Usługa - Mentoring i coaching menadżerski- certyfikowany kurs specjalistyczny edukacja zdalna

Logo Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

4.8/5 z 225 ocen

Tytuł Mentoring i coaching menadżerski- certyfikowany kurs specjalistyczny edukacja zdalna

Numer usługi 2020/08/10/11147/608685

Dostawca usług Akademia Bliżej Natalia Kurzawa

Miejsce usługi Katowice

Dostępność Usługa otwarta

Status usługi opublikowana

PLN

9 600,00 zł netto za osobę

9 600,00 zł brutto za osobę

137,14 zł netto za osobogodzinę

137,14 zł brutto za osobogodzinę

Zapisz się
Zapisanych 0 uczestników

Informacje o usłudze

Pokaż szczegóły
Sposób dofinansowania:

wsparcie dla osób indywidualnych

wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników

usługa prowadzona w formie zdalnej

Grupa docelowa usługi:
 • osoby pełniące funkcje zarządcze, kierownicze,którzy  posiadają wiedzę, umiejętności,doświadczenie, którzy chcą pełnić role mentorów dla  pracowników będącymi na początku drogi zawodowej
 • pracownicy działów HR którzy planują pełnienie roli mentora i rozwój innych w swojej firmie lub organizacji.
 • trenerów,coachów,mediatorzy  którzy z racji swojego zawodu mają doświadczenia w rozwoju innych, a chcieliby poznać kolejną formę pracy skierowaną na podnoszenie kompetencji innych
 • do wszystkich, którzy maja potrzebę wspierania innych w ich rozwoju i chcą poznać nową metodę wspienainia rozwoju potencjału oosbistego i zawodowego

 

Minimalna liczba uczestników: 1
Maksymalna liczba uczestników: 8
Data zakończenia rekrutacji: 16-10-2020
Liczba godzin usługi: 70
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi: Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna

Ramowy program usługi

Pokaż program

MENTORING jako forma rozwoju

PRZYGOTOWANIE PROCESEU  MENTORINGOWEGO

 • Cele i założenia mentoringu
 • Różnorodność form mentoringu
 • Techniki pracy mentora

MENTORING -formy i metody pracy 

 • Budowanie relacji – czynniki, które wzmacniają relację, fazy relacji, źródła trudności powstające na różnych etapach relacji
 • Wybór najlepszej metody przekazywania wiedzy
 • Psychologia wprowadzania zmian
 • Psychologia pozytywna i poznawczo-behawioralna w mentoringu
 • Weryfikacja i możliwość zmiany swoich zachowań i utrwalonych niepożądanych nawyków, które przeszkadzają w budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi
 • Doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, w tym nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej – metoda FUKO
 • Definiowanie celów – metoda SMARTER
 • Motywacja a manipulacja – oczekiwania motywacyjne poszczególnych pokoleń – przykłady karier i różnych motywacji
 • Asertywność w pracy mentora
 • Analiza transakcyjna w organizacji i relacji mentor – mentee

OBSZAR UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWYCH

 • Metodologia diagnozowania potrzeb rozwojowych, narzędzia diagnozy potrzeb rozwojowych – poziom uczestnika i organizacji

 PROGRAMY MENTORSKIE I ROZWÓJ OSOBISTY MENTORA 

 • Kluczowe metody wdrażania programów mentorskich w organizacji
 • Czynniki determinujące sukces programów mentoringowych-standardy pracy
 • Egzamin 

COACHING MENADŻERSKI

Główny cel usługi

Pokaż

Cel edukacyjny

• Rozwój, pogłębienie i wykorzystanie swojej wiedzy do rozstrzygania problemów i dylematów w pracy zawodowej;
• Rozpoznawanie problemów i konfliktów oraz umiejętne znajdywanie rozwiązania podczas sesji mentorskich;
• Stosowanie skutecznej komunikacji podczas prowadzenia sesji mentorskich;
• Formułowanie celów procesu mentorskiego;
• Motywowanie mentee do działania i realizowania celów;
• Wykorzystanie narzędzi do sesji mentorskich;

Efekty uczenia się

Posiadacz certyfikatu VCC „MENTORING – Odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego i zawodowego”:

 • Rozwija, pogłębia i wykorzystuje swoją wiedzę do rozstrzygania problemów i dylematów w pracy zawodowej;
 • Formułuje i analizuje problemy oraz dobiera możliwie optymalne metody ich rozwiązania podczas sesji mentorskich;
 • Rozpoznaje i opisuje problemy i konflikty oraz znajduje ich możliwe rozwiązania podczas sesji mentorskich;
 • Stosuje sposoby skutecznej komunikacji podczas prowadzenia sesji mentorskich;
 • Zarządza sobą i procesem mentorskim, za który odpowiada;
 • Zwiększa świadomość siebie i swojego ciała, głosu, wywierania wpływu mentee;
 • Formułuje cele procesu mentorskiego;
 • Motywuje mentee do działania i realizowania celów;
 • Wykorzystuje narzędzia do sesji mentorskich;
 • Tworzy programy mentorskie oraz prowadzić ewaluację działań;
 • Zarządza czasem – w obszarze prowadzenia sesji mentorskich oraz całego procesu mentoringu.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Czy usługa pozwala na zdobycie innych kwalifikacji?

