Digital marketing, SEO&SEM, Marketing B2B. Wykładowa na studiach MBA
Realizacja projektów szkoleniowych i szkoleń zebsprzedaży i obsługi klienta zarówno przez telefonn jak również ze sprzedaży bezpośredniej. Koordynacja szkoleń jako trener [szkolenia współfinansowane ze środków publicznych, w tym UE, jak i komercyjnie dla biznesu]. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach Key Account Manager i Marketing Manager, a także we własnej firmie. Prowadzeniem coachingów, szkoleń i monitoringów pracowników. Wykładowcy MBA studia Techniczne Rzeszów
wyższe magisterskie, vcc trenerski, kurs komunikacji i analiza transakcyjna w biznesie.

Wykładowca, trener z wieloletnią praktyką w branży szkoleniowej i edukacyjnej. Prowadzi
liczne szkolenia, wykłady na uczelniach wyższych i komercyjnie. Pracuje dla klientów w całej Polsce, również wirtualnie. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich takich jak: komunikacja interpersonalna, rozwój osobisty, asertywność, kreowaniewizerunku firmy i produktu/usługi, zarzadzanie mikroprzedsiębiorstwem..

Posiada również doświadczenie w zakresie szkoleń związanych z obsługą klienta, technikami sprzedaży, telemarketingiem.

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Kamil Maj

Kamil Maj

email: obliczasztuki@wp.pl

tel: 517215537

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Materiały dydaktyczne 

Materiały szkoleniowe 

Ciasteczka>