Uznawane kwalifikacje

Warunki uznania kwalifikacji

Pytanie 1: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak,dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia się.

Pytanie 2: Czy procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem rozdzielności funkcji?

Tak,procesy kształcenia oraz walidacji są realizowanie z zapewnieniem rozdzielności funkcji.

Pytanie 3: Czy dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w danej branży/sektorze, tzn. czy otrzymał pozytywne rekomendacje od:

Pytanie 3.1: co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub

certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców

Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację Fundacja VCC
Podmiot prowadzący walidację jest zarejestrowany w BUR Nie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego Fundacja VCC
Podmiot certyfikujący jest zarejestrowany w BUR Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto 9 600,00 zł
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto 9 600,00 zł
Koszt osobogodziny netto 137,14 zł
Koszt osobogodziny brutto 137,14 zł
w tym koszt walidacji netto brak wartości
w tym koszt walidacji brutto brak wartości
w tym koszt certyfikowania netto brak wartości
w tym koszt certyfikowania brutto brak wartości

Adres realizacji usługi

Pokaż adres

ul. Bolesława Czerwińskiego 1/2, 40-013 Katowice, woj. śląskie

Zajęcia odbywają się w systemie zdalnym w czasie rzeczywistym. Zajęcia podlegają rejestrowaniu celem kontroli. Szkolenie odbywa się za pomocą aplikacji ZOOM. Minimalne wymagania techniczne: procesor 2-rdzeniowy 2GB pamięci RAM ( lun 4-rdzeniowy) System operacyjny Windows 8 ( zalecany Windows 10) Mac wersja 10.13, Przeglądarka internetowa GOOGLE Chrome, Mozilla,Firefox Stałe łącze internetowe o prędkości 1,5 mbps kamera, mikrofon i głośniki lub słuchawki,( ZOOM współpracuje z wszystkimi wbudowanymi w laptopy kamerami).Nie jest wymagana instalacja oprogramowania ani umiejętności informatyczne, aby dołączyć się do szkolenia. Dołączenie następuje poprzez kliknięcie w indywidualny link wysłany mailem do uczestnika projektu przed szkoleniem. Uczestnik szkolenia każdorazowo przed zajęciami grupowymi otrzymuje zaproszenie na spotkanie on-line. Istnieje możliwość realizacji usługi w małych grupach 6-osobowych w systemie bezpośrednim na sali szkoleniowej z zachowaniem bezpieczeństwa.

Zajęcia poprowadzą

Więcej informacji
Zdjęcie Roman Cieśla

Roman Cieśla

coaching, mentoring, sprzedaż, kompetencje managerskie, negocjacje, komunikacja w biznesie, budowanie odporności psychicznej, praca z nawykami.
: Manager z 20 letnim doświadczeniem zdobytym w korporacjach i prowadzeniu własnej firmy.
Pracował jako manager ds. szkoleń i trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach oraz mediator w organizacji.
W latach 2011-2019 – prowadził projekty doradcze, szkolenia i coaching dla firm sektora MISP i szkolenia dla firm sektora korporacyjnego jako freelancer firm szkoleniowych.
Prowadził wykłady na studiach podyplomowych na kierunku Psychologia w Biznesie

Absolwent Akademii Ekonomicznej i Studiów Podyplomowych na kierunku Trener Grupowy na SWPS, Absolwent kursów „Train the Trainer” w Monachium i Poznaniu .
Ukończył kursy Praktyk i Mistrz NLP, certyfikowany trener i egzaminator VCC, Szkoła asesora AC/DC, Akademię Profesjonalnego Mediatora.
Posiada certyfikat : Practitioner Coach Diploma Noble Manhattan Coaching,Badania Odporności Psychicznej testem MTQ48.

Prowadzi szkolenia oraz coaching i mentoring w obszarach zarządzania, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej ,
Specjalizuje się w coachingu managerskim i zespołowym.
Przeprowadził ponad 350 dni szkoleniowych m.in.: PZ Cusson, Diament Doradcy, Skandia SA, Deutsche Bank, Centrum Usług Finansowych, Wrigley Polan

Kontakt

Pokaż
Zdjęcie Natalia Kurzawa

Natalia Kurzawa

email: szkolenia.blizej@wp.pl

tel: (+48) 530 697 250

Informacje dodatkowe

Pokaż szczegóły

Informacje dodatkowe

Kurs odbędzie pod warunkiem zgłoszenia najmniej 3 Uczestników.

Oosby,które otrzymają dofinansownie prosimy o kontakt z Organizatorem Akademią Bliżej.

tel.530697250

Ciasteczka